Miesięczne archiwum: Wrzesień 2018

Przedszkole Publiczne w Damasławku – aktualności.

 

Wszystkie dzieci pożegnały już wakacje i nadszedł czas na wspólną zabawę w przedszkolu. 3 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Jak co roku pierwsze tygodnie września upłynęły na adaptacji małych przedszkolaków z nowym otoczeniem, a starsze dzieci wróciły z uśmiechem na twarzy do swoich koleżanek i kolegów.

Od tego roku w naszym przedszkolu został otwarty oddział unijny dla dzieci 3-4 letnich. Wychowawcą tej grupy jest pani Agnieszka Kokowska i pani Żaneta Bąkowska. Dla dzieci z oddziału unijnego organizowane są nieodpłatne zajęcia dodatkowe dla całej grupy takie jak:

– zajęcia korekcyjno- kompensacyjne p. M. Chosińska

– zajęcia logopedyczne p. K. Busz

– zajęcia z rytmiki p. M. Jarmuż

– zajęcia z psychologiem p. A. Godawa

– zajęcia z specjalistą żywienia p. M. Walkowiak

– język angielski p. S. Kossowicz

Dzięki unijnym pieniądzom można było sfinansować powstanie grupy przedszkolnej od A do Z.

W ostatnich dniach nasze najstarsze przedszkolaki odwiedziły wysypisko śmieci w Toniszewie. Celem tej wycieczki było pokazanie co się dzieję ze śmieciami które na co dzień wytwarzamy zwrócenie uwagi na potrzebę segregacji i dbania o czystość swojego otoczenia.

Natomiast najmłodsze dzieci z grupy „Żabki” wychowawca p. Romana Mróz gościły przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej. Dzieci miały okazję zobaczyć jak wygląda ubiór wojskowy oraz wysłuchać jak wygląda praca w wojsku. Największą atrakcją było oglądanie wozu wojskowego. Od gości dzieci otrzymały prezenty w formie odblasków. W najbliższym czasie w przedszkolu będzie organizowany Dzień Pieczonego Ziemniaka oraz Dzień Dyni. Wszystkie przedszkolaki przygotowują się do najważniejszej uroczystości jaką będzie Pasowanie na Przedszkolaka organizowane w połowie października.  

 

Oliwia Rabinek

Marta Imbiorowicz

 


 

JESTEŚMY  BEZPIECZNI NA DRODZE

 

W tym tygodniu przedszkolaki z grupy Motylki z naszego przedszkola rozmawiały o zasadach bezpieczeństwa na drodze. Było przy tym wiele wspólnej zabawy i radości. Podsumowaniem zdobytej wiedzy była praca plastyczna pt. „Sygnalizator”. Następnie udaliśmy się na spacer po okolicy. Podczas spaceru dzieci utrwaliły zasady poruszania się po chodniku jego prawą stroną. Zapoznały się także z wyglądem i znaczeniem kilku ważnych znaków drogowych, np. znakiem Stop i przejście dla pieszych oraz skrzyżowaniem z światłami. Przechodziliśmy także na przejściu dla pieszych na drugą stronę chodnika z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

Informacja dot. płatności za wodę i ścieki w kasie urzędu.

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Damasławek informuje, że od dnia 1 października 2018 roku płatności za wodę i ścieki będzie można również regulować w kasie urzędu gminy. Tak jak dotychczas płatności będzie można dokonywać w banku, ewentualnie przelewem elektronicznym. W kasie urzędu płatności będzie można dokonywać gotówkowo a także przy pomocy kart płatniczych lub kredytowych.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

Obwieszczenie Wójta Gminy Damasławek z dnia 26 września 2018 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

 

O B W I E SZ CZ E N I E 
WÓJTA GMINY DAMASŁAWEK
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

 

    Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz uchwały nr XXXIX/242/10 Rady Gminy Damasławek z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Damasławek zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do konsultacji projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Projekt uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl (zakładka: „organizacje pozarządowe”), www.gminadamaslawek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damasławek.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, imię i nazwisko przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 4 października 2018 r. do 17 października 2018 r. na adres: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, mailem na adres: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl, faxem: 67-26-13-627 bądź osobiście w pokoju nr 4. Uwagi i opinie należy zgłosić na „Formularzu zgłoszenia uwag w konsultacjach.”

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy Damasławek. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada inspektor ds. obsługi Rady Gminy i promocji gminy w Urzędzie Gminy Damasławek.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

 

ZAŁĄCZNIKI:


Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17

 

 • Nazwa biura – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia – Silny wiatr/ 1
 • Obszar – województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność – od godz. 21:00 dnia 23.09.2018 do godz. 06:00 dnia 24.09.2018
 • Przebieg – Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach od 75 km/h do 90 km/h, z kierunków północnych.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 90%
 • Uwagi – Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB – Przemysław Szrama
 • Godzina i data wydania – godz. 13:01 dnia 23.09.2018

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 21:00/23.09 do
06:00/24.09.2018 prędkość do 40 km/h, porywy do 90 km/h, NE-NW

 

Źródło informacji – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16

 

 • Nazwa biura – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia – Silny wiatr/ 1
 • Obszar – województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność – od godz. 18:00 dnia 21.09.2018 do godz. 21:00 dnia 22.09.2018
 • Przebieg – Przewiduje się przejściowe wystąpienie, podczas przechodzenia chłodnego frontu atmosferycznego, silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach od 70 km/h do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Lokalnie niewykluczone krótkotrwałe burze.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 90%
 • Uwagi – Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB – Barbara Wrzesińska
 • Godzina i data wydania – godz. 13:26 dnia 21.09.2018
 • SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 18:00/21.09 do
  21:00/22.09.2018 prędkość do 35 km/h, porywy do 85 km/h, SW and W.

 

Źródło informacji – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

Wyniki XV naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Wyniki XV naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości

 

Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak informuje, że w związku z naborem wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB wniosek Gminy Damasławek został rozpatrzony pozytywnie.

W ogłoszonych wynikach XV naboru, Minister Sprawiedliwości, działając jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości, po przeprowadzeniu procedury weryfikacji wniosków podjął decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych i innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów, dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego m. in. Gminie Damasławek.

W ramach zadania dla OSP w Damasławku planowany jest zakup defibrylatora AED i pilarki spalinowej do drewna. Dla OSP w Międzylesiu i OSP w Niemczynie planowany jest zakup agregatów prądotwórczych jednofazowych i przenośnych zestawów oświetleniowych. Dla OSP w Mokronosach zostanie zakupiona pilarka spalinowa do drewna.

Pomoc po suszy dla rolników i rybaków.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi, a także rybakom prowadzącym hodowlę ryb w gminach dotkniętych tymi klęskami żywiołowymi.

 

W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej­ 70 proc. Wnioski mogą składać w biurach powiatowych ARiMR od 14 do 28 września 2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

 

Z kolei rolnicy, w których gospodarstwach szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., wnioski o pomoc mogą składać od 26 września do 17 października 2018 r.  W tym przypadku bazowa stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy i również jest pomniejszana o połowę, gdy rolnik nie ma polisy. 

 

O pomoc w ARiMR mogą ubiegać się także rybacy, którzy prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź. Wnioski należy składać w biurach powiatowych Agencji w terminie 

od 14 do 28 września 2018 r. Rybacy mogą otrzymać wsparcie w wysokości 300 zł do 1 ha gruntów pod zarybionymi stawami. Załącznikami do składanego wniosku powinny być m.in. oświadczenia: o powierzchni stawu zarybionego na wskazanej we wniosku działce ewidencyjnej oraz o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania RRW-22 za 2016 r. i 2017 r.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl, w zakładce Susza-Pomoc klęskowa.

Pomoc klęskowa dla rolników. Trwa nabór wniosków.

 

Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 14 września br. rozpoczęła nabór wniosków w ramach pomocy rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy.

W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej­ 70 proc. Wnioski mogą składać w biurach powiatowych ARiMR od 14 do 28 września 2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

 

Z kolei rolnicy, w których gospodarstwach szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., wnioski o pomoc mogą składać od 26 września do 17 października 2018 r.  W tym przypadku bazowa stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy i również jest pomniejszana o połowę, gdy rolnik nie ma polisy. 

 

O pomoc w ARiMR mogą ubiegać się także rybacy, którzy prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź. Wnioski należy składać w biurach powiatowych Agencji w terminie 

od 14 do 28 września 2018 r. Rybacy mogą otrzymać wsparcie w wysokości 300 zł do 1 ha gruntów pod zarybionymi stawami. Załącznikami do składanego wniosku powinny być m.in. oświadczenia: o powierzchni stawu zarybionego na wskazanej we wniosku działce ewidencyjnej oraz o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania RRW-22 za 2016 r. i 2017 r.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl, w zakładce Susza-Pomoc klęskowa.

Podpisanie umowy na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mokronosy – etap II.

 

W dniu 12.09.2018 podpisana została umowa na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mokronosy – etap II. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe Sp. z o. o. mające siedzibę w Olszy 3, 88-300 Mogilno. W ramach budowy powstanie odcinek o długości 420 m. Koszt budowy drogi wynosi 270 264,21 zł. Zadanie to jest dofinansowane z FOGR.

Jubileusz 104 rocznicy urodzin.

 

Pani Helena Wiśniewska zamieszkała w Damasławku 12 września 2018 r. obchodziła Jubileusz 104 rocznicy urodzin. Z tej niecodziennej okazji Wójt Gminy Damasławek złożył dostojnej Jubilatce – najstarszej mieszkance gminy Damasławek życzenia oraz wręczył okolicznościowy upominek wraz z bukietem kwiatów.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

 

Informacja i zdjęcie: Leokadia Kosmowska

Ogłoszenie o otwartej sesji Rady Gminy Damasławek w dniu 18 września 2018 r.

 

R A D A G M I N Y
D A M A S Ł A W E K
informuje, że 18 września 2018 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku
odbędzie się
SESJA RADY GMINY
Sesja ma charakter otwarty

 

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
4. Powołanie sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Damasławek.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2018.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
9. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Ollek