Miesięczne archiwum: Kwiecień 2019

INFORMACJA O WYNIKACH TRZECIEGO NABORU na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych i obronnych w Urzędzie Gminy Damasławek.

 

INFORMACJA O WYNIKACH TRZECIEGO NABORU

 na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych i obronnych
w Urzędzie Gminy Damasławek.

 

 

W wyniku otwartego i konkurencyjnego, trzeciego naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. technicznych i obronnych w Urzędzie Gminy Damasławek

     

nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na to stanowisko

nie został rozstrzygnięty.

 

Uzasadnienie:

 

Zgodnie z § 7 ust. 2  Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Damasławek oraz na wolne n kierowników gminnych jednostek stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.52.2019 z dnia 20 marca 2019 r. „osoba rekomendowana do zatrudnienia musi uzyskać minimum 70 % możliwej do zdobycia punktacji„. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów, a co za tym idzie trzeci nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. technicznych i obronnych nie został rozstrzygnięty.

 

                                                                                          Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                         Jakub Wojciechowski

 

                                               

Damasławek, dnia 26 kwietnia 2019 r.

TERMINY KOMISJI I SESJI RADY GMINY DAMASŁAWEK NA MAJ 2019.

 

 

TERMINY  KOMISJI I SESJI

RADY GMINY DAMASŁAWEK NA MAJ 2019r.

 

 

1. Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Samorządności i Zdrowia oraz Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa

 7 maja 2019 r. godz.  15:00

       

2. Komisja Oświaty, Samorządności i Zdrowia (UG) – tematyka z planu pracy

14 maja 2019 r. godz. 15:30

 

3. Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Samorządności i Zdrowia oraz Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa – nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

 21 maja 2019 r. godz.  15:30

 

 

Damasławek, 26.04.2019 r.

Sporz. M. S-M

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego.

 

                Ilona Pater

imię i nazwisko urzędnika wyb.

 

                Damasławek

                      gmina

 

Wykaz dyżurów w/s przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych.

   

25 kwietnia 2019 r.

 

11.30 – 15.30

  26 kwietnia 2019 r. 10.30 – 14.30
     

 

 

 

Nauka pływania.

45 młodych mieszkańców naszej Gminy nabywało umiejętności pływania na basenie „Aquapark” w Wągrowcu. Lekcje prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów. Dzieci świetnie sobie radziły. Nabyte umiejętności będą mogły wykorzystać chociażby w trakcie zbliżających się wakacji.

Projekt realizowany był w okresie od 13 lutego 2019 r. do 17.04.2019 r. w grupach 15 osobowych – 10 zajęć po 2 godziny lekcyjne. Adresatem przedsięwzięcia „Umiem pływać” były dzieci z klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Damasławek. Projekt współfinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki i Gminę Damasławek, a realizowało go Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu.

Wójt Gminy Damasławek składa podziękowania dla Pań, które zapewniały dzieciom opiekę podczas przejazdu i pobytu na basenie. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.

Gratulacje dla młodych pływaków!

 

Informacja.

Wójt Gminy Damasławek informuje, że w dniach od 18.04.2019r. (czwartek) od godziny 20:00 do dnia 19.04.2019 (piątek) do godziny 15:30 parking w obrębie ul. Rynek będzie zamknięty ze względu na wymianę słupów energetycznych.

Tymczasowe miejsca do parkowania zostaną wyznaczone na placu handlowym.

Za utrudnienia przepraszamy.

„Majówka w skansenie”

Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią zaprasza 1 maja 2019 r. na imprezę plenerową „Majówka w skansenie”. Początek imprezy godz. 13.00.

W programie:

– prezentacja kultury ludowej Borów Tucholskich (twórcy i artyści ludowi, kuchnia borowiacka)

– pokazy wiejskich zajęć gospodarczych i domowych

– pokazy rzemieślnicze (m.in. kowalstwo, tkactwo, garncarstwo)

– potrawy kuchni chłopskiej

– przejażdżki bryczką

– ekspozycje wnętrz chałup wiejskich

– wystawy czasowe: „Rzeźby w drewnie Piotra Wolińskiego – 50 lat pracy twórczej”, „Retrospektywna wystawa prac Ryszarda Stanisława Dereżyńskiego z lat 1982 – 2017”

– godz. 14.00 występ kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Młodzi Krebane”

Zespół Folklorystyczny „Młodzi Krebane” tańczy, gra na instrumentach i śpiewa ludowy kaszubski od 10 lat. Działa przy Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach. Składa się z młodych ludzi w wieku od 17 do 18 lat. Instruktorem grupy jest Katarzyna Kamrowska. W repertuarze zespołu jest 20 różnych tańców z regionu kaszubskiego. Tancerze najczęściej bazują na rytmach dwubitowych, wyzwalając wiele uczuć – pasję, radość, zmysłowość, dzikość i energiczność, np. widowisko taneczne „Diobli tóńc” („Taniec diabłów”), rodzaj tańca wykonywanego przez trzy osoby lub „Dzek” („Dziki taