Dzienne archiwum: Marzec 11, 2019

Informacja o wypłacie zwrotu podatku akcyzowego.

Informacja o wypłacie zwrotu podatku akcyzowego

 

Dnia 22 lutego 2019 roku uchwalona została przez sejm ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 428), która weszła w życie dnia 6 marca 2019 roku.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 tej ustawy wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 1 kwietnia 2019 do 31 maja 2019 roku.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych i obronnych w Urzędzie Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 

INFORMACJA O WYNIKACH DRUGIEGO NABORU

 

na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych i obronnych
w Urzędzie Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

 

 

W wyniku otwartego i konkurencyjnego, drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych i obronnych w Urzędzie Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

     

nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na to stanowisko

nie został rozstrzygnięty.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 7 ust. 2  Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Damasławek oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.28.2018 z dnia 19 marca 2018 r. „osoba rekomendowana do zatrudnienia musi uzyskać minimum 70 % możliwej do zdobycia punktacji„. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów, a co za tym idzie drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych i obronnych nie został rozstrzygnięty.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Jakub Wojciechowski

 

 

Damasławek, dnia 11 marca 2019 r.