Miesięczne archiwum: Grudzień 2016

Odbiór techniczny inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Śniadeckich w miejscowości Damasławek”.

 

 

 

Wójt Gminy Damasławek informuje, że w dniu 29.12.2016 r. dokonano końcowego odbioru technicznego inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Śniadeckich w miejscowości Damasławek”. Przebudowano ulicę o łącznej długości 238 mb. W ramach zadania powstała jezdnia o szerokości 4,5 m. Po lewej stronie ulicy wykonano opaskę z kostki betonowej koloru czerwonego o szerokości 0,50 m, a po prawej stronie chodnik o szerokości 1,50 m. Wykonawcą jest firma DROG – BET Łukasz Kowalski Podgórzyn 62, 88 – 400 Żnin. Koszt przebudowy drogi wyniósł 286.098,10 zł.

 

Sporządziła – Angelika Jerzakowska

 

droga

28.12.2016 – oddanie hołdu pamięci Powstańców Wielkopolskich, spoczywających na cmentarzu w Damasławku.

 

 

Dnia 28 grudnia z okazji 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oddano hołd pamięci powstańców, których groby znajdują się na damasławskim cmentarzu. W obecności rodzin powstańców – Stanisława Przybyła i Walentego Ziółkowskiego, Wójta Gminy Damasławek oraz Dyrektora ZSP im. Pierwszych Piastów w Damasławku wraz z przedstawicielami szkoły złożono pamiątkowe wiązanki oraz zapalono znicze. Zbliżająca się setna rocznica powstania jest doskonałą okazją do przypomnienia o tym jakże istotnym wydarzeniu z dziejów Polski. W związku z tym apelujemy do wszystkich mieszkańców Damasławka i okolic (oczywiście nie tylko) o dostarczanie do szkoły lub Urzędu Gminy wszelkich informacji, dokumentów czy zdjęć, które pomogłyby uzupełnić lub rozszerzyć opis przebiegu powstania na terenie naszej gminy.

 

Tekst- ZSP im. Pierwszych Piastów w Damasławku

 

GALERIA

Foto (1)

Zdjęcia pamiątkowe.

Informacja dot. „Budowy nowego punktu oświetleniowego w Damasławku przy drodze łączącej ulice Zieloną z ulicą Nową”.

 

 

W dniu 29.12.2016 r. odebrano roboty związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego punktu oświetleniowego w Damasławku przy drodze łączącej ulice Zieloną z ulicą Nową”. Zakres wykonanych prac obejmował montaż hybrydowej lampy ulicznej z oprawą LED. Zamontowane panele słoneczne oraz wiatrak umożliwiają wykorzystanie energii słonecznej i energii wiatru. Wykonawcą zadania była firma: Instalatorstwo Elektryczne Montaż oraz Remont Instalacji Elektrycznej Mariusz Piniarski. Całkowita wartość zadania wyniosła 23.002,99 zł brutto.

 

Sporządziła – Angelika Jerzakowska

 

zdjecie

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Damasławek w sezonie 2016/2017.

 

 

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych  na terenie Gminy Damasławek w sezonie 2016/2017

 

 

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Damasławek w sezonie zimowym 2016/2017 odpowiedzialna  jest firma:

 

  • Usługi Remontowo-Montażowe, Mariusz Wikieł, Świątkowo 54a, 88-430 Janowiec Wlkp.
  • obsługiwany teren: m. Damasławek, część południowa i północna gminy od drogi wojewódziej nr 251

 

Informacje o utrudnieniach w  przejezdności dróg należy zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Gminy Damasławek pod nr tel. 067 2613 611 (w godzinch pracy Urzędu) lub pod nr tel. 784 495 192 (całodobowo).

Fotowoltaika – prąd ze słońca – SPOTKANIE INFORMACYJNE.

 

 

 

FOTOWOLTAIKA – PRĄD ZE SŁOŃCA

 

Firma piTERN zaprasza na:

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

DAMASŁAWEK – URZĄD GMINY, RYNEK 8

16 STYCZNIA 2017 R. GODZ. 16.30

 

 

Czym jest fotowoltaika i jak wygląda rozliczenie z zakładem energetycznym?

