Dzienne archiwum: Marzec 13, 2019

Jubileusz 90 rocznicy urodzin.

Pani Halina Kaczmarek zamieszkała w Damasławku 12 marca bieżącego roku obchodziła Jubileusz 90 rocznicy urodzin. Z tej niecodziennej okazji Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek złożył Szanownej Jubilatce życzenia oraz wręczył bukiet okolicznościowych kwiatów.

 

Sporządziła: Leokadia Kosmowska

 

SKS-y również w Gminie Damasławek.

Szkoły z terenu gminy Damasławek otrzymają dofinansowanie na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy” 2019. 
Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Damasławek po raz kolejny biorą udział w programie ,,Szkolny Klub Sportowy” 2019, w ramach którego uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach sportowych pod opieką nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Ogółem w programie bierze udział 80 uczniów w 5 grupach. Program będzie realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 15.12.2019 r. Zajęcia odbywają się m.in. z piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki, 2 razy w tygodniu w 60- minutowych jednostkach ćwiczebnych.
Program „Szkolny Klub Sportowy” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a jego koordynatorem jest Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”.
Gmina Damasławek przystępując do realizacji projektu SKS zadeklarowała finansowy udział w II wariancie tj. 200 zł na każdą grupę, łącznie 1 000,00 zł.

 

W ramach projektu SZS „Wielkopolska” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zostaną:


1. Zakupione i przekazane na rzecz szkół sprzęt sportowy.
2. Zakupione i przekazane koszulki dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach Programu.
3. Pokryte koszty wynagrodzenia nauczycieli tj. 70 jednostek ćwiczebnych x 40 zł (płatne ze środków MSiT) = 2 800,00 zł.
4. Zapewnione ubezpieczenia uczestników NNW (15-20 osób).
5. Zapewnione ubezpieczenia OC osobie prowadzącej.
6. Zostanie zapewniony nadzór merytoryczny i logistyczny nad realizacją Projektu, koordynowanie i prowadzenie rozliczeń finansowych oraz wsparcie Operatora Krajowego ogólnopolskiego w ramach ewaluacji i promocji Programu.

 

Wójt Gminy Damasławek
/-/ Cyprian Wieczorek