Miesięczne archiwum: Luty 2019

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI NAD PLANAMI PRACY NA 2019 ROK RADY GMINY DAMASŁAWEK.

 

TERMINY  POSIEDZEŃ KOMISJI  NAD PLANAMI PRACY NA 2019 ROK RADY GMINY DAMASŁAWEK

 

 

I. Komisja Oświaty, Samorządności i Zdrowia (UG)  – posiedzenie zgodnie z planem pracy na 2019 rok 

5  marca 2019 r. godz. 15:30

II. Komisja Oświaty, Samorządności i Zdrowia (UG)   

12 marca 2019 r. godz. 15:00

III. Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa (UG)

12 marca 2019 r. godz. 16:00

 

SESJA RADY GMINY DAMASŁAWEK
14 marca 2019 r. godz. 16:00

 

 

 

Damasławek, 20.02.2019 r.

Sporz. M. S-M

Ostrzeżenie meteorologiczne – oblodzenie.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 12

 

 • Nazwa biura – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia – Oblodzenie/ 1
 • Obszar –  województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność – od godz. 04:00 dnia 22.02.2019 do godz. 09:00 dnia 22.02.2019
 • Przebieg – Prognozuje się spadek temperatury poniżej 0°C i zamarzanie mokrych nawierzchni dróg po opadach. Temperatura minimalna do -2°C, temperatura minimalna gruntu do -3°C.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 80%
 • Uwagi – Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB – Barbara Wrzesińska
 • Godzina i data wydania – godz. 13:37 dnia 21.02.2019

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 04:00/22.02 do 09:00/22.02.2019 temp. min. do -2 st., przy gruncie do -3 st., ślisko.

 

Źródło informacji – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Trwają prace porządkowe na terenie gminy.

 

Trwają Zimowe Porządki. Maksymalnie wykorzystujemy łagodną zimę i sprzyjające warunki atmosferyczne. Pracownicy gospodarczy od kilku tygodni dokonują przycinki drzew i krzewów oraz porządkują pobocza dróg gminnych i ulic. W tym roku planowany zakres prac jest wyjątkowo szeroki. Mam nadzieję, że wykonane zabiegi poprawią komfort użytkowania dróg oraz estetykę Gminy Damasławek.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/mgr Cyprian Wieczorek

 

Foto (1)

Jubileusz 97 rocznicy urodzin.

 

Urodziny najstarszego mężczyzny mieszkańca gminy Damasławek. Jan Janas z Niemczyna ukończył 97 lat

 

 

Pan Jan Janas zamieszkały w Niemczynie  najstarszy  mężczyzna  gminy Damasławek 14 lutego 2019 roku obchodził Jubileusz 97 rocznicy urodzin. Z tej niecodziennej okazji Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek złożył Dostojnemu Jubilatowi życzenia oraz wręczył okolicznościowy upominek wraz z bukietem kwiatów.

 

Sporządziła – Leokadia Kosmowska

 

 

Foto. B.Józefowska

DODATKOWE LEKCJE PŁYWANIA

Miło nam poinformować, że Gmina Damasławek zakwalifikowała się do programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać 2019”.

Od 13 lutego do 17 kwietnia br., 45-osobowa grupa uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Damasławek będzie uczestniczyć w zajęciach pływania na krytej pływalni AQUAPARK w Wągrowcu. W ramach zadania dzieci mają 20 zajęć trwających po 45 minut. Nauka pływania odbywa się w trzech grupach, pod pieczą instruktorów i ratownika. Główny cel, który przyświeca realizowanemu programowi Ministerstwa Sportu i Turystyki „Umiem pływać”, to upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. 
Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Gminę Damasławek, a realizuje go Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu. Mamy nadzieję, że dzieci chętnie będą korzystać z programu i sprawi im to dużo radości, a także zgodnie z założeniami projektu nauczą się pływać.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK
/-/ mgr Cyprian Wieczorek

INFORMACJA O DYŻURZE PRACOWNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W WĄGROWCU

 

INFORMACJA O DYŻURZE PRACOWNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W WĄGROWCU

 

 

Informuję, że mieszkańcy Gminy Damasławek będą mieli możliwość skorzystania z rozliczenia i elektronicznego złożenia PIT-u za rok 2018 r. przy udziale pracownika Urzędu Skarbowego w Wągrowcu

w dniu 4 marca 2019 r. w godz. 9:00 – 12:00 w Urzędzie Gminy Damasławek , przy ul. Rynek 8 piętro B, pok. nr 9.

Na spotkanie należy przynieść ze sobą PIT lub kwotę przychodu za 2017 rok.

Powyższe spotkania są inicjatywą Krajowej Izby Skarbowej pn. „Twój e-Pit”, skierowanej dla mieszkańców w celu sprawnego i poprawnego złożenia zeznania rocznego oraz uzyskania szybszego zwrotu  podatku.

Serdecznie zapraszam do skorzystania z ww. usługi.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Cyprian Wieczorek

Ogłoszenie drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych i obronnych w Urzędzie Gminy Damasławek.

 

Zkr.2110.3.2019

 

Ogłoszenie

 

 

Urząd Gminy Damasławek informuje, że został ogłoszony drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych i obronnych w Urzędzie Gminy Damasławek. Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Nr SG.0050.43.2019 Wójta Gminy Damasławek z dnia 18 lutego 2019 r. umieszczonym na:

Dokumenty można składać do 5 marca 2019 r. do godz. 15:30.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Cyprian Wieczorek

Hołd dla Powstańców Wielkopolskich Ziemi Damasławskiej.

 

W minioną sobotę 16 lutego członkowie Towarzystwa Sympatyków Ziemi Damasławek na czele z Prezesem Sławomirem Bukiem, wspólnie z Rodzinami Powstańczymi oddali hołd uczestnikom zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Po odmówieniu modlitwy, której przewodniczyli ks. dr Grzegorz Iwiński i ks. Krzysztof Januchowski, ustawiono znicze na grobach Powstańców na cmentarzu w Damasławku. Następnie uczestnicy udali się na plac przy Gminnym Ośrodku Kultury, przy którym rośnie dąb pamięci Ignacego Michalczyka, a później pod Urząd Gminy Damasławek, gdzie delegacja Towarzystwa i Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek złożyli znicze i wiązanki kwiatów.

 

Opracował: Bolesław Szmania

 

Foto (1)

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Gminy Damasławek.

 

Zkr.2110.5.2019

 

 

Ogłoszenie

 

Urząd Gminy Damasławek informuje, że został ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Gminy Damasławek.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Nr SG.0050.42.2019 Wójta Gminy Damasławek z dnia 15 lutego 2019 r. umieszczonym na:
– stronie internetowej www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl ;
– stronie internetowej www.gminadamaslawek.pl ;
– tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Damasławek.

Dokumenty można składać do 1 marca 2019 r. do godz. 14:30.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych i obronnych w Urzędzie Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych i obronnych w Urzędzie Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

 

W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych i obronnych w Urzędzie Gminy Damasławek,  ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

 

nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na to stanowisko

nie został rozstrzygnięty.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 7 ust. 2  Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Damasławek oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.28.2018 z dnia 19 marca 2018 r. „osoba rekomendowana do zatrudnienia musi uzyskać minimum 70 % możliwej do zdobycia punktacji„. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów, a co za tym idzie nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych i obronnych nie został rozstrzygnięty.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Jakub Wojciechowski

 

 

 

Damasławek, dnia 15 lutego 2019 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne – silna mgła.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11

 

 • Nazwa biura – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia – Silna mgła/ 1
 • Obszar województwo – wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność – od godz. 19:00 dnia 15.02.2019 do godz. 09:00 dnia 16.02.2019
 • Przebieg – Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) – 80%
 • Uwagi – Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB – Leszek Szaradowski
 • Godzina i data wydania – godz. 12:08 dnia 15.02.2019

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 wielkopolskie/wągrowiecki od 19:00/15.02 do 09:00/16.02.2019 widzialność 100 m.

 

Źródło informacji – IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu