Dzienne archiwum: Styczeń 3, 2019

KOMUNIKAT

K O M U N I K A T

 

Wójt Gminy Damasławek informuje, że Zarządzenie Or.0050.106.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Damasławek, ogłoszone 17 grudnia 2018 r. weszło w życie i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek