Miesięczne archiwum: Marzec 2019

Jubileusz 95 rocznicy urodzin.

 

Doniosły Jubileusz 95. rocznicy urodzin obchodziła 22 marca 2019 roku Pani Zofia Dominikowska zamieszkała w Rakowie gmina Damasławek.  Pani Zofia to  osoba o ogromnej pogodzie ducha i znakomitej kondycji. Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek życzył Dostojnej Jubilatce wielu kolejnych lat życia w zdrowiu i dobrym samopoczuciu oraz samych radosnych chwil w gronie najbliższych.

 

INFORMACJA dot. Programu profilaktyki w zakresie zakażeń Wirusem brodawczaka HPV.

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

Przychodnia  „ EDICTUM” Sp. z o.o. jako realizator „ Programu profilaktyki w zakresie zakażeń Wirusem brodawczaka HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” finansowanego w 50% ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz w 50% z budżetów Gminy Miejskiej Wągrowiec, Gminy Wągrowiec, Gminy Damasławek, Miasta i Gminy Gołańcz, Gminy Mieścisko, Miasta i Gminy Skoki, Gminy Wapno, zaprasza na pierwszą dawkę szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnemu za powstawanie raka szyjki macicy i innych nowotworów w obrębie narządów moczowo – płciowych oraz głowy i szyi dziewczynki  z rocznika 2006, które z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogły przyjąć szczepienia w dniach 12.03.2019, 13.03.2019 oraz 14.03.2019 roku.

 

Szczepienie odbędzie się według poniższego harmonogramu:

 

I dawka (drugi raz) 12.04.2019 (piątek)

godz.: 14:00-15:00 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Krótka 4, 62-100 Wągrowiec

 

WAŻNE!

 

  • Szczegółowe informacje dotyczące szczepienia można uzyskać od realizatora programu szczepień EDICTUM Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31 60-835 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pod numerem telefonu 61 847 04 54
  • Na szczepienie proszę zabrać zgodę na zaszczepienie dziecka podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego i kwestionariusz wywiadu przesiewowego załączonego do zaproszenia na szczepienie oraz książeczkę zdrowia córki.
  • Dziewczynki przychodzą na szczepienie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej lub nauczyciela pod opieką którego będą podczas zajęć w szkole

 

 

Serdecznie zapraszamy

Dr n. med. Maria Marcinkowska

Remont Świetlicy Wiejskiej w Gruntowicach.

Wójt Gminy Damasławek informuje, że zakończył się remont kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Gruntowicach.

 

W ramach zadania wykonano następujące prace:
– montaż podwieszanego sufitu,
– montaż nowego oświetlenia LED,
– ułożeniu płytek na ścianach,
– wymianie drzwi,
– przeniesieniu bojlera do pomieszczenia łazienki,
– modernizacji instalacji elektrycznej, wodnej i sanitarnej,
– wykonania instalacji wentylacyjnej,
– zakupie i montażu trzech okapów kuchennych,
– wymianie szafki zlewozmywakowej wraz ze zlewem.
Ponadto zostały wymienione drzwi do sali głównej. 

 

Wartość przedsięwzięcia to 18 960,00 zł. Wykonane prace z pewnością podniosły standard Świetlicy Wiejskiej w Gruntowicach. Mamy nadzieję, że zmodernizowana kuchnia będzie dobrze służyła Mieszkańcom przez wiele lat.

 

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Pile II
z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Komisarz Wyborczy w Pile II informuje, że dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. powoła, na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.), obwodowe komisje wyborcze na obszarze swojej właściwości terytorialnej.

I. Prawo zgłaszania  kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy 
lub osoby przez nich upoważnione  reprezentujący:

1) komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne bądź koalicje partii politycznych, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach wybrano radnych do sejmiku w danym województwie, albo wybrano posłów do Sejmu;
2) pozostałe komitety wyborcze utworzone w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

II.  Wyborcy mogą również samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełnienia spośród wyborców, zgodnie z art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego.

III. Zgłoszenia kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych przyjmuje urzędnik wyborczy, właściwy dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. 
  
Zgłoszenia  będą przyjmowane w godzinach pracy urzędu w terminie do 26 kwietnia 2019 r. (piątek). 
 
IV. Sposób zgłaszania określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (zamieszczona na stronie pkw.gov.pl).

Formularze zgłoszenia dostępne są także w urzędzie gminy oraz w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Pile. Wszelkie informacje związane ze zgłaszaniem kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można uzyskać pod numerami telefonów: 67 215-28-71 i 67 215-28-80 lub w urzędzie gminy.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Pile II

/-/ Roma Dworzańska

 

ZAŁĄCZNIKI:


Oferta pracy na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i analizy.

Damasławek, 28.03.2019 r.

 

OFERTA PRACY

 

Wójt Gminy Damasławek zatrudni na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i analizy – umowa na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego. Oferty należy składać w terminie do 15 kwietnia 2019 r. do godz. 16:30.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 26 86 332 oraz na stronach internetowych:

www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl

www.gminadamaslawek.pl

 

Ogłoszenie trzeciego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych i obronnych w Urzędzie Gminy Damasławek.

 

Zkr.2110.3.2019

 

Ogłoszenie

 

 

Urząd Gminy Damasławek informuje, że został ogłoszony trzeci nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych i obronnych w Urzędzie Gminy Damasławek. Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu Nr SG.0050.53.2019 Wójta Gminy Damasławek z dnia 28 marca 2019 r. umieszczonym na:

Dokumenty można składać do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 14:30.

