Miesięczne archiwum: Sierpień 2018

Informacja nt. Programu Profilaktyki Zdrowotnej w kierunku eliminacji zakażeń wirusem HPV.

Wójt Gminy Damasławek informuje, że została podpisana umowa na realizację programu pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”.

W roku 2018 szczepieniem zostaną objęte dziewczęta z rocznika 2005, w roku 2019 z rocznika 2005 i 2006, w roku 2020 z rocznika 2007, w roku 2021 z rocznika 2008, w roku 2022 z rocznika 2009 zameldowane na stałe w powiecie wągrowieckim.
Szczepienie to ma na celu redukcję zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, w konsekwencji zmniejszenie zachorowań na raka szyjki macicy.
Koszt pełnego cyklu szczepień dla jednej dziewczynki wynosi obecnie 800 zł.
Gmina Damasławek pokryje 50% kosztów szczepień dziewcząt zameldowanych na stałe na jej terenie. Powiat wągrowiecki dofinansowuje drugie 50% kosztów szczepień oraz sfinansuje koszty organizacyjne realizacji programu. Szacunkowy koszty dla gminy przy założeniu zaszczepienia 70% populacji dziewcząt na lata 2018 – 2022 to 43 960 zł.

 

 

Dzień Otwarty Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn – 09.09.2018 r.

 

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych serdecznie zaprasza na organizowany po raz kolejny Dzień Otwarty Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn, który odbędzie się dnia 09.09.2018 (niedziela) od godziny 14:00.

Dzień zorganizowany jest w konwencji festynu rodzinnego i skierowany jest do wszystkich mieszkańców.
Zapewniamy szereg atrakcji dla całej rodziny: Liczne konkursy i zabawy – z nagrodami,darmowy poczęstunek, loteria.

Podczas festynu wręczone zostaną nagrody dla uczestników konkursu „Aluminiowa Góra Puszek”.

 

Wizualizacja okolicznościowego muralu związanego z 100 rocznicą wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Gmina Damasławek wystąpiła do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie wykonania muralu związanego z 100 rocznicą wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Mural wykonany będzie na ścianie Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku gdzie w pobliżu znajduję się skwer, któremu nadane zostanie imię Powstańców Wielkopolskich Ziemi Damasławskiej.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

 

Wręczenie medalu za długoletnią pracę w samorządzie terytorialnym.

 

W dniu 21 sierpnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Damasławku podczas obrad XLIX Sesji Rady Gminy Damasławek Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady wręczyli gratulacje pani Leokadii Kosmowskiej Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z okazji otrzymania od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Złotego Medalu za długoletnią służbę”, który jest wyrazem uznania dla Pani Leokadii za długoletnią pracę w samorządzie terytorialnym.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15

 

 • Nazwa biura – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia – Burze z gradem/ 1
 • Obszar – województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność – od godz. 15:00 dnia 24.08.2018 do godz. 01:00 dnia 25.08.2018
 • Przebieg – Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 85%
 • Uwagi Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB – Leszek Szaradowski
 • Godzina i data wydania – godz. 09:55 dnia 24.08.2018

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 15:00/24.08 do 01:00/25.08.2018 deszcz 40 mm, porywy 90 km/h.

 

Źródło informacji – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

DOŻYNKI GMINNE 2018 R.

 

19 sierpnia 2018 r. odbyły się dożynki gminne w miejscowości Damasławek. Wsią patronacką tegorocznych dożynek była miejscowość Damasławek. Uroczystości w czasie, których rolnicy z terenu Gminy Damasławek dziękowali za tegoroczne plony rozpoczęły się korowodem dożynkowym spod kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Damasławku. Po uroczystej mszy św. część artystyczną uświetnili swoim występem uczniowie Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku przygotowani przez nauczycielki: Panią Annę Kasperkowiak i Panią Żanetę Mosiek. Następnie korowód dożynkowy przemaszerował do sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku, gdzie Starostwie dożynek w osobach: Pani Aureli Paleń i Pana Walentego Łukaszewskiego przekazali Wójtowi Gminy Damasławek chleb, który tradycyjnie podzielił go i wręczył wszystkim zebranym. Swoją obecnością podczas dożynek zaszczycili nas m. in.: Posłanka na Sejm RP Marta Kubiak, Poseł na Sejm RP – Krzysztof Paszyk, w imieniu Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – Krzysztofa Grabowskiego – Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego – Jarosław Maciejewski, Starosta Wągrowiecki – Tomasz Kranc, Wicestarosta – Michał Piechocki, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – Arkadiusz Błochowiak, Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu – Bogdan Fleming, Wójt Gminy Wapno – Zbigniew Grabowski, Przewodniczący Rady Gminy Damasławek – Wojciech Ollek, Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego – Małgorzata Osuch, Zastępca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR – Justyna Kujawa, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Damasławek, przedstawiciele kół i organizacji działających na terenie Gminy Damasławek.

Starosta Wągrowiecki wspólnie z Wicestarostą i Przewodniczącą Rady Powiatu Wągrowieckiego wręczyli nagrodę Herbu Powiatu przyznaną przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego: Panu Łukaszowi Adanowiczowi i Panu Maciejowi Barełkowskiemu.

Wójt Gminy Damasławek wręczył gratulacje i kwiaty ww. odznaczonym w związku z przyznaną nagrodą Herbu Powiatu.

 

Foto (1)

Wójt uhonorował stypendystów.

 

Podczas obrad XLIX Sesji Rady Gminy Damasławek w dniu 21 sierpnia 2018 r.,
po raz trzeci wręczono stypendia dla uzdolnionych uczniów.

 

Stypendystami 2018 roku zostali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, którzy spełnili określone w uchwale regulaminem kryteria w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Damasławek. Dwadzieścioro dwoje z nich odebrało gratulacje i stypendia od Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek w obecności samorządowców:

 1. Natalia Jaskólska – absolwentka Gimnazjum w Damasławku.
 2. Nadia Żrałka – uczennica Szkoły Podstawowej w Damasławku.
 3. Wiktoria Skotarek – uczennica Szkoły Podstawowej w Damasławku.
 4. Zuzanna Sierszulska – uczennica Szkoły Podstawowej w Damasławku.
 5. Klaudia Pałka– uczennica Gimnazjum w Damasławku.
 6. Wiktoria Pałka – absolwentka Gimnazjum w Damasławku.
 7. Mateusz Cieśliński – uczeń Szkoły Podstawowej w Damasławku.
 8. Szymon Cieśliński – uczeń Szkoły Podstawowej w Damasławku.
 9. Marcel Kurek– uczeń Gimnazjum w Wągrowcu.
 10. Martyna Michalska – uczennica Gimnazjum w Damasławku.
 11. Szymon Michalski – uczeń Szkoły Podstawowej w Damasławku.
 12. Katarzyna Kępka – uczennica Gimnazjum w Damasławku.
 13. Michalina Kotwica – uczennica Szkoły Podstawowej w Damasławku.
 14. Martin Jaskólski – uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.
 15. Karolina Kuberacka – uczennica Gimnazjum w Damasławku.
 16. Amelia Sturma – uczennica Szkoły Podstawowej w Damasławku.
 17. Agata Stróżyńska – uczennica Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cech Rzemiosł Różnych w Wągrowcu.
 18. Eleonora Wojciechowska – uczennica Szkoły Podstawowej w Damasławku.
 19. Olga Tuliszkiewicz – uczennica Szkoły Podstawowej w Damasławku.
 20. Bartosz Kasperkowiak – uczeń Szkoły Podstawowej w Niemczynie.
 21. Miłosz Kossowicz – uczeń Szkoły Podstawowej w Damasławku.
 22. Jakub Fabiszak – uczeń Szkoły Podstawowej w Damasławku.

 

Sporządziła – Agnieszka Furmaniak

 

Foto (1)

Informacja dot. programu „Ja w internecie”.

Wójt Gminy Damasławek informuje, że w ramach programu „Ja w internecie” realizowanego w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 przyznano naszej gminie dotację w wysokości 67.200,00 zł. Projekt ten polega na przeprowadzeniu cyklu szkoleń dot. korzystania z internetu ,w różnej tematyce, dla różnych grup wiekowych. Dodatkowo w ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy o wartości ok. 27.000,00 zł, który po zakończeniu realizacji projektu zostanie przekazany szkole.

 

Sporządził – Jakub Wojciechowski

Informacja dot. wniosków suszowych.

Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak informuje, że do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie w Damasławku wpłynęły 353 wnioski o wyszacowanie strat w rolnictwie spowodowanych suszą. Powierzchnia upraw dotkniętych klęską wynosi około 7 900,00 ha w tym około 2 300,00 ha upraw gdzie straty wynoszą co najmniej 70 %.

Średnie straty w uprawach kształtują się następująco:
• zboża ozime 50% strat
• zboża jare 70 % strat
• ziemniaki i buraki cukrowe 40-50% strat
• rzepak 70 % strat
Są też drastyczne przypadki przekraczające te wartości.

Komisja przesłała protokoły w których szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji do Wojewody Wielkopolskiego celem ich potwierdzenia za wyjątkiem tych protokołów, które wymagają uzupełnienia o dane z protokołów pochodzących z innych sąsiednich gmin.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK
Jacek Matysiak

Informacja dot. projektu – Wzrost miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji dzieci oraz nauczycieli w Publicznym Przedszkolu w Damasławku.

 

Gmina Damasławek, wraz z partnerem Fundacją „Partnerzy dla Samorządu”, rozpoczęła w kwietniu bieżącego roku realizację projektu pt. „Wzrost miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji dzieci oraz nauczycieli w Publicznym Przedszkolu w Damasławku”. Działanie to jest współfinansowane w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

Kwota dofinansowania to 255 833,04 zł.

Całkowita wartość projektu 300 980,05 zł.

Projekt dotyczy utworzenia 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 3 i 4-latków z obszaru gminy Damasławek. Działanie obejmuje zakup: sprzętów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek dla dzieci oraz organizację placu zabaw. Przedsięwzięcie zakłada sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania nowotworzonych miejsc przedszkolnych przez okres 12 miesięcy, w tym kosztów personelu dydaktycznego i pomocniczego oraz wyżywienia dla dzieci.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia: języka angielskiego, rytmiczno-taneczne, korekcyjno-kompensacyjne oraz zapewnione będzie wsparcia logopedyczne i psychologiczne. Zostaną także przeprowadzone warsztaty z dietetykiem, obejmujące zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Projekt zakłada również podwyższenie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych w zakresie surdopedagogiki i języka migowego.

Powyższe przedsięwzięcie stanowi działanie komplementarne projektu inwestycyjnego pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Damasławku” współfinansowanego w ramach WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 9. „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1.”Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”.