Dzienne archiwum: Styczeń 10, 2018

INFORMACJA O ODPADACH.

Urząd Gminy Damasławek informuje, że w 2017 roku odebrano z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Damasławek 1114,70 Mg (ton) zmieszanych odpadów komunalnych oraz 212,84 Mg (ton) odpadów ulegających biodegradacji. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji przekazywane były do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie prowadzonego przez spółkę Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych.

Łączny koszt odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów w 2017 roku wyniósł 632 777,41 zł.

W 2017 roku koszt zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych wynosił 297 zł brutto za tonę. Od 1 stycznia 2018 roku Gmina Damasławek zapłaci 351 zł brutto za zagospodarowanie tony zmieszanych odpadów komunalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie. Wzrost opłat nie jest uzależniony od Gminy, wynika ze wzrostu tzw. opłaty za korzystanie ze środowiska ustalanej każdego roku przez Radę Ministrów na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Pomimo, tak znaczącej podwyżki opłat za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie Gminy Damasławek nie ulegną podwyższeniu. Jest to możliwe m.in. dzięki temu, że segregujemy odpady. Koszt zagospodarowania wysegregowanego szkła, plastiku czy papieru wyniesie w 2018 r. tylko 1,08 zł brutto za tonę odpadów segregowanych.

Segregując odpady przyczyniamy się do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami przez gminę.

Liczba mieszkańców, którzy 31 grudnia 2017 r. objęci byli systemem odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosiła 4702 osoby z czego 4397 osoby prowadziły selektywną zbiórkę odpadów.

Każdego roku Gmina Damasławek, notuje spadek liczby osób objętych systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, pomimo tego ilość odpadów produkowanych przez mieszkańców nie maleje. W związku z tym przypominamy, że wszystkie osoby zamieszkujące na terenie Gminy Damasławek, zobowiązane są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Fakt zameldowania na terenie innej gminy lub brak meldunku na terenie Gminy Damasławek nie zwalnia z obowiązku ponoszenia tej opłaty. W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości osób, które nie zostały zdeklarowane w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy Damasławek.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW ZGODNIE Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCYMI NA TERENIE GMINY DAMASŁAWEK.

 

Szkoła Podstawowa w Niemczynie – pogadanka funkcjonariuszy Policji – prewencja bezpiecznych zachowań.

 

W dniu 4.01.2018 r. odbyła się pogadanka funkcjonariuszy Policji, w której uczestniczyli mł. asp. Dariusz Nowak i st. sierż. Jarosław Sytek i uczniowie Szkoły Podstawowej w Niemczynie. Tematem spotkania była szeroko rozumiana prewencja bezpiecznych zachowań. Policjanci przestrzegali przed możliwymi zagrożeniami płynącymi od osób nieznajomych w kontaktach bezpośrednich i kontaktach internetowych. Omawiali również zasady bezpieczeństwa na drodze uczniów jako uczestników ruchu drogowego. W związku z okresem zimowym poruszyli także temat bezpiecznego zachowania się na śniegu i lodzie. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w rozmowie z Policjantami wykazując się dużą posiadaną wiedzą w zakresie bezpieczeństwa. Dziękujemy za spotkanie z naszymi dzielnicowymi.

 

Renata Jung

GALERIA

Informacja – oblężona infolinia ZUS.

 

 

W ciągu czterech pierwszych dni stycznia do ZUS zatelefonowały 5483 osoby w sprawie nowego sposobu opłacania składek. Czas oczekiwania bywa bardzo długi, gdyż zdarza się, że w kolejce czeka prawie 200 połączeń. To niepotrzebna strata czasu, gdyż odpowiedzi, na większość z zadawanych pytań, można bez trudu znaleźć na stronie internetowej ZUS.

Na stronie internetowej www.zus.pl dostępna jest instrukcja, jak krok po kroku wypełnić przelew oraz broszura „Proste płatności z ZUS”, w której zawarty jest szczegółowy opis nowych zasad wpłacania składek do ZUS. Przeczytać można także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące e-Składki.

JAKIE SĄ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE KONSULTANTOM NA INFOLINII PYTANIA


 

JAK MAM WPŁACIĆ SKŁADKI DO ZUS?

Składkę wpłacasz takim samym, prostym przelewem bankowym, jak płacisz rachunki za gaz lub prąd. Przed pierwszą wpłatą dokładnie wpisz numer swojego indywidualnego konta, gdyż inaczej wpłacona składka nie wpłynie na twoje konto i będziesz miał zaległości w ZUS, a to skutkuje wypadnięciem z ubezpieczenia.

PROWADZĘ JEDNOOSOBOWĄ FIRMĘ I MAM ZALEGŁOŚCI NA KONCIE W ZUS, NA JAKI NUMER KONTA WPŁACAĆ PIENIĄDZE?

Zaległe składki opłacaj na otrzymany z ZUS numer rachunku składkowego. To ten sam numer konta, który służy do bieżącego opłacania składek.

JUŻ DAWNO ZAMKNĄŁEM SWOJĄ FIRMĘ, ALE DOSTAŁEM Z ZUS INFORMACJĘ, ŻE MAM ZALEGŁOŚCI NA KONCIE. JAK JE SPŁACIĆ?

Zaległe składki opłacaj na otrzymany z ZUS numer rachunku składkowego. To ten sam numer konta, który służy do bieżącego opłacania składek.

JAKĄ NALEŻNOŚĆ POKRYJE WPŁATA SKORO NA PRZELEWIE NIE WPISUJĘ ANI MIESIĄCA ANI ZA CO WPŁACAM SKŁADKĘ?

Wraz z wprowadzeniem indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS) zmieniły się zasady rozliczania wpłat. Na przelewie nie wpisujesz ubezpieczenia/funduszu, typu wpłaty i miesiąca, za który opłacasz składki. Wpłatę przekazaną na numer rachunku składkowego rozdzielimy na pokrycie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą one rozdzielane wg zasady proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty według kwot składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze w deklaracji złożonej za ostatni miesiąc kalendarzowy.

 

JAK MAM PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ PRZELEW?

  1. W pole „nazwa odbiorcy” – wpisz „ZUS”
  2. W pole „rachunek odbiorcy” – wpisz swój indywidualny Numer Rachunku Składkowego (NRS)
  3. W pole „kwota” – wpisz kwotę, która jest sumą składek wykazanych na ZUS DRA:
  4. W pole nazwa „zleceniodawcy” – wpisz imię i nazwisko płatnika składek lub nazwę skróconą płatnika składek. Możesz podać również adres, ale nie musisz
  5. W pole „tytułem” – wpisz słowo „składki”. Jeśli spłacasz należności na podstawie decyzji o orzeczeniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika składek należności to wpisz także „numer decyzji”

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce