Dzienne archiwum: Październik 4, 2018

Ogłoszenie o otwartej sesji Rady Gminy Damasławek w dniu 11 października 2018 r.

 

R A D A G M I N Y
D A M A S Ł A W E K
informuje, że 11 października 2018 r. o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się
SESJA RADY GMINY
Sesja ma charakter otwarty

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
4. Powołanie sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Gminy Damasławek.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) podatku od nieruchomości na 2019 rok,
2) uchwalenia Statutu Gminy Damasławek,
3) zmian w budżecie gminy na rok 2018.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
9. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Ollek

Ruszyło głosowanie w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego 2019

 

Ruszyło głosowanie w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego 2019

 

W ramach tegorocznej edycji Powiatowego Budżetu Obywatelskiego z terenu Gminy Damasławek zgłoszono zadanie pn.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr. 1606P w m. Niemczyn (kier. Stępuchowo). (Pozycja 1 na karcie do głosowania).

 

Zagłosować można drogą elektroniczną na adres e-mail – glosowanie@wagrowiec.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek (sekretariat).

 

KARTA DO GŁOSOWANIA

 

ZACHĘCAMY DO ODDAWANIA GŁOSÓW!

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK 
Jacek Matysiak

 


Już dziś – w poniedziałek 1 października rusza głosowanie na zadania zgłoszone w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego 2019. W piątek 28 września odbyło się losowanie kolejności zadań, w jakiej zostały umieszczone na karcie do głosowania.

W dniach od  1 do 17 października bieżącego roku na terenie Powiatu Wągrowieckiego odbędzie się głosowanie dotyczące Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Będzie można głosować na jedno z 17  zadań, które znajdują się na karcie do głosowania. Ich kolejność została ustalona w trakcie losowania.

Prawo do głosowania ma każdy mieszkaniec Powiatu Wągrowieckiego posiadający czynne prawo wyborcze oraz każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej w Powiecie Wągrowieckim.

Każdy może także przesłać e-mail z wypełnionym formularzem karty na adres: glosowanie@wagrowiec.pl. Karta może zostać zeskanowana bądź wysłana w wersji edytowalnej.

WAŻNE:

  1. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na jedno spośród wszystkich zadań.
  2. Karty muszą być opatrzone podpisem oraz musi być wskazany adres zamieszkania.
  3. W przypadku wysłania formularza pocztą e-mail jako podpis wystarczy wpisanie komputerowo imienia i nazwiska.

https://wagrowiecpowiat.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

 

KARTA DO GŁOSOWANIA

 

Źródło informacji – https://www.wagrowiec.pl/541,aktualnosci?tresc=8773