Miesięczne archiwum: Maj 2018

VII POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY

 

VII POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY

 

W dniu 26 maja 2018r. w Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku odbył się VII Powiatowy Konkurs Matematyczny. Konkurs został zorganizowany pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz Wójta Gminy Damasławek. Wzięło w nim udział 96 uczestników z 14 szkół podstawowych powiatu wągrowieckiego.

 

Wyniki:

klasy IV

I miejsce – Kisiel Jan (Wągrowiec SP3), Hallas Wojciech (Wągrowiec SP2)

II miejsce – Wojciechowska Eleonora (Damasławek), Przybysz Alicja (Popowo Kościelne)

III miejsce – Pawlicka Lena (Wągrowiec SP2)

Wyróżnienie: Gaca Oliwia (Mieścisko), Aleksandra Bromberek (Pawłowo Żońskie)

klasy V

I miejsce – Goliński Jakub (Wągrowiec SP2)

II miejsce – Alan Świergiel (Wągrowiec SP3)

III miejsce – Marta Wachowiak (Mieścisko)

Wyróżnienie: Kuba Fabiszak (Damasławek), Kacer Dykban (Wiatrowo)

klasy VI

I miejsce – Cytryński Adam (Mieścisko)

II miejsce – Szramkowski Julian (Żelice), Szymon Michalski (Damasławek)

III miejsce – Cieślińska Oliwia (Łekno), Tulikowski Maciej (Łekno)

Wyróżnienie : Weronika Wlizło (Wapno), Kozłowska Agnieszka (Mieścisko)

klasy VII

I miejsce – Świtała Katarzyna (Mieścisko), Hemmerling Igor (Łekno)

II miejsce – Zuzanna Sierszulska (Damasławek)

III miejsce – Łochyński Oskar (Mieścisko), Dąbrowicz Amadeusz (Wągrowiec SP2), Kaczmarek Kamila (Żelice)

Wyróżnienie: Szymon Cieśliński (Damasławek), Ratajczak Martyna (Wągrowiec SP3), Kasperkowiak Bartosz (Niemczyn), Sawa Zuzanna (Niemczyn)

 

Ponadto, wręczono Nagrody Wójta w klasyfikacji drużynowej szkół za najwyższą ilość zdobytych punktów procentowych:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Mieścisku

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu

 

Nagrody sponsorowali: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, Wójt Gminy Damasławek, Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku.

 

Organizatorzy:

Maria Kuberacka, Inga Eliasz – Sierszulska, Anna Pietras, Sylwia Sturma, Agnieszka Grajek, Magdalena Rozmarynowska, Andrzej Kuberacki

 

Źródło informacji – Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku

 

GALERIA

Foto (1)

 

Zaproszenie Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na III Forum Eksportowe

 

Szanowni Państwo,

 

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaprasza na III Forum Eksportowe, które odbędzie się dnia 15 czerwca br. w siedzibie Urzędu przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.

Tematyka tegorocznego Forum dotyczy wsparcia finansowego dla wielkopolskich przedsiębiorców, w tym eksporterów, oraz wsparcia dla firm w ramach realizacji zamówień publicznych dla organizacji międzynarodowych, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), NATO, Międzynarodowy Czerwony Krzyż, itp.  Jest to jeszcze mało znany sposób na rozwijanie potencjału eksportowego polskich firm, który zdecydowanie zasługuje na większe zainteresowanie ze strony biznesu.

Aktualną ofertę programów pomocowych, dotacji oraz współpracy z zagranicą przedstawią specjaliści z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Zagadnienia prezentowane do tej pory podczas licznych spotkań instytucji centralnych w Warszawie, tym razem zostaną omówione w Poznaniu.

Zaprezentowana zostanie również najnowsza oferta instrumentów finansowych Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczona dla eksporterów z Wielkopolski.

Podczas Forum  będziecie Państwo mieli okazję zapoznać się z ofertą pożyczek, poręczeń i wsparcia eksperckiego dla biznesu, z informacjami celnymi i podatkowymi, z ofertą ubezpieczeń transakcji zagranicznych jak również nieodpłatnych usług Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

Przewidujemy czas na indywidualne rozmowy z prelegentami oraz uczestnikami Giełdy Kooperacyjnej, tj. z przedstawicielami administracji oraz instytucji otoczenia biznesu: Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w Poznaniu, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

Forum dedykowane jest wszystkim obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, ekspertom biznesu, pracownikom samorządów lokalnych, współpracujących na co dzień z firmami w gminach i powiatach, jak również studentom wszystkich kierunków, dla których przygoda z eksportem może zacząć się jeszcze na studiach.

