Dzienne archiwum: Marzec 5, 2018

Informacja Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra Nadziei”.

 

 I N F O R M A C J A

 

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra Nadziei” informuje, że Stowarzyszenie nie ma problemów finansowych, jednakże zdarzają się osoby pobierające datki indywidualnie na rzecz Stowarzyszenia, które nie wpłacają ich na konto.

W związku z tym prosimy darczyńców zainteresowanych wspomaganiem Stowarzyszeniu o dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto.

 

Pałucki Bank Spółdzielczy

Nr konta 95 8959 0001 4200 0143 2000 0020

Prosimy o wpłaty z 1 % podatku.

KRS 0000052984

 

 

                                                                                   Zarząd Stowarzyszenia

Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

 „Iskra Nadziei”

Informacja – remont drogi wojewódzkiej w miejscowości Damasławek-ul. Wągrowiecka.

 

Remont drogi wojewódzkiej w miejscowości Damasławek-ul. Wągrowiecka.

 

Informujemy, że pozytywnie rozpatrzono  wniosek Wójta Gminy Damasławek i w II kwartale br. zostanie przeprowadzony przez  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu  remont nawierzchni  drogi wojewódzkiej  nr 251 od ul. Kolejowej w Damasławku w stronę Starężyna (około 800 m). Wartość zadania  600 000,00 zł.

Informacja – dofinansowanie Koła Pszczelarzy Damasławek.

 

Dofinasowanie Koła Pszczelarzy Damasławek

 

Informujemy, że na wniosek Wójta Gminy Damasławek  Koło Pszczelarzy Damasławek otrzymało z  Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansowanie zadania pn. „Doposażenia Koła Pszczelarzy Damasławek w sprzęt pszczelarski oraz zakup pokarmu dla poprawy bytowania pszczół”. Całkowity koszt przedsięwzięcia  20 095,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku – Informacja – „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.

 

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku informuje,że w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” w 2017 roku wydano 16.693,08 kg żywności o wartości 82.800,99 zł. Pomocą objęto 522 osoby. Natomiast w miesiącu styczniu 2018 roku wydano 8.809,12 kg żywności na kwotę 51.540,82. Dystrybucją żywności zajmuje się działające na terenie gminy Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ISKRA NADZIEI”. Następna dostawa planowana jest na miesiąc kwiecień 2018 r.