Dzienne archiwum: Październik 15, 2018

Informacja dot. położenia kolejnej warstwy asfaltu na ul. Wągrowieckiej w Damasławku.

 

Położono kolejną warstwę asfaltu na ul. Wągrowieckiej w Damasławku. Prace remontowe zbliżają się do końca.

Ponadto informuję, że jeszcze w tym  roku  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zleci wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Damasławek przy ul. Wągrowieckiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Boisko.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak