Dzienne archiwum: Styczeń 22, 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Damasławek z dnia 22 stycznia 2018 r. o zwołaniu zebrania wiejskiego w sołectwie Międzylesie na dzień 7 lutego 2018 roku, godz. 19:00 dla dokonania wyboru sołtysa z powodu złożenia pisemnej rezygnacji do Wójta.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY DAMASŁAWEK

z dnia 22 stycznia 2018 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego w sołectwie Międzylesie

na dzień 7 lutego 2018 roku, godz. 19:00 dla dokonania wyboru sołtysa z powodu złożenia pisemnej rezygnacji do Wójta.

Zebranie wiejskie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Międzylesiu.

 

Proponuje się następujący porządek zebrania:

  1. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum kolejne zebranie odbywa się po upływie 15 minut bez względu na liczbę obecnych osób).
  2. Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego za 2017 rok.
  3. Wybór sołtysa sołectwa Międzylesie:
  4. przedstawienie zasad i trybu wyboru sołtysa,
  5. powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru sołtysa,
  6. zgłaszanie kandydatów na sołtysa,
  7. przeprowadzenie głosowania.
  8. Budżet gminy na rok 2018.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak