Miesięczne archiwum: Styczeń 2019

Zaproszenie na warsztaty – OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA.

 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

DEPARTAMENT  ŚRODOWISKA

zaprasza na warsztaty pn.:

 

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE
KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

 

które odbędą się w dniach 19 lutego, 20 lutego i 26 lutego 2019 r. w godzinach od 10.00 do 15.00, sala konferencyjna II w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34.

 

Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.

W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie
ze środowiska, sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami oraz opłaty produktowej.

 

Chętnych do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie i przesłanie dołączonego formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. na adres: warsztaty@umww.pl

 

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne – oblodzenie.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8

 

 • Nazwa biura IMGW-PIB – Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia – Oblodzenie/ 1
 • Obszar – województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność – od godz. 18:00 dnia 29.01.2019 do godz. 08:00 dnia 30.01.2019
 • Przebieg – Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu.
 • Temperatura minimalna – od -4°C do -2°C, lokalnie spadki do -7°C, temperatura minimalna gruntu do -7°C.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 80%
 • Uwagi – Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB – Magdalena Muszyńska-Karbowska
 • Godzina i data wydania – godz. 12:58 dnia 29.01.2019
  SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 18:00/29.01 do 08:00/30.01.2019 temp. min. do -4 st., lok. do -7 st., przy gruncie do -7 st., ślisko.

 

Źródło informacji – IMGW-PIB – Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Damasławku.

Trzecie z kolei walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się 26 stycznia br. w Damasławku. Spotkanie w świetlicy remizy otworzył druh Maciej Przybylski Prezes OSP w Damasławku. Zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć Druhów, którzy w zeszłym roku odeszli na „wieczną wartę”. Druhowie podsumowali zeszłoroczne osiągnięcia i zakupy sprzętu, a także przedstawili plany na bieżący rok.

Na zebranie przybyli zaproszeni goście bryg. Zbigniew Dziwulski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, druh Dariusz Lipczyński – Zastępca prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu, ks. dr Grzegorz Iwiński – Proboszcz parafii w Damasławku, ks. Krzysztof Januchowski – Wikariusz, Sławomir Buk – Przewodniczący Rady Gminy Damasławek, Aneta Jung – Sołtys wsi Damasławek oraz delegacje z OSP z Międzylesia, Mokronos i Niemczyna. Na zebraniu był obecny druh Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Damasławku.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu wręczył druhom: Dominkowi Mosiek, Adrianowi Wegnerowi, Jarosławowi Lisieckiemu i Cyprianowi Wieczorkowi, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na kierujących działaniem ratowniczym (dowódców OSP), a druhom: Dominikowi Niewiadomemu, Łukaszowi Gawrońskiemu i Patrykowi Frasz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia naczelników OSP.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu przyznało druhom Łukaszowi Gawrońskiemu i Maciejowi Jaskólskiemu odznaki Strażaka Wzorowego, a druhowi Dominikowi Niewiadomemu Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa, które wręczył druh Dariusz Lipczyński.

Tegoroczne spotkanie było również okazją do uhonorowania i odznaczenia medalami zasłużonych dla damasławkiego pożarnictwa członków OSP. Na wniosek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Damasławku, Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Damasławku nadało odznaki za wysługę lat następującym Druhnom i Druhom: Romanowi Chełmińskiemu, Zdzisławowi Łuczakowi, Henrykowi Nitka, Janowi Dębowskiemu – 70 lat,

Leszkowi Ratajczakowi, Marianowi Patelskiemu – 50 lat,

Marcinowi Białkowskiemu, Ryszardowi Dekowskiemu – 40 lat,

Mirosławowi Niewiadomemu, Michałowi Mazurkowi, Jerzemu Guziołek, Joannie Frasz-Niewiadomej – 35 lat,

Maciejowi Przybylskiemu – 30 lat,

Maciejowi Gawrońskiemu – 25 lat,

Dominikowi Niewiadomemu, Maciejowi Wieczorkowi, Marcinowi Ratajczakowi – 20 lat,

Patrykowi Frasz, Jarosławowi Lisieckiemu – 15 lat,

Łukaszowi Gawrońskiemu, Maciejowi Jaskólskiemu, Patrykowi Górnemu – 10 lat,

Cyprianowi Wieczorkowi, Dominikowi Mosiek, Jakubowi Rozmarynowskiemu, Adrianowi Wegnerowi, Jakubowi Przybylskiemu, Filipowi Niewiadomemu, Kamilowi Budynek, Kacprowi Sokołowskiemu, Nikodemowi Jung, Remigiuszowi Pietrzyckiemu – 5 lat.

Podczas swoich wystąpień zarówno bryg. Zbigniew Dziwulski i druh Dariusz Lipczyński, wyrazili uznanie dla zaangażowania członków damasławskiej straży pożarnej. Szczególnym powodem do dumy jest duża liczba członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W tym roku w szeregi OSP w Damasławku wstąpiły dwie nowe osoby Maja Przybylska i Filip Kowalewski.

Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek i Przewodniczący Rady Gminy Damasławek Sławomir Buk skierowali życzenia noworoczne oraz zapewnili o swojej przychylności do wspierania w naszej gminie działalności z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.

Po części oficjalnej druh Maciej Przybylski zaprosił na poczęstunek. 

Opracował: Bolesław Szmania

 

Foto (1)

Ogłoszenie o otwartej sesji Rady Gminy Damasławek w dniu 30 stycznia 2019 r.

R A D A G M I N Y
D A M A S Ł A W E K
informuje, że 30 stycznia 2019 r. o godz. 16:00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku
odbędzie się
SESJA RADY GMINY
Sesja ma charakter otwarty

 

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
4. Powołanie sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Damasławek.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Damasławek,
2) wyznaczenia przedstawiciela Gminy Damasławek do Rady Społecznej przy Zespole
Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,
3) zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
9. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Buk

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 000 mieszkańców).

O dotację mogą ubiegać się:
– stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje – mające siedzibę i działające na terenie miejscowości do 20 000 mieszkańców,
– domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów:
1 etap – wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego,
2 etap – laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku, o godzinie 12:00. Wyniki pierwszego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu 25 marca 2019 roku.

Wnioski można składać elektronicznie za pomocą Panelu Wnioskodawcy na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie zaplanowano 5 bezpłatnych szkoleń:
Lublin – 9 lutego,
Wrocław – 9 lutego,
Kraków – 16 lutego,
Poznań – 16 lutego,
Warszawa – 23 lutego.

Zapisy na szkolenia odbywają się za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej programu. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Udział w szkoleniu nie jest warunkiem dopuszczenia wnioskodawcy do pierwszego etapu konkursu.

Program Równać Szanse realizowany jest od 2001 roku.
Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

W ciągu 18 lat w ramach programu zostało zrealizowane ponad 2900 projektów na łączną kwotę ponad 33 milionów złotych, w których udział wzięło ponad 140 tysięcy młodych osób.

Więcej informacji o programie jest dostępne na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

Urząd Gminy Damasławek – INFORMACJA.

 

INFORMACJA

 

Mając na celu usprawnienie funkcjonowania administracji na terenie Gminy Damasławek, podajemy do Państwa wiadomości wykaz pracowników wraz z krótkim opisem zajmowanych stanowisk oraz bezpośrednimi numerami telefonów.
Mamy nadzieję, że wprowadzenie nowych numerów ułatwi Państwu kontakt z Urzędem Gminy Damasławek i pozytywnie wpłynie na skrócenie czasu połączenia.

Jednocześnie informuję, że pracownicy zostali zobowiązani do umieszczania na korespondencji wychodzącej informacji dotyczącej osoby sporządzającej pismo oraz bezpośredniego numeru do prowadzącego sprawę. Niniejsze dane znajdują się zazwyczaj w lewym dolnym rogu pisma.

Awarie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej proszę zgłaszać całodobowo pod nr 
+48 660 527 342 lub +48 668 319 551 .

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

 

WYKAZ NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH

Nr biura Stanowisko- zakres Imię i nazwisko Nr telefonu
1.
PARTER
USC, Dowody Osobiste, Zezwolenia Alkoholowe KIEROWNIK
 URZĘDU STANU CYWILNEGO
Leokadia Kosmowska

67 2686 314
Działalność Gospodarcza, Ewidencja Ludności, Promocja, Sprawy Wojskowe ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 URZĘDU STANU CYWILNEGO

Maria Chojnacka
67 2686 327
 
2.
PARTER
Wójt Gminy Cyprian Wieczorek 67 2686 310
Sekretariat  MŁODSZY REFERENT
DS. OBSŁUGI KANCELARII

Marika Strauchmann
 Sekretarz

 

Joanna Dworek
  4.
PARTER
 Obsługa Rady Gminy

 

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REFERATU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OYWATELSKICH
  
Marta Sońta-Mirecka
 67 2686 332

 

  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy

 (wtorek godz. 14.00-15.00)

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Sławomir Buk 
 Oświata, Sport INSPEKTOR
 DS.OŚWIATY I SPORTU

Agnieszka Furmaniak
5.
PARTER
  

 

Gospodarka Komunalna
Inwestycje, Zamówienia Publiczne

 

PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ANALIZY

Lidia Paszek

 67 2686 324
INSPEKTOR
 DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Halina Nowaczyk 
 6.
PARTER
 Kierownik Gospodarki Komunalnej

 

 Jakub Wojciechowski  67 2686 326
  

7.
PIĘTRO B

 Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Mieszkaniowa, Ochrona Środowiska

 

 

INSPEKTOR
DS.PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
 I OCHRONY ŚRODOWISKA
Urszula Jarzyńska
  

67 2686 318

 Zagospodarowanie Odpadów Komunalnych INSPEKTOR DS. ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Justyna Kokocha

 8.
PIĘTRO B
 Gospodarowanie Mieniem Gminnym, Wycinka Drzew, OSP INSPEKTOR
DS.GOSPODAROWANIA
MIENIEM GMINNYM
Bolesław Szmania
 67 2686 322
 8.
PIĘTRO B
 Rolnictwo, Fundusz Sołecki, Drogi

 

INSPEKTOR
DS. ROLNICTWA I DRÓG

 Krzysztof Szymczak 
 67 2686 315

 

10.
PIĘTRO B
  

Informatyk

 

 

INSPEKTOR
DS. INFORMATYKI
I BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO

Szymon Ziętek
 67 2686 316
 Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  (poniedziałek, czwartek, piątek)

 

 Zbigniew Tomczak

 

11.
PIĘTRO A
Księgowość Płace, Kadry   MŁODSZY REFERENT
DS. KADR I PŁAC

Łukasz Jedliński
67 2686 325
Skarbnik Gminy Maria Pezacka 67 2686 329
 Księgowość, Dodatki Mieszkaniowe

 

 

 

INSPEKTOR
DS.KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
 I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Monika Wieczorek 
  

 67 2686 330

 Środki Trwałe REFERENT
DS.KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
Jadwiga Śliwińska
Księgowość budżetowa i analityka   INSPEKTOR
 DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
 I ANALITYKI
Marcin Cholewiński
67 2686 331
 Zastępca Skarbnika Gminy

 

 


Irena Masiarek-Sujka
 
  

 

12. PIĘTRO A

 

 

 

 

 Kasa INSPEKTOR
DS.KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
 I KASY
 Barbara Krygier
 67 2686 328
Windykacja INSPEKTOR
DS.KSIĘGOWOŚCI, PODATKÓW
I OPŁAT

Elżbieta Leszczyńska
 13.
PIĘTRO A
Podatki,Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii INSPEKTOR DS. WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻYNYCH
Barbara Józefowska
67 2686 323

WERSJA PDF

 

 

 

Obchody 74. rocznicy wyzwolenia Damasławka spod okupacji hitlerowskiej oraz 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

 

Jak co roku 22 stycznia na damasławskim rynku odbyła się uroczystość związana z obchodami rocznicy wyzwolenia Damasławka spod okupacji hitlerowskiej oraz rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Zebrane delegacje na czele z Wójtem Gminy Damasławek Cyprianem Wieczorkiem, po odśpiewaniu hymnu państwowego, złożyły wiązanki kwiatów i znicze pod pomnikiem.

Wójt podziękował wszystkim zgromadzonym za oddanie czci poległym w czasie II wojny światowej.

 

Sporządził – Bolesław Szmania

 

Foto (1)

Foto. Łukasz Jedliński

Walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzylesiu.

Walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzylesiu

 

Drugie z kolei walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się 19 stycznia br. w Międzylesiu. Spotkanie w świetlicy wiejskiej otworzył druh Tadeusz Broniarczyk Prezes OSP w Międzylesiu. Zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć Druhów, którzy w zeszłym roku odeszli na „wieczną wartę”. Druhowie podsumowali zeszłoroczne osiągnięć i zakupy sprzętu, a także przedstawili plany na bieżący rok. Na zebraniu był obecny druh Cyprian Wieczorek Wójt Gminy Damasławek, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Damasławku. Wójt wręczył dyplom dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzylesiu, skierowany przez Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Stefana Mikołajczaka, w podziękowaniu za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu VI Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP w grupie A i C. Wójt przekazał również własne podziękowania strażakom za ich zaangażowanie i złożył życzenia noworoczne. Druh Maciej Przybylski Komendant Gminny Związku OSP RP wspólnie z Wójtem wręczyli zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na kierujących działaniem ratowniczym (dowódców OSP). W szeregi OSP w Międzylesiu wstąpiły dwie nowe osoby Paulina Kulpińska i Grzegorz Stasiak. Po części oficjalnej druh Tadeusz Broniarczyk zaprosił na poczęstunek przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Międzylesiu.