Informacja dot. portalu Mikroporady.pl.

 

Uprzejmie informujemy, że na portalu mikroporady.pl bezpłatnie udostępniane są materiały mające wpływ na podejmowanie i prowadzenie przez Mikroprzedsiębiorców działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy za pomocą portalu mogą zgłaszać prośby o udzielenie porad i wsparcia.

Portal coraz częściej otrzymuje prośby związane z problemami z obszaru ochrony danych osobowych, w związku z czym została opracowana procedura – regulamin w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dostępna jest pod adresem: https://mikroporady.pl/instrukcje-i-regulaminy/regulaminy/procedura-regulamin-w-zakresie-bezpieczenstwa-i-ochrony-informacji

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do korzystania z serwisu mikroporady.pl

 

Załączniki:


Rozbudowa oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smuszewo.

 

Dnia 25.03.2019 r. w Urzędzie Gminy Damasławek podpisano umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smuszewo”. Wykonawcą, który zrealizuje powyższą inwestycję wybranym w postępowaniu przetargowym jest Firma Handlowo-Usługowa Ewa Śmiech z Werkowa. Wartość umowy opiewa na kwotę 332.100,00 zł. 
Roboty budowlane polegają m. in. na wyburzeniu istniejącej ściany i zamontowaniu podciągu w wyniku czego powstanie nowa większa sala o pow. użytkowej 74,63 m2. Do istniejącego budynku zostanie dobudowana nowa część, w której to znajdą się pomieszczenia tj.: kuchnia, zmywalnia sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, kotłowania z ekologicznym piecem 5 klasy. Powierzchnia użytkowa całego obiektu wzrośnie o 49,42 m2. Zostanie również zagospodarowane otoczenie poprzez utwardzenie terenu kostką brukową. Przed budynkiem powstanie podjazd dla osób niepełnosprawnych. Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie w wysokości 77.653,00 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zmodernizowany obiekt zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku.

 

 

Spotkanie Wójta Gminy Damasławek z Sołtysami z terenu Gminy Damasławek w świetlicy wiejskiej w Międzylesiu.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa 23 marca br. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Damasławek – Cypriana Wieczorka z sołtysami z terenu Gminy Damasławek w świetlicy wiejskiej w Międzylesiu.

Podczas spotkania Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Damasławek – Sławomirem Bukiem wręczyli podziękowania sołtysom, którzy zakończyli już swoją kadencję w osobach: Dorota Szczepańska, Olena Waszkowiak, Tadeusz Sakłak, Adam Grzewiński, Hubert Skotarek oraz gratulacje nowo wybranym sołtysom w osobach:

– Aneta Jung

– Henryk Kaczmarek

– Henryk Śliwiński

– Żaneta Twarożek

– Łukasz Adanowicz

– Piotr Kostecki

– Kazimierz Jankowski

– Ilona Kledzik

– Rafał Skotarek

– Ryszard Rozmarynowski

– Mirosław Wiśniewski

– Anna Sakłak

– Roman Adamski

– Karol Pawlak

– Jerzy Kamiński

– Agnieszka Kusz – Kozłowska

– Janusz Kędziora

– Stefan Sobecki.

Zwieńczeniem tego sobotniego popołudnia były wspólne rozmowy, czas na pytania i wymianę poglądów.

Jeszcze raz życzymy wszystkiego dobrego naszym Sołtysom, wytrwałości i zadowolenia z pełnionych obowiązków.

 

Foto (1)

INFORMACJA Z WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY DAMASŁAWEK W OKRĘGU WYBORCZYM NR 15.

 

INFORMACJA Z WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH 

DO RADY GMINY DAMASŁAWEK W OKRĘGU WYBORCZYM NR 15

 

 

W dniu 24 marca br. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Damasławek w okręgu wyborczym nr 15. Mieszkańcy okręgu nr 15 tj. miejscowości Turza i Piotrkowice mogli oddać swój głos na jednego spośród dwóch kandydatów:

– Szmiel Tomasz zgłoszony przez KWW Wójta Cypriana Wieczorka, lista nr 1

– Michalski Grzegorz zgłoszony przez KWW Grzegorza Michalskiego, lista nr 2.

W głosowaniu udział wzięło 133 wyborców to jest 38,55 % uprawnionych do głosowania. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów wynosiła 127, 6 głosów było nieważnych. Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano następujące liczby głosów ważnych:

– Szmiel Tomasz zgłoszony przez KWW Wójta Cypriana Wieczorka, lista nr 1  – 72

– Michalski Grzegorz zgłoszony przez KWW Grzegorz Michalski, lista nr 2 – 55.

W wyniku przeprowadzonego głosowania radnym Rady Gminy Damasławek w okręgu wyborczym nr 15 został pan Szmiel Tomasz.

Ślubowanie nowo wybranego radnego nastąpi na najbliższej sesji Rady Gminy Damasławek.

 

Warsztaty plastyczne w Międzylesiu.

W dniu 19 marca 2019 roku Urząd Gminy Damasławek w świetlicy wiejskiej w Międzylesiu zorganizował warsztaty plastyczne związane z wykonywaniem palm wielkanocnych. Podczas spotkania każdy uczestnik mógł zapoznać się z różnymi technikami wykonywania kwiatów  z bibuły, które posłużą do wykonywania palm wielkanocnych. Spotkanie było barwne i radosne, pozwoliło przypomnieć jak różnorodne mogą być formy integracji lokalnej społeczności. Warsztaty były bezpłatne i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

 

Opracowała: Maria Felicja Chojnacka

 

Foto (1)