Dzienne archiwum: Styczeń 10, 2019

Ważna informacja dla rolników.

Uwaga Rolnicy!

 

Od 2019 roku uległy zmianie zasady przyznawania zwrotu podatku akcyzowego. Dotychczasowy przelicznik 86 litrów na 1 ha użytków rolnych wzrósł do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych. Na dodatkowy limit mogą liczyć hodowcy bydła, którzy otrzymają kolejne 30 litrów za każdą sztukę bydła przeliczoną na średnią roczną jednostkę przeliczeniową dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Tym samym do wniosku o zwrot oprócz faktur VAT za zakupiony olej napędowy wnioskodawca będzie musiał załączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Dlatego prosimy o zgłaszanie się do oddziału powiatowego ARiMR po zaświadczenie o ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby każdy zainteresowany zdążył złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego z kompletem dokumentów.