Z uwagi na fakt, że bezpośrednio stykają się Państwo z przedsiębiorcami, zachęcamy do przekazania informacji nt. III Forum Eksportowego dostępnymi kanałami (ogłoszenie na stronie www, mailing do przedsiębiorców, ogłoszenie na tablicach informacyjnych urzędu).    

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 czerwca 2018 r. na adres coie@umww.pl. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, imię i nazwisko uczestnika oraz dane kontaktowe (adres, e-mail).  Udział w Forum jest bezpłatny. Szczegółowy program Forum oraz Informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajdują się w załącznikach. 

Informacji nt. Forum udzielamy również drogą telefoniczną, tel. 061 62 66 267 lub 061 62 66 269.      

 

Zapraszamy do udziału!

 

Z poważaniem

Agnieszka Łącka / Ekspert pro-eksport

 

ZAŁĄCZNIKI:


Publiczne Przedszkole w Damasławku ogłasza nabór na stanowisko dwóch nauczycieli i woźnej oddziałowej na rok szkolny 2018/2019 do oddziału utworzonego w ramach projektu pn. „Wzrost miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji dzieci oraz nauczycieli w Publicznym Przedszkolu w Damasławku”

Publiczne Przedszkole w Damasławku ogłasza nabór na stanowisko dwóch nauczycieli i woźnej oddziałowej na rok szkolny 2018/2019
do oddziału utworzonego w ramach projektu pn.

„Wzrost miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji dzieci oraz nauczycieli w Publicznym Przedszkolu w Damasławku”

 

1) Nabór na stanowisko dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, w wymiarze pełnego etatu, oraz z możliwością podjęcia studiów podyplomowych i kursów w ramach realizowanego projektu. O wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:
posiadają wykształcenie pedagogiczne uprawniające do pracy z dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym, zgodnie z kwalifikacjami wskazanymi w przepisach prawa oświatowego.

2) Nabór na stanowisko woźnej/woźnego oddziału (personel pomocniczy), w wymiar etatu 40 godzin tygodniowo. O stanowisko ubiegać się mogą osoby z wykształceniem średnim.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 698-446-905

Podanie o pracę, CV ze szczegółowym przebiegiem kariery zawodowej należy składać w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Damasławku, ul. Kościelna 2 do dnia 14 czerwca 2018 r. – do godz. 15.00

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r, poz. 902)”.
Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r., L 119/1).
Ramy czasowe zatrudnienia w ramach projektu – to okres od 01. 09. 2018r. do 31. 08. 2019 r.
Okres trwałości projektu – to co najmniej 2 lata od momentu zakończenia realizacji projektu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Celem projektu jest wyrównanie szans rozwojowych dzieci 3 i 4-letnich na terenie Gminy Damasławek. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 255 833,04 zł.

 

 

Ogłoszenie o organizowanym wyjeździe do Czech dla rolników z Powiatu Wągrowieckiego w dniach 21-24.06.2018 r.

 

Wyjazd rolników do Czech

 

Powiat Wągrowiecki razem z partnerskim Stowarzyszeniem Gmin Sedlczany (Republika Czeska) organizuje w dniach 21-24.06.2018 r. wyjazd do Sedlczan (50 km na południe od Pragi). Wyjazd skierowany jest do rolników z Powiatu Wągrowieckiego.

Celem wyjazdu jest wymiana doświadczeń w zakresie rolnictwa. W programie przewidziano również zwiedzanie Pragi (4 godziny z przewodnikiem) a także wykłady na temat funkcjonowania systemu rolnictwa w Czechach.

Zakwaterowanie – dwa schroniska młodzieżowe w Sedlczanach, pokoje kilkuosobowe. Całkowity koszt to  520zł od osoby.

Zgłoszenia proszę kierować pod numer telefonu: (67) 26 80 534 / (67) 26 20 168 do
1 czerwca br. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

ZAŁĄCZNIK:


Ogłoszenie o otwartej sesji Rady Gminy Damasławek w dniu 29 maja 2018 r.

 

R A D A     G M I N Y

D A M A S  Ł A W E K

informuje, że 29 maja 2018 r. o godz. 15:30

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

SESJA  RADY  GMINY

Sesja ma charakter otwarty

 

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

2) udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła,

3) zmiany Uchwały Nr XLII/244/17 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Damasławek na 2018 rok,

4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu pod masztem telefonii komórkowej w Damasławku,

5) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu,

6) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,

7) zmian w budżecie gminy na rok 2018.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.

 

  Przewodniczący Rady  Gminy

 Wojciech Ollek

Szkoła Podstawowa w Niemczynie – Podsumowanie akcji „Listy dla Ziemi 2018”

 

Na spotkanie podsumowujące VI edycję ogólnopolskiej  akcji „Listy dla Ziemi”, w dniu 10 maja 2018 r., do naszej szkoły przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak, który jednocześnie pełnił funkcję Honorowego Ambasadora „Listów dla Ziemi”, Prezes Koła Pszczelarzy w Damasławku  Zygmunt Mnichowski oraz Barbara Thomas – Trybus z Nadleśnictwa Durowo.

W ramach akcji odbył się szkolny konkurs na najpiękniejszy „List dla Ziemi”. W drodze eliminacji wewnętrznych komisja konkursowa w składzie: W. Gruszka, M. Łukomska i M. Maciuba wytypowała spośród 95 prac 14 najciekawszych listów. Laureatem szkolnego etapu konkursu został Bartosz Król z klasy VI, którego list został przesłany do Fundacji Ekologicznej ARKA, by wziąć udział w głosowaniu na Najpiękniejszy List Roku. Autorzy najciekawszych listów ekologicznych otrzymali nagrody z rąk Honorowego Ambasadora  „Listów dla Ziemi” pana Jacka Matysiaka, które ufundowała Rada Rodziców.

Aby pokazać społeczeństwu jak ważna jest ochrona środowiska, podjęliśmy szereg działań proekologicznych:

 • Włączyliśmy się w akcje: „Sprzątanie świata”, „Siejemy Słońce”, „Po stronie natury”;
 • Zbieraliśmy baterie, puszki, makulaturę, nakrętki plastikowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • Odbyliśmy wycieczkę do MSOK w Kopaszynie, której sponsorem był UG Damasławek;
 • Zorganizowaliśmy spotkania z pszczelarzami – panem Zygmuntem Mnichowskim

i panem Adamem Smelkowskim;

 • Podczas wiosennego pochodu z transparentami zachęcaliśmy mieszkańców Niemczyna i okolic do ekologicznego stylu życia;
 • Członkowie SU wraz z opiekunem przeprowadzili wywiad z Honorowym Ambasadorem „Listów dla Ziemi” Wójtem Gminy Damasławek na temat związany z  gospodarką odpadami, którego treść została zamieszczona w szkolnej gazetce „Nowinki Szkolnej Rodzinki”;
 • Napisaliśmy ekologiczne listy dla dorosłych w ramach akcji „Listy dla Ziemi”;
 • Zorganizowaliśmy uroczyste obchody Dnia Ziemi w formie turnieju ekologicznego;
 • Wzięliśmy udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez UG Damasławek pn. „Plakat promujący segregację odpadów”;
 • Zorganizowaliśmy szkolny konkurs pod hasłem: „Kosmos”, którego celem było wykorzystanie surowców wtórnych;
 • Upowszechnialiśmy w formie plakatów działania proekologiczne na terenie gminy.

Zwieńczeniem uroczystości było posadzenie, przez zaproszonych gości oraz społeczność uczniowską, drzew przekazanych przez Nadleśnictwo Durowo. W szkolnym arboretum powstały żywe pomniki, pamiątki naszych działań: Dąb Honorowego Ambasadora „Listów dla Ziemi” pana Jacka Matysiaka, Drzewo Wsparcia – akacja – pana Sławomira Kołacza, Drzewo Przyjaźni –  jarzębina –  pana Zygmunta Mnichowskiego oraz Dąb Zwycięstwa posadzony, na pamiątkę 100-lecia odzyskania niepodległości, przez panią Renatę Jung.