 

Opracował: Bolesław Szmania

 

Foto (1)

 

Zaproszenie do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji.

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kieruje do Państwa zaproszenie do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji.

 

Akademia Menadżera Innowacji  (AMI) to autorski program doradczo-szkoleniowy, skoncentrowany na nabyciu przez firmę i jej menadżerów kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju i wdrażania innowacji. AMI to szansa na nowoczesność i wzrost rentowności Państwa firmy. Oferujemy pakiet ukierunkowanych działań, których efektem będą m.in. poprawa efektywności pracy oraz wzmacnianie przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

Oferta AMI, którą Państwu prezentujemy składać się będzie z panelu szkoleniowego oraz panelu doradczego. Etap szkoleniowy realizowany będzie w formule cyklicznych zjazdów, w ramach których zostaną przeprowadzone wykłady i blok uzupełniających je warsztatów tematycznych. Etap doradztwa w wymiarze 170 godzin będzie wdrażany bezpośrednio w firmie podczas całego programu AMI. Rezultatem udziału w AMI w odniesieniu do pracowników będzie wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian prowadzącym do wdrażania innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym, a także generowanie innowacji przez pracowników przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo otrzyma Plan Wdrożenia Zmiany, stworzony przez pracowników uczestniczących w AMI i opracowany we współpracy z dedykowanym doradcą.

 

Zakres etapu szkoleniowego będzie obejmować sześć obszarów tematycznych opartych na narzędziu diagnostycznym Innovation Health Check służącym do badania poziomu innowacyjności firmy:

 

 • Kultura innowacyjności
 • Zrozumienie biznesu
 • Strategia
 • Struktura organizacyjna
 • Potencjał i zasoby
 • Procesy

 

Edycja pilotażowa AMI w części szkoleniowej to łącznie dziewięć 2-dniowych zjazdów (w piątek i sobotę) realizowanych od marca 2019 r. do października 2019 r., w części doradczej praca w firmie z udziałem doradcy pomiędzy poszczególnymi zjazdami.

 

Prowadzącymi zajęcia oraz warsztaty będą wybitni praktycy – eksperci, reprezentujący najwyższy poziom dydaktyczny w każdym z wymienionych obszarów tematycznych. Wykład otwarcia oraz zamknięcie programu poprowadzi uznany międzynarodowy autorytet w dziedzinie innowacji.

 

AMI to szansa na zaplanowanie rozwoju firmy w celu powiększania zysków. To pierwszy autorski program doradczo-szkoleniowy w Polsce, współfinansowany ze środków unijnych w wysokości 80% dla małych i średnich przedsiębiorstw, i 50 % w przypadku przedsiębiorstw dużych.

 

Każda z uczestniczących w programie firm deleguje do procesu doradczo-szkoleniowego trzech pracowników, którzy mają realny wpływ na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie. Wysokość wkładu własnego z tytułu udziału trzech osób delegowanych z firmy wynosi ok. 19 200 zł netto dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ok. 48 000 zł netto w przypadku dużych. 

 

Mamy nadzieję, że program AMI jest odpowiedzią na Państwa potrzeby.

W przypadku zainteresowania udziałem w Akademii Menadżera Innowacji, prosimy o kontakt mailowy: aminnowacji@parp.gov.pl lub telefoniczny 22 432 85 63.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej AMI pod adresem https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji

Liczba miejsc w I edycji pilotażowej jest ograniczona!

 

 

Zapraszamy!

 

Łączymy wyrazy szacunku

Zespół Akademii Menadżera Innowacji

 

ZAŁĄCZNIK:


Ostrzeżenie meteorologiczne – oblodzenie.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6

 

 • Nazwa biura IMGW-PIB – Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia – Oblodzenie/ 1
 • Obszar – województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność – od godz. 08:30 dnia 18.01.2019 do godz. 12:00 dnia 18.01.2019
 • Przebieg – Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura od -1°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu około -1°C.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 80%
 • Uwagi – Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB – Piotr Szewczak
 • Godzina i data wydania – godz. 08:19 dnia 18.01.2019

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 08:30/18.01 do
12:00/18.01.2019 temp. od -1 st. do 0 st., przy gruncie ok. -1 st., ślisko.

 

Źródło informacji – Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu