Dzienne archiwum: Maj 7, 2018

Informacja – rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Niemczynie

 

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Niemczynie

 

        Zarządzeniem Nr Or.0050.35.2018 Wójta Gminy Damasławek z dnia 26 marca 2018 r. został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Niemczynie.
W odpowiedzi na ww. zarządzenie do urzędu wpłynęła jedna oferta Pani Marii Machaj-Sochy. Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr Or.0050.39.2018 Wójta Gminy Damasławek z dnia 6 kwietnia 2018 r. wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora szkoły w Niemczynie Panią Marię Machaj-Sochę. Zarządzeniem Nr Or.0050.48.2018 Wójta Gminy Damasławek z dnia 7 maja 2018 roku Wójt powierzył Pani Marii Machaj-Socha stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Niemczynie na okres od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2023 roku.

 

Sporządziła – Agnieszka Furmaniak