 

Koordynator akcji „Listy dla Ziemi”

Mariola Łukomska

 

GALERIA ZDJĘĆ ( KLIKNIJ TUTAJ)

Biała Sobota w ZUS – dzień otwarty dla lekarzy

 

Biała Sobota w ZUS – dzień otwarty dla lekarzy

 

19 maja 2018 r., od 9.00 do 13.00  Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na dzień otwarty w ZUS dla lekarzy. W tym celu, specjalnie w najbliższą sobotę, otwieramy sale obsługi klientów na bezpłatne, indywidualne konsultacje na temat elektronicznych zwolnień lekarskich.

 

Pracownicy ZUS w ramach akcji będą:

 • udzielać indywidualnych konsultacji;
 • zakładać profile PUE ZUS;
 • prowadzić przystanowiskowe szkolenia dotyczące wystawiania i anulowania e-ZLA;
 • pomagać w uzyskaniu certyfikatu z ZUS – jeżeli lekarz będzie chciał w trakcie wizyty uzyskać certyfikat z ZUS, powinien przyjść z własnym nośnikiem (pendrive) lub sprzętem (laptop);
 • udzielać wyjaśnień w zakresie pytań i wątpliwości dotyczących elektronicznych zwolnień lekarskich.

 

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

Szkoła Podstawowa w Niemczynie – aktualności

 

„SiejeMY Słońce”

 

„Listy dla Ziemi” były okazją do włączenia się w kolejną akcję promującą działania proekologiczne na rzecz ochrony środowiska. 9 maja 2018 r. dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej  „Siejemy Słońce”, podczas której uczniowie klas I-VII wraz z wychowawcami, pod czujnym okiem p. Elżbiety Hołowińskiej, wysiali nasiona słoneczników w szkolnym arboretum. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej i p. E. Hołowińskiej, która dostarczyła nam nasiona słonecznych kwiatów, stworzyliśmy przyjazny pszczołom i ptakom miły, ekologiczny zakątek.

Mamy nadzieję, że efekty naszych działań będą widoczne we wrześniu, kiedy wrócimy do szkoły pełnej słońca i … słoneczników.

 

Mariola Łukomska

 

Foto (1)

 


Pamiętamy! Powstanie Wielkopolskie 1918/1919

 

Uczennice klasy V – Karolina Kasperkowiak, Marcelina Smelkowska i Roksana Zjawińska – w dniu 8 maja 2018 r. wzięły udział w etapie wojewódzkim konkursu krasomówczego pod hasłem: „Ożyw historię Powstania Wielkopolskiego”, zorganizowanego w ramach projektu Pamiętamy! Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej”.

Finaliści konkursu mieli za zadanie opowiedzieć, zgodnie z zasadami retoryki, napisaną przez siebie legendę na wybrany temat z listy podanej przez Organizatora – ODN w Poznaniu.

Laureatką konkursu została Roksana Zjawińska, zajmując III miejsce.

Roksana publicznie wygłosi w Poznaniu legendę pt. Jak mała Hania witała wielkiego pianistę na uroczystej gali podsumuwującej obchody 100. rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział oraz nagrody rzeczowe.

Do konkursu uczennice przygotowała p. Mariola Łukomska.

 

Mariola Łukomska

 

Terminy posiedzeń komisji i obrad sesji Rady Gminy Damasławek w miesiącu czerwcu.

 

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI I OBRAD SESJI

RADY GMINY DAMASŁAWEK

 

I. Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Samorządności i Zdrowia nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy (GOK)

19 czerwca 2018 r. godz. 14:00

 

II. Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Samorządności i Zdrowia (GOK)

25 czerwca 2018 r. godz. 10:00

 

SESJA: 26 czerwca 2018 r. godz. 10:00 (GOK)

 

Damasławek,15.05.2018 r.
Sporz. M. S-M

Obchody Dnia Zwycięstwa

 

Dnia 8 maja br. na terenie Damasławka odbyły się uroczyste obchody Dnia Zwycięstwa upamiętniające zakończenie II wojny światowej. Przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem „W Hołdzie ofiarom tragicznego września i hitlerowskiej okupacji 1939-1945”. Po zakończeniu części oficjalnej w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie przy kawie.

 

GALERIA

Foto (1)

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

 

Jak co roku dnia 8 maja obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak  wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Damasławek Wojciechem Ollek  złożyli życzenia i przekazali kwiaty Pani Bogumile Wicińskiej oraz Pani Kindze Wojciechowskiej zatrudnionym w Bibliotece Publicznej w Damasławku z filią w Niemczynie.

 

Foto (1)