Dzienne archiwum: Listopad 15, 2017

Jubileusz 95 rocznicy urodzin.

 

 

 

Pani Marianna Kalka zamieszkała w Starężynie gmina Damasławek dnia 15 listopada 2017 roku obchodziła Jubileusz 95 rocznicy urodzin. Wójt Gminy Damasławek Pan Jacek Matysiak z tej okazji złożył Szanownej Jubilatce życzenia, wręczył bukiet kwiatów oraz upominek.

 

Informację sporządziła: L. Kosmowska

 

JUBILATKA

Foto: L. Kosmowska

Terminy posiedzeń komisji i obrad sesji Rady Gminy Damasławek w miesiącu listopadzie.

 

 

TERMINY  POSIEDZEŃ KOMISJI  I OBRAD SESJI

RADY GMINY DAMASŁAWEK

 

 

  1. Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Samorządności i Zdrowia (GOK)

 23 listopada 2017 r. godz. 15:30

 

  1. Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa (UG) 

28 listopada 2017 r. godz. 9:30

 

  1. Komisji Oświaty, Samorządności i Zdrowia (UG)

28 listopada 2017 r. godz. 15:00

 

SESJA: 29 listopada 2017 r.  godz.  15: 30 (GOK)

 

 

Damasławek,15.11.2017 r.

Sporz. M. S-M

 

Ogłoszenie dot. szkolenia pt. „Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o wsparcie inwestycyjne na założenie działalności gospodarczej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

W dniu 23 listopada 2017 r. w godzinach od 09:00 do 14:00 Punkt Informacji Funduszy Europejskich w Pile wraz z Inwest Park Sp. z o.o. organizuje szkolenie pt. „Szkolenie w zakresie przygotowania wniosku o wsparcie inwestycyjne na założenie działalności gospodarczej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Na szkolenie obowiązują zapisy (formularz zgłoszeniowy), który należy przesłać do dnia 21.11.2017 r. do godziny 12:00 na adres e-mail infoUE-pila@warp.org.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w ww. szkoleniu.

 

ZAŁĄCZNIKI:


RUSZA XII edycja KONKURSU „ALUMINIOWA GÓRA PUSZEK”.

001

RUSZA XII edycja KONKURSU „ALUMINIOWA GÓRA PUSZEK”

 

Organizatorem Konkursu jest Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie. Konkurs polega na zbieraniu puszek aluminiowych przez wychowanków placówek oświatowych.

Celem Konkursu jest:

  • promowanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych (puszek aluminiowych),
  • wykształcanie, utrwalanie i propagowanie zachowań proekologicznych,
  • przeciwdziałanie zaśmiecaniu najbliższego otoczenia,
  • wykazanie korzyści płynących ze zbiórki surowców wtórnych.

Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich

Konkurs trwa do 30.05.2018 roku.

 

Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 67 26 85 118 , 505 050 371.

 

WSZYSTKICH UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA NA TERENIE GMINY DAMASŁAWEK, ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE.

 

ZAŁĄCZNIKI:


Informacja dot. dokonania odbioru technicznego robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych do m. Mokronosy – etap I”.

 

 

Wójt Gminy Damasławek informuje, że dokonano odbioru technicznego robót budowlanych związanych  z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.  „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mokronosy – etap I”. W ramach zadania wybudowano odcinek drogi o długości 500 m i szer. jezdni 4 m, a także umocniono pobocze kruszywem. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe Sp. z o.o. Olsza 3, 88 – 300 Mogilno. Koszt wybudowanej drogi wyniósł 230.452,80 zł brutto.  Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego w kwocie 72.722,96 zł.

 

Sporządził – Jakub Wojciechowski

DROGA

Święto Odzyskania Niepodległości.

 

 

 

Dnia 11 listopada br. na terenie Damasławka odbyły się uroczyste obchody 99. rocznicy odzyskania Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Damasławku. Po mszy św. korowód, prowadzony przez Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Damasławku p. Macieja Przybylskiego, dotarł na teren Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku. Przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Następnie w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się program słowno- muzyczny pt. „Człowiek, który nie zna swojej przeszłości nie buduje przyszłości” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku. Po uroczystości odbyło się spotkanie przy kawie i rogalu świętomarcińskim.

Odzyskanie Niepodległości to najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku suwerenności i wolności. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta było zakazane. Dopiero w 1989 r. sejm ustawą przywrócił obchody tego święta. Od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym, a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy i nauki szkolnej.

 

Sporządziła – Ewa Grabus

 

GALERIA

Foto (1)

Foto. Sz.Ziętek