Miesięczne archiwum: Październik 2017

Wtorki z JPK_VAT – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym.

 

 

 

IKONA

Wtorki z JPK_VAT – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym

Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Nie wiesz co to JPK_VAT? Przyjdź a dowiesz się więcej.

 

W każdym urzędzie skarbowym, w tym również w Wągrowcu,  w listopadowe wtorki będzie można uzyskać pomoc i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Akcja skierowana jest w szczególności do mikroprzedsiębiorców – to oni bowiem od 2018 roku dołączą do grona podmiotów objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT.

W każdy wtorek listopada o godz. 13:00 w Urzędzie Skarbowym w Wągrowcu będą prowadzone specjalne szkolenia, podczas których będzie można dowiedzieć się czym jest Jednolity Plik Kontrolny, jak go wygenerować i wysłać oraz jak uniknąć błędów w jego przygotowaniu. W powiecie wągrowieckim dotyczy to ponad 3000 przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje organizacyjne będą udzielane w poszczególnych urzędach.

***

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Informacje do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją fiskusowi jako JPK_VAT.

Ci z nich, którzy zdecydują się na przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego jeszcze w tym roku (za październik, listopad, grudzień 2017), będą mogli liczyć na szybszy zwrot VAT (czas oczekiwania zostanie im skrócony z 60 do 25 dni).

Więcej na www.jpk.mf.gov.pl

 

zdjęcie

Informacja dot. zmian organizacji ruchu w dniu 01.11.2017 r.

 

 

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informuję, że w Dniu Wszystkich Świętych tj.  1 listopada br. zostanie wprowadzona przy cmentarzu w Damasławku zmiana organizacji ruchu, która przedstawia się następująco:

  • Zorganizowano trzy parkingi dla samochodów, w tym: parking nr 1 przy cmentarzu, parking  nr 2 przy ul. Lipowej i parking nr 3 na terenie mleczarni.
  • Na drodze koło mleczarni będzie ruch jednokierunkowy od strony cmentarza w kierunku ul. Janowieckiej.
  • Na drodze dojazdowej asfaltowej do cmentarza – od strony ul. Lipowej – zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się pojazdów po obu stronach jezdni.

Proszę o zastosowanie się do wprowadzonej zmiany organizacji ruchu, która jest niezbędna w celu zapewnienia porządku komunikacyjnego i bezpieczeństwa pieszych.

 

Wójt Gminy Damasławek

/-/ mgr Jacek Matysiak

 

 

Schemat organizacji ruchu i miejsca parkingowe  przy cmentarzu w Damasławku

SCHEMAT

Damasławek, październik 2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Damasławek z dnia 20 października 2017 r. o zakończeniu konsultacji projektu rocznego programu współpracy gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY DAMASŁAWEK

z dnia 20 października 2017 r.

 

 

Informuję, że w dniach od 6 października 2017 r. do 19 października 2017 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Konsultacje ww. projektu uchwały zostały przeprowadzone na podstawie uchwały Nr XXXIX/242/10 Rady Gminy Damasławek z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii zainteresowanych podmiotów do ww. projektu uchwały.

Projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” wraz z obwieszczeniem o konsultacjach został wywieszony w okresie konsultacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damasławek, zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damasławek www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl oraz na stronie internetowej www.gminadamaslawek.pl .

W wyznaczonym terminie konsultacji żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła uwag i opinii do projektu uchwały:

Biorąc powyższe pod uwagę konsultacje uważa się za przeprowadzone.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

 

 

Damasławek, 23 października 2017 r.

 

Sporządziła: M. Sońta-Mirecka

 

Jubileusz 95 rocznicy urodzin.

 

 

 

Pani Łucja Białkowska zamieszkała w Piotrkowicach, Gmina Damasławek, 21 października 2017 roku obchodziła Jubileusz 95 rocznicy urodzin. Wójt Gminy Damasławek Pan Jacek Matysiak z tej okazji złożył Szanownej Jubilatce życzenia, wręczył bukiet kwiatów oraz upominek.

 

Informację sporządziła: Leokadia Kosmowska  

 

Foto

Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski (etap powiatowy).

 

 

Dnia 20.10.2017 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyła się Ponadpowiatowa Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski (etap powiatowy). Uczniowie szkół powiatu wągrowieckiego w ciągu 45 min musieli odpowiedzieć na pytania zamknięte i otwarte w teście przygotowanym przez władze Starostwa Powiatu Pilskiego. Było trudno, ale…udało się! Reprezentanci naszej szkoły spisali się na medal! Bartosz Kasperkowiak-uczeń klasy VII zdobył I MIEJSCE, a Bartosz Król –uczeń klasy VI został wyróżniony. Obaj chłopcy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu, który odbędzie się 7 listopada w budynku Starostwa Powiatowego w Pile. Trzymajmy kciuki za naszych uczniów!!!

 

Tekst – Szkoła Podstawowa w Niemczynie.

 

GALERIA

Foto (1)

Foto. Szkoła Podstawowa w Niemczynie.

Informacja dot zakończenia wszystkich prac związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych do m. Dąbrowa – etap III”.

 

Wójt Gminy Damasławek informuje, że zakończyły się wszystkie prace związane z zadaniem inwestycyjnym pn.  „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych do m. Dąbrowa – etap III”. Wykonawcą była firma Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88 – 300 Mogilno, koszt wybudowanej drogi wyniósł 228. 094,72 zł brutto.  Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego w kwocie 84.686,04 zł.

 

Sporządziła – Angelika Jerzakowska

 

DĄBROWA

Dzień pieczonego ziemniaka – „Pyra. barabola, kartofel, grul….” Czyli ziemniak niejedno ma imię.

 

 

„Pyra. barabola, kartofel, grul….”  Czyli ziemniak niejedno ma imię.

 

Pogoda tego dnia nas rozpieszczała, słońce , jesienny wietrzyk i nitki babiego lata. Kolejny raz udało się zorganizować w naszej szkole Święto Pieczonego Ziemniaka. Uroczystość odbyła się 17 października 2017 r. Od samego rana Rada Rodziców uwijała się przy rozpalaniu ogniska, grillowaniu kiełbasek i pieczeniu ziemniaków w żarze. Dzieci mogły wyhasać się na boisku, pobawić w swoje ulubione zabawy. Później wszyscy zjedli przygotowane smakołyki, popijając gorącą herbatą. Apetyt dopisywał wszystkim, nikt nie narzekał. Czekamy na rok następny.

 

Tekst – Szkoła Podstawowa w Niemczynie

 

GALERIA

Foto (1)

Foto. Szkoła Podstawowa w Niemczynie.

Pasowanie pierwszoklasistów.

 

 

Dzisiaj w naszej szkole odbyła się niezwykle istotna uroczystość przyjęcia w poczet uczniów szkoły pierwszoklasistów. W tym roku mamy dwie klasy pierwsze, których wychowawczyniami są panie Alina Matysiak i Jolanta Dębowska. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pań Anny Pietras i Magdaleny Rozmarynowskiej przygotował część nieoficjalną, podczas której najmłodsi uczniowie naszej szkoły musieli przejść wiele prób. Obecni na uroczystości goście – Wójt Gminy Damasławek pan Jacek Matysiak oraz Przewodnicząca Rady Rodziców pani Ewelina Kaczmarek – mieli okazję podziwiać przygotowanie pierwszoklasistów do szkolnego życia i podniosły moment ślubowania na sztandar szkoły. Uroczystość poprowadziła pani Maria Machaj-Socha, a tradycyjnego pasowania na uczniów dokonał Paweł Tończyk – dyrektor szkoły. Najważniejsi uczestnicy tej uroczystości (tegoroczne żółtodzioby) otrzymały w nagrodę porcje słodyczy ufundowane przez Radę Rodziców i Przedszkole w Damasławku.

 

Marcin Pikula – Wicedyrektor

 

GALERIA

Foto (1)

Foto. ZSP im. Pierwszych Piastów w Damasławku.

Dzień Edukacji Narodowej.

 

 

 

W dniu 13 października 2017 r. obchodzono Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Damasławek. Z tej okazji Wójt Gminy Damasławek złożył najserdeczniejsze życzenia nauczycielom szkół oraz przedszkola.

 

Sporządziła – Agnieszka Furmaniak

 

GALERIE:

Foto (1)

ZSP im. Pierwszych Piastów w Damasławku

 

Foto (1)

Szkoła Podstawowa w Niemczynie

Zaproszenie do udziału w Konkursie pn.: „Działania Godne Uwagi”.

 

 

Podziel się działaniami godnymi uwagi!

 

 

Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza do udziału w Konkursie pn.: „Działania Godne Uwagi”. Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie­­ organizacje oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców. Na zwycięzców czekają nagrody!

 

Do kogo kierowany jest Konkurs?

W Konkursie mogą brać udział podmioty ekonomii społecznej (tj. organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) oraz grupy nieformalne, które w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2017 r. zrealizowały warte uwagi działania społeczne.

 

Co zrobić, aby wziąć udział w Konkursie?

Wystarczy opisać zrealizowane przez siebie działanie na specjalnym formularzu zgłoszeniowym i przesłać go na adres mailowy: konkurs@pisop.org.pl do 31 października br.

 

Jak wyłaniani są laureaci?

Spośród nadesłanych zgłoszeń, specjalnie wyłoniona kapituła wybierze po jednej zwycięskiej inicjatywie w ramach każdej z pięciu kategoriach:

– Społeczeństwo

– Kultura

– Sport

– Edukacja, Rozwój, Przedsiębiorczość

– Zdrowie i Ekologia.

Przez kapitułę, wybrana będzie również najciekawsza inicjatywa z danego subregionu (kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego).

Dodatkowo wszystkie zgłoszone inicjatywy staną w walce o głosy internautów. Głosowanie internetowe za pośrednictwem profilu Centrum PISOP na Facebooku ruszy 27 listopada br.  W Konkursie łącznie wygra 11 inicjatyw z całej Wielkopolski!

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystej Gali Konkursu „Działania Godne Uwagi” organizowanej w Lesznie i Poznaniu.

 

Jakie nagrody czekają na zwycięzców?

Dla Laureatów Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody! Oprócz tytułu „Działania Godnego Uwagi” zwycięzcy otrzymają specjalnie zaprojektowane statuetki oraz dyplomy.
Ponadto przygotowana zostanie drukowana publikacja „Działania Godne Uwagi” opisująca nagrodzone inicjatywy dystrybuowana wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej z Wielkopolski.
Laureaci otrzymają również możliwość promocji swoich działań w wybranych mediach.

 

Gdzie można znaleźć więcej informacji o Konkursie?

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się do pobrania na stronie www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl.
Więcej informacji
na temat konkursu udziela Beata Zabroni (beata.zabroni@pisop.org.pl, 65/520 78 86).

 

Konkurs jest częścią projektu pn.  „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu „Wielkopolska Wiara” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego w partnerstwie z Caritas Poznańską oraz projektu „LCIWIS – Leszczyńskie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Spotkanie informacyjne ”Unijne pożyczki i poręczenia na rozwój działalności gospodarczej w ramach Inicjatywy Jeremie 2 i innych funduszy”.

 

 

 

INFORMACJA

 

W dniu 25 października 2017 roku w Inwest Park Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8, Piła odbędzie się spotkanie informacje ”Unijne pożyczki i poręczenia na rozwój działalności gospodarczej w ramach Inicjatywy Jeremie 2 i innych funduszy” organizowane przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału przedsiębiorców oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą. Aby uczestniczyć w szkoleniu należy dokonać zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line

http://wrpo.wielkopolskie.pl/szkolenia/unijne-pozyczki-i-poreczenia-na-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej-w-ramach-inicjatywy-jeremie-2-i-innych-funduszy-spotkania-w-poznaniu-i-pile.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

ZAŁĄCZNIK: