Dzienne archiwum: Listopad 7, 2017

Rządowy Program Aktywna tablica w Gminie Damasławek.

 

 

Szkoła  Podstawowa w Niemczynie i Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku, zakwalifikowały się do wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i co najmniej 20% wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.

Wysokość przyznanego wsparcia to 28 000,00 zł dla dwóch szkół. Gmina Damasławek przeznaczy na realizację programu środki własne w kwocie 7 000,00 zł.

Głównym celem Programu „Aktywna tablica”  jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

 

Sporządziła – Agnieszka Furmaniak