Miesięczne archiwum: Luty 2018

Wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Damasławek, przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

KLIKNIJ, ABY WYŚWIETLIĆ:


WYKAZ
nieruchomości gruntowych położonych w Damasławku, Starężynie i Dąbrowie, stanowiących własność Gminy Damasławek, przeznaczonych do wydzierżawienia


WYKAZ
nieruchomości gruntowych położonych w Gruntowicach, Kopaninie, Międzylesiu, Miąży i Mokronosach, stanowiących własność Gminy Damasławek, przeznaczonych do wydzierżawienia


WYKAZ
nieruchomości gruntowych położonych w Niemczynie, Piotrkowicach, Rakowie, Smuszewie, Starężynku, Stępuchowie, Turzy i Wiśniewku, stanowiących własność Gminy Damasławek, przeznaczonych do wydzierżawienia


ZARZĄDZENIE 
nr Or.0050.23.2018
WÓJTA GMINY DAMASŁAWEK
z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Damasławku, Starężynie, Dąbrowie, Gruntowicach, Kopaninie, Międzylesiu, Miąży, Mokronosach, Niemczynie, Piotrkowicach, Rakowie, Smuszewie, Starężynku, Stępuchowie, Turzy i Wiśniewku, stanowiących własność Gminy Damasławek, przeznaczonych do wydzierżawienia

Informacja ZSP im. Pierwszych Piastów w Damasławku.

 

Szanowni Państwo!
Rodzice przyszłych uczniów klas pierwszych
Szkoły Podstawowej w Damasławku.

 

W związku z rozpoczęciem rekrutacji do klas pierwszych serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie dotyczące przyjęcia dzieci do Szkoły Podstawowej w Damasławku. Proponuje spotkanie w budynku Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku (ul. Słoneczna 4) w piątek (2 marca 2018r.) o godzinie 15.30 w sali nr 23. Na spotkaniu tym przekażę podstawowe informacje o szkole i zasadach jej funkcjonowania.

Będzie też możliwość otrzymania i wypełnienia oraz złożenia wymaganych dokumentów (na spotkanie proszę zabrać dowód osobisty i nr PESEL dziecka).

 

 

Dyrektor ZSP – Paweł Tończyk

Informacja z XLIV Sesji Rady Gminy Damasławek.

 

W  dniu 27 lutego br. odbyła się XLIV Sesję Rady Gminy Damasławek.  Na sesji gościła m.in. Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dr Mirosława Rutkowska – Krupka, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Podczas sesji Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy podziękowali ustępującym Sołtysom: wsi Damasławek pani Teresie Jaskólskiej i wsi Międzylesie panu Zenonowi Kuc  za długoletnią działalność na rzecz gminy i swoich społeczności lokalnych. W sesji po raz pierwszy uczestniczyły nowo wybrane panie Sołtys, pani Aneta Jung – Sołtys wsi Damasławek i pani Ilona Kledzik – Sołtys wsi Międzylesie. Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli ww. paniom gratulacje z okazji objęcia zaszczytnych funkcji.

 

Sporządziła – Marta Sońta-Mirecka

 

Foto (1)

Foto. Cyprian Wieczorek

Ferie zimowe Stępuchowo.

 

W pierwszym dniu ferii na Świetlicy w Stępuchowie górowały roboty i gry gdzie można było ciekawie spędzić czas. Następnego dnia 16-ro dzieci ciekawie spędziło zajęcia z prowadzącymi nauczycielami Ewą Danieluk i Anetą Kaiser. Ostatni dzień zajęć w czasie ferii zimowych na Świetlicy w Stępuchowie był na temat zdrowego żywienia. Gościliśmy p.Technolog zdrowego żywienia p.Magdalenę Walkowiak,która dała wykład na w.w temat.Dzieci same ze wskazówkami p.Walkowiak zrobiły sobie śniadanie.Przybył także policjant p.Dariusz Nowak i przeprowadził pogadankę z dziećmi na temat bezpieczeństwa.Zaprezentował akcesoria i wóz policyjny. Przez trzy dni przygotowywały poczęstunek i sprzątały p.Grażyna Trzcińska,Magdalena Kabacińska .Organizacją zajęły się Małgorzata Grajek i Olena Waszkowiak.Do pomocy włączył się Mariusz Trzciński,Agata Król i Agnieszka Kusz-Kozłowska. Sponsorem upominków dla dzieci był Starosta Tomasz Kranc. Dziękuję także Dyrektorowi ZSP w Damasławku P. Tończykowi za wytypowanie nauczycieli Pań Ewy Danieluk i Anety Kaiser do prowadzenia zajęć.Pełne zaangażowania prowadziły ciekawe zabawy i gry multimedialne z robotami. Również serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Damasławek – Jacka Matysiaka oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dofinansowanie zajęć.

 
Małgorzata Grajek

 

GALERIA

Foto (1)

 

Interaktywne tablice w ZSP im. Pierwszych Piastów w Damasławku.

 

Ferie, ferie i po feriach. Uczniowie wypoczywają, nauczycieli jeszcze nie ma w szkole, ale cały czas się coś dzieje w Naszej szkole. Dzięki współpracy z Komitetem Polskim Oost,-West- i Middelbeers z Holandii otrzymaliśmy w ramach darowizny interaktywne tablice ze szkół Fundacji Skobos. Przyjechały do Nas już jakaś dłuższą chwilę temu i czekały na swój moment. Od poniedziałku nauczyciele będą mogli wykorzystywać w pełni technologię informacyjną i wspierać się nią podczas lekcji. Miło Nam poinformować, że dzięki naszym Przyjaciołom z Holandii udało się doposażyć sale lekcyjne. W chwili obecnej w naszej szkole w każdej sali uczniowie mogą skorzystać z tablicy interaktywnej lub monitora interaktywnego.

 

Źródło informacji – ZSP im. Pierwszych Piastów w Damasławku.

 

GALERIA

Foto (1)

Jubileusz 96 rocznicy urodzin.

 

Pan Jan Janas zamieszkały w Niemczynie (Gmina Damasławek) 14 lutego 2018 roku obchodził Jubileusz 96 rocznicy urodzin. W imieniu Wójta Gminy Damasławek życzenia Szanownemu Jubilatowi przekazała Pani Skarbnik Gminy.

 

Informacja p. Leokadia Kosmowska
Foto. Barbara Józefowska.

 

Wielkopolska Izba Rolnicza – informacja dla rolników gospodarujących na areale mniejszym niż 10 ha.

 

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, że od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy gospodarujący na areale mniejszym niż 10 ha mogą składać w biurach powiatowych ARiMR „Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017”. Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r.

Ponieważ skorzystanie z tej możliwości znacznie uprości w bieżącym roku procedurę wnioskowania o dopłaty obszarowe dla znacznej liczby rolników, prosimy o upowszechnienie tej informacji np. poprzez sołtysów.

Załączamy link do internetowej strony ARiMR z wyczerpującymi informacjami na ten temat, formularz Oświadczenia oraz zasady wypełniania i składania Oświadczenia.

 

STRONA INTERNETOWA ARiMR (KLIKNIJ)

 

Biuro WIR

 

ZAŁĄCZNIKI:


Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym.

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

 

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do podpisania JPK_VAT potrzebny jest bezpłatny Profil Zaufany (eGO) lub certyfikat kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób autoryzacji danych).

Z Profilem Zaufanym na pewno się uda

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej.

Profil Zaufany można założyć przez internet, na dwa sposoby – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym.

Ważne: udając się do Punktu Potwierdzającego pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego. Już teraz sprawdź jego ważność!

Wszystkie informacje oraz odpowiedzi na pytania jak założyć Profil Zaufany znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl

Załóż Profil Zaufany – krok po kroku – zobacz film.

Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces przesyłania JPK_VAT, Ministerstwo Finansów zdecydowało o czasowym uruchomieniu możliwości uwierzytelniania pliku tak zwanymi danymi autoryzującymi. Podobne rozwiązanie funkcjonuje przy podpisywaniu rocznego zeznania podatkowego.

Jak złożyć JPK_VAT?

Plik JPK można wygenerować i wysłać:

  • Samodzielnie i bezpłatnie przy użyciu narzędzi Ministerstwa Finansów (np. aplikacji e-mikrofirma). Więcej informacji TUTAJ,
  • Samodzielnie przez swój program księgowy,
  • Może to zrobić księgowy zatrudniony przez firmę,
  • Może to zrobić biuro rachunkowe przez swój program.

Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne i bezpieczne narzędzie do utworzenia i wysłania JPK_VAT –  wejdź na www.jpk.mf.gov.pl i dowiedz się więcej.

Jak przygotować plik JPK_VAT i jak go podpisać Profilem Zaufanym?

Aby ułatwić przesyłanie JPK_VAT wszystkim tym, którzy wykorzystują programy księgowe, a chcą wykorzystać Profil Zaufany, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło dedykowaną im usługę do podpisu pliku metadanych JPK_VAT.

Tutaj znajdziesz jej szczegóły: https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym

Jeśli korzystasz z programu księgowego, wygenerowany w programie plik metadanych JPK_VAT przed wysłaniem możesz podpisać przy pomocy ww. usługi. W tym celu wybierz przycisk „Podpisz plik” i zaloguj się do swojego Profilu Zaufanego. Dodaj prawidłowo przygotowany w programie księgowym plik metadanych JPK_VAT, a następnie podpisz go Profilem Zaufanym z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego, który otrzymasz sms-em. Zapisz plik na dysku swojego komputera, a następnie prześlij za pomocą swojego programu księgowego.

Plik JPK_VAT może też przesłać za pomocą aplikacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów – TUTAJ.

Infolinia KIS i dyżury ekspertów w urzędach skarbowych

Informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) można uzyskać korzystając z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Wystarczy, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-18.00, zadzwonić pod numery 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych). Po wybraniu w systemie zapowiedzi numeru 7 nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO).  

Infolinia KIS czynna będzie także w soboty 17 i 24 lutego (w godzinach od 9 do 13).

Zachęcamy również do kontaktu z ekspertami w urzędach skarbowych.

W każdym urzędzie skarbowym w Polsce wyznaczeni są specjalni koordynatorzy do obsługi w zakresie JPK_VAT. Oni również będą pełnili dyżury 17 i 24 lutego (soboty).

 

Wydział Komunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji

Ogłoszenie o XLIV Sesji Rady Gminy Damasławek w dniu 27.02.2018 r.

 

RADA GMINY DAMASŁAWEK
informuje, że 27 lutego 2017 r. o godz. 15:30
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku
odbędzie się
SESJA RADY GMINY
Sesja ma charakter otwarty

 

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
4. Powołanie sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Damasławek.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacji na lata 2018 – 2021”,
2) określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
3) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Damasławek,
4) umieszczenia tablicy pamiątkowej upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwycięskiego powstania wielkopolskiego 1918/1919,
5) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Damasławek,
6) podziału Gminy Damasławek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym,
7) zmian w budżecie gminy na rok 2018,
8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2018 – 2025.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
9. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Ollek

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN).

 

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rusza z kolejną, ósmą już, rekrutacją do programu „Marzenie o Nauce”. Wniosek zgłoszeniowy I fazy rekrutacji należy wypełnić online w terminie od 15 lutego do 31 marca 2018 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 15 kwietnia 2018 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji  15 czerwca 2018 roku.

Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).

W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

 

Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia!

Ogłoszenie o dyżurze pracownika Urzędu Skarbowego w celu udzielenia pomocy mieszkańcom zamieszkałym na terenie Gminy Damasławek w wypełnianiu zeznania o wysokości osiągniętych dochodów (poniesionej straty) w roku podatkowym 2017.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Damasławek informuje, że w Urzędzie Gminy Damasławek w dniu 23 marca 2018 r. od godz. 9:00 w pokoju nr 9 dyżur będzie pełnić pracownik Urzędu Skarbowego w celu udzielenia pomocy mieszkańcom zamieszkałym na terenie Gminy Damasławek w wypełnianiu zeznania o wysokości osiągniętych dochodów (poniesionej straty) w roku podatkowym 2017.

                                

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

 

Damasławek, dnia 20 lutego  2018 r.