Moduły fotowoltaiczne (PV) przekształcają promienie słoneczne na prąd elektryczny, który dalej jest wykorzystywany na bieżąco w naszych domach. Nasłonecznienie w Polsce jest bardzo stabilne i korzystne dla tego typu systemów. Polskie prawo już dziś pozwala także na przyłączanie mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci energetycznej. Dzięki uchwalonej ustawie tzw. Mały Trójpak Energetyczny dostawca energii elektrycznej ma obowiązek bezpłatnego przyłączenia instalacji fotowoltaicznej poprzez wymianę licznika energii na dwukierunkowy. Posiadając instalację PV ograniczamy zużycie energii elektrycznej z sieci energetycznej do minimum.

Nowe prawo, które weszło w życie od 01.07.2016r. mówi o tym, można montować fotowoltaikę i energetyka ma obowiązek odebrać (,,zmagazynować”) nadwyżkę. Rozliczanie z energetyką będzie tylko raz w roku. Nadwyżki z lata zmagazynowane w Zakładzie Energetycznym będzie można odebrać zimą. Proces ten to Net-Metering czyli ,,Bilansowanie Energii”. W zależności od wielkości instalacji są różne wartości bilansowania. Przy instalacjach fotowoltaicznych do mocy 10kwp bilansowanie jest w stosunku 1-0,8. Powyżej 10kwp bilansowanie jest w stosunku 1-0,7.

 

Zapotrzebowanie i produkcja prądu?

Produkcja własnego prądu pozwala na znaczne oszczędności. Typowa 4 osobowa rodzina zużywa rocznie ok. 3000 kWh. Zamontowana instalacja PV o mocy 3,0 kW wyprodukuję rocznie ok. 2800 kWh – jest to znaczący udział w rocznym zużyciu energii elektrycznej. Aby uzyskać taką moc powinniśmy zainstalować 12 moduły fotowoltaicznych o mocy maksymalnej 250 Wp. Należy także pamiętać o tym iż żywotność instalacji PV to ponad 25 lat !

Spotkanie Mikołajkowe przy kronice Stępuchowa.

 

 

 

W dniu 17 grudnia 2016 r. o godz. 16.00 na świetlicy wiejskiej w Stępuchowie odbyło się połączone spotkanie mieszkańców i dzieci z Mikołajem przy kronice. Spotkanie rozpoczęło się od występu artystycznego. Później odwiedził Nas Mikołaj i obdarował dzieci prezentami. Przygotowano dla wszystkich słodki poczęstunek, kawę i herbatę. Panie Anna Grajek i Jagoda Chołody z oddziału BPH w Wągrowcu przygotowały dla dzieci paczuszki ze słodyczami. Swoją wizytą zaszczycił Nas Wójt Jacek Matysiak wraz z małżonką Aliną który przywiózł słodycze. W drugiej części spotkania Małgorzata Grajek przedstawiła i omówiła kronikę, którą napisała. Poprosiła aby wszyscy uczestnicy, łącznie z Wójtem i małżonką podpisali i zostawili swój ślad w kronice, która zostanie dla następnych pokoleń. Podziękowania dla sponsorów prezentów: Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, Oddziału BPH w Wągrowcu i rodziców, którzy wpłacali na paczki dla dzieci. Wspólne spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze. Całość spotkania przygotowała Sołtys, Rada Sołecka i Radna wsi Stępuchowo.

 

Sporządziła – Małgorzata Grajek – Radna

 

GALERIA

Foto (1)

Zdjęcia pamiątkowe.

Podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy w przygotowaniach i organizacji wizyty delegacji z Gminy Oirschot (z Holandii).

 

 

Składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniach i organizacji wizyty delegacji z Gminy Oirschot (z Holandii) w naszej gminie w dniach 14 – 18.12.2016 r.

 

W tym w szczególności dziękuję:

 

Rodzinom goszczącym delegację holenderską w osobach:

 

Państwu Alicji i Leszkowi Górskim, Zofii i Jackowi Jabłońskim, Karolinie i Bernardowi Mnichowskim, Elżbiecie i Dariuszowi Bogaczyk oraz Pani Iwonie Żok;

 

Osobom zaangażowanym w pakowanie i rozwożenie paczek, tj.:

 

Członkom Towarzystwa Współpracy Gminy Damasławek z Zagranicą – Państwu Alicji i Leszkowi Górskim, Pani Alicji Ziółkowskiej,  Panu Jackowi Jabłońskiemu, Pani Karolinie Mnichowskiej, Panu Pawłowi Kominiarek, Panu Zdzisławowi Grajek;

Szkolnemu Klubowi Wolontariatu – uczennicom: Dominice Twarożek z  kl. III a gimnazjum, Nikoli Maroszek z kl. II a gimnazjum, Paulinie Rożak z kl. III ZSZ, Julii  Jadach z kl. III a gimnazjum, Paulinie Kulpińskiej z kl. I technikum;

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku Pani Annie Grzewińskiej i pracownikom Ośrodka w osobach: Pani Paulinie Chmielewskiej, Pani Marii Wiśniewskiej, Pani Ewie Haja, Pani Anecie Maćkowskiej;

 

Uczniom Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku wraz z Paniami Elżbietą Bogaczyk i Hanną Woźniak za przygotowanie upominków;

 

Uczniom Szkoły Podstawowej w Niemczynie i Paniom Żanecie Buk oraz Marioli Łukomskiej za przygotowanie występu artystycznego.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

Odbiór odpadów komunalnych w 2017 roku.

 

 

 

Odbiór odpadów komunalnych w 2017 roku

 

Urząd Gminy Damasławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu, 15 grudnia 2016 r. została podpisana umowa na zadanie pn. „Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Damasławek”.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., odpady od mieszkańców Gminy Damasławek odbierać będzie firma REMONDIS Sanitech Sp. z o.o. Oddział Wągrowiec ul. Skocka 13A 62-100 Wągrowiec. W ramach podpisanej umowy firma, odbierać będzie odpady z nieruchomości zamieszkałych.

Przypominamy że w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów, odpady wytwarzane na terenie nieruchomości powinny być segregowane zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Gminy Damasławek, następnie przekazywane firmie wywozowej w dniu ich odbioru. Pracownicy firmy wywozowej na bieżąco kontrolują zawartość pojemników na zmieszane odpady komunalne. W przypadku, pojawienia się odpadów segregowanych w pojemniku, właścicielowi nieruchomości zostanie naliczona opłata jak za odpady niesegregowane, czyli w wysokości 19 zł od osoby zamieszkującej.

Obecnie Gmina Damasławek płaci 297 zł brutto za zagospodarowanie tony zmieszanych odpadów komunalnych. Koszt zagospodarowania wysegregowanego szkła, plastiku czy papieru to tylko 1,23 zł brutto. Segregując odpady przyczyniamy się do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami przez gminę.

Wystawienie odpadów w workach innych niż przeznaczone do danego rodzaju odpadu, może skutkować brakiem ich odbioru przez firmę wywozową. Wszyscy mieszkańcy Gminy Damasławek, mogą bezpłatnie otrzymać worki do segregacji odpadów w Urzędzie Gminy Damasławek.

 


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Wizyta delegacji Komitetu z Holandii – grudzień 2016 r.

 

 

 

W dniach od 14 do 18 grudnia 2016 r. Gmina Damasławek gościła delegację holenderską z zaprzyjaźnionej Gminy Oirschot.

Jak, co roku głównym celem 5 – dniowej wizyty holenderskiej było obdarowanie najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy paczkami świątecznymi z żywnością. Rekrutacją osób, które otrzymały pomoc zajął się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku. W ciągu dwóch dni goście z Holandii, szkolny klub wolontariatu Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku oraz członkowie Towarzystwa Współpracy Gminy Damasławek z Zagranicą przygotowali, zapakowali i rozwieźli łącznie 150 paczek.

Delegacja gości podczas swojego pobytu zwiedziła katedrę w Gnieźnie i odbyła spotkanie z Prymasem Polski – Wojciechem Polakiem.

Na uroczystej kolacji podsumowującej wizytę gości, Wójt Gminy Damasławek Pan Jacek Matysiak w imieniu wspólnoty samorządowej, Towarzystwa Współpracy Gminy Damasławek z Zagranicą i własnym wręczył gratulacje nowemu Przewodniczącemu Panu Fransowi Putmanns i zarządowi Komitetu Holenderskiego w osobach: Monique van Erve, Jeanne van Gestel, Toos van Deursen.

Sprawny przebieg wizyty gości z Holandii był możliwy dzięki staraniom Towarzystwa Współpracy Gminy Damasławek z Zagranicą na czele z Prezesem Leszkiem Górskim.

 

Sporządziła – Marta Sońta-Mirecka

 

GALERIA

Foto (1)

Zdjęcia pamiątkowe – Foto. C.Wieczorek