Dzienne archiwum: Styczeń 8, 2018

Zaproszenie na warsztaty kulinarno-żywieniowe.

Zaproszenie na warsztaty

 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty kulinarno-żywieniowe, na których poznasz zasady zbilansowanej diety i nauczysz się wprowadzać je w życie.

Jeśli chcesz zdobyć większą wiedzę i praktykę w zakresie prawidłowego odżywiania, przygotowywania jadłospisów i umiejętnego przygotowywania zdrowych posiłków to te zajęcia są dla Ciebie.

W czasie warsztatów wszyscy uczestnicy biorą aktywny udział w powstawaniu potraw, które później wspólnie spożywają.

Warsztaty są bezpłatne i przeznaczone dla odbiorców pomocy żywnościowej.

 

  • TERMIN WARSZTATÓW: 27.01.2018 r. godzina 10.00 lub 12.00
  • LOKALIZACJA : gok  DamasłAWEK  ul.Żnińska
  • ZAPISY:   785 601 409 Szyperska Joannna

 


 

Warsztat odbędzie się w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Informacja dot. zawarcia umowy z Prezesem i Wiceprezesem Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Damasławek na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Damasławek w 2018 roku”.

 

W dniu 8 stycznia 2018 r. Wójt w imieniu Gminy Damasławek zawarł umowę z Prezesem i Wiceprezesem Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Damasławek na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Damasławek w 2018 roku” na kwotę 100 950,00 zł.

 

Sporządziła – Agnieszka Furmaniak

OGŁOSZENIE o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

 

 

Wójt Gminy Damasławek

    Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i uchwały Nr XLII/248/17 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

 

ogłasza

wybór ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

 

I.  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób, w tym:

a) wspieranie działań w zakresie pozyskiwania, magazynowania i udzielania pomocy żywnościowej  mieszkańcom Gminy Damasławek– Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra Nadziei” – Damasławek:

1)  wnioskowana kwota dotacji – 3 048,00 zł

2)  przyznana kwota dotacji na 2018 r. – 3 048,00 zł

3)  termin realizacji zadania: 15.01.2018 r. – 15.12.2018 r.

 

II. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:

a)  wsparcie działalności warsztatu terapii zajęciowej – Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „REHABILITACJA” im. Karola Marcinkowskiego – Wągrowiec:

1)  wnioskowana kwota dotacji – 12 640 zł

2)  przyznana kwota dotacji na 2018 r. – 12 640 zł

3)  termin realizacji zadania: 15.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

b)    podtrzymywanie aktywności życiowej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie im uczestnictwa w życiu społecznym – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra Nadziei” – Damasławek:

1)  wnioskowana kwota dotacji – 3 000 zł

2)  przyznana kwota dotacji na 2018 r. – 3 000 zł

3)  termin realizacji zadania: 01.03.2018 r. – 15.12.2018 r.

 

III.  Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), w tym

a)   pomoc na rzecz osób terminalnie chorych poprzez wsparcie działalności hospicjum – Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa – Wągrowiec:

1)  wnioskowana kwota dotacji – 1 000 zł

2)  przyznana kwota dotacji na 2018 r. – 1 000 zł

3)  termin realizacji zadania: 01.09.2018 r. – 30.09.2018 r.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

 

 

Damasławek, 08.01.2018 r.