Dzienne archiwum: Październik 9, 2018

Przedszkole Publiczne w Damasławku – aktualności.

 

CO  SŁYCHAĆ  W  GRUPIE  UNIJNEJ, CZYLI  U MOTYLKÓW…

 

W grupie UNIJNEJ codziennie po zrealizowaniu podstawy programowej odbywają się dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Codziennie na zajęcia wchodzi inny specjalista. I tak oto w poniedziałek mamy zajęcia rytmiczno – taneczne, we wtorek logopedię, w środę język angielski, w czwartek zajęcia korekcyjno – kompensacyjne a w piątek spotkania z psychologiem. Sami zobaczcie jak wesoło jest w naszej grupie…

 

Foto (1)

 


DZIEŃ  CHŁOPCA  W  GRUPIE  MOTYLKÓW

 

Przedszkolaki z naszego przedszkola wraz z swoimi Paniami obchodziły Dzień Chłopca. W grupie Motylków także obchodziliśmy to święto bardzo radośnie. Było wiele wspólnych zabaw i tańców. Następie chłopcy otrzymali od swoich koleżanek drobne upominki. Nie zabrakło także słodkości dla wszystkich dzieci z grupy. Po uśmiechu na buziach dzieci  widać, że wszyscy byli zadowoleni i szczęśliwi.

Serdecznie dziękujemy Pani Ewelinie za zakupienie upominków dla dzieci

 

„TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”.

 

Wójt Gminy Damasławek Jacek Matysiak informuje o projekcie „TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych” (nr RPWP.07.02.02-30-0105/17) w Gminie Damasławek.

 

W Gminie Damasławek w latach 2018-2020 realizowane będą zadania w ramach projektu „TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”, prowadzonego przez firmę Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska sp. j., Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy „Hospicjum Domowe”, oraz samorządy powiatu wągrowieckiego, w tym Gminę Damasławek.

Mieszkańcy gminy otrzymają różnorodne wsparcie, dostosowane do ich sytuacji społecznej i zdrowotnej, oraz deklarowanych potrzeb. Zostanie nim objętych 70 niesamodzielnych osób starszych zamieszkałych na obszarze gminy, a także osoby na co dzień się nimi opiekujące, tzw. opiekunowie faktyczni. Dla każdego z uczestników utworzony zostanie indywidualny plan wsparcia.

Osoby niesamodzielne będą mogły skorzystać z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, które będą realizowane przez wykfalifikowane opiekunki, odwiedzające seniorów przez pięć dni w tygodniu (oraz w ograniczonym zakresie także w soboty i niedziele), pomagając im w codziennych czynnościach i tym samym częściowo odciążając ich bliskich. Osoby tego potrzebujące będą mogły również skorzystać z wizyt fizjoterapeuty, który pomoże im w utrzymaniu bądź poprawieniu sprawności fizycznej. Dla podopiecznych mieszkających samotnie dostępny będzie także system opieki zdalnej –bransoletka umożliwiająca w sytuacji zagrożenia połączenie z centrum wsparcia medycznego, opiekunem  ramienia projektu lub osobą bliską.

W ramach pakietu osoby niesamodzielne będą mogły skorzystać ze wsparcia realizowanego poza domem – na obszarze gminy Damasławek w ramach Centrum Wsparcia Opiekunów w gabinecie fizykoterapii, oraz w Klubie Seniora. To pierwsze miejsce będzie oferowało podopiecznym zajęcia rehabilitacyjne w zakresie do 20 godzin na osobę w ramach przyznanego pakietu usług. Świadczone będzie ono przez wykwalifikowanego fizjoterapeuty, z użyciem nowoczesnego sprzętu do różnych metod fizykoterapii. Oprócz tego w Centrum możliwe będą konsultacje i zajęcia dla opiekunów osób starszych, którzy uzyskają pomoc w codziennym wspieraniu swoich najbliższych.

Spotkania w Klubie Seniora będą się odbywać raz na dwa tygodnie i oferować osobom starszym ośmiogodzinny pobyt, wypełniony różnorodnymi zajęciami. Będzie to okazja do realizacji swojej kreatywności, ćwiczenia umysłu, nauczenia nowych umiejętności, uzyskania wsparcia w codziennych problemach i co najważniejsze –  spotkania z innymi seniorami a także nowymi osobami, zaangażowanymi w prowadzenie zajęć. Dla wszystkich uczestników zapewniony będzie dojazd oraz wyżywienie w czasie pobytu w Klubie.

Część uczestników projektu będzie mogła także skorzystać z tzw. Mieszkania Wspomaganego, które znajduje się na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Wielspin” w Wągrowcu. Seniorzy przebywają tam w dostosowanym do ich potrzeb domu i znajdują się pod profesjonalną i życzliwą opieką. Będzie to dla nich możliwość siedmiodniowego wyjazdu poza rodzinną miejscowość, pobytu w przyjaznym otoczeniu, spotkania nowych osób, uczestniczenia w rehabilitacji i zajęciach, które wzmocnią ich w radzeniu sobie z codziennymi problemami. Wyjazd ten będzie też okazją do odpoczynku dla ich opiekunów, którzy przez ten tydzień nie będą musieli martwić się o dobrostan swoich bliskich.

Udział we wszystkich formach wsparcia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a co za tym idzie całkowicie bezpłatny. Zapisy na poszczególne usługi (dostępne w ograniczonej ilości według przewidzianych pakietów) możliwe są u koordynatora – Centrum Kompetencji Grupy Szkoleniowo-Doradczej A. Gawrońska sp.j., zaś osobą zawiadującą działaniami na obszarze Gminy Damasławek jest Pan Michał Skoczyński. Informacje na temat projektu są dostępne na stronie internetowej http://centrum-kompetencji.pl/ bądź pod numerem telefonu 507 725 253.

 

JUBILEUSZ 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

 

 

JUBILEUSZ

 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

 

Poważna, a zarazem uroczysta to chwila, która pozwala obchodzić Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. 50-lecie Pożycia Małżeńskiego, to Jubileusz jakim może pochwalić się niewiele par małżeńskich – to święto miłości, zaufania, wyrozumiałości i wzajemnego oddania. 

Złote Gody  Małżeńskie obchodzi się po 50 latach wspólnego Pożycia Małżeńskiego. 04 października 2018 roku Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w naszej  gminie świętowały 3 pary  małżeńskie:

 

  1. Państwo Elżbieta Maria i Marian Michalak zamieszkali w Dąbrowie,   
  2. Państwo Eugenia i Eugeniusz Zdzisław Szczepańscy zamieszkali w Niemczynie,
  3. Państwo Józefa i Ireneusz Stanisław Binkowscy zamieszkali w Niemczynie. 

 

Jako wyraz uznania za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra  założonej przed pół wiekiem rodziny Jubilaci zostali odznaczeni medalami ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE  przyznawanymi przez Prezydenta RP.  Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy Damasławek  Jacek Matysiak, który wręczył również wszystkim Jubilatom pamiątkowe statuetki, kwiaty oraz okolicznościowe dyplomy.

Wójt Gminy Damasławek  Jacek Matysiak życzył wszystkim Szanownym Jubilatom wszelkiej pomyślności, długich i pogodnych lat w zdrowiu oraz pogratulował tak długiego stażu małżeńskiego.

Życzenia Jubilatom złożyli również Wicestarosta Wągrowiecki Michał Piechocki oraz Przewodniczący Rady Gminy Damasławek  Wojciech Ollek. 

 

Po części oficjalnej wszyscy  zostali zaproszeni  do wspólnego tortu przyozdobionego w imiona Dostojnych Jubilatów, nie zabrakło też lampki szampana i gromkiego STO LAT.

 Uroczystość uświetnił występ uczniów   klas  II a i II b Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku, przygotowanych przez Panią Alinę Matysiak i Panią  Jolantę Dębowską.

 

 

Sporządziła Leokadia Kosmowska Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w Damasławku

 

GALERIA ZDJĘĆ

Foto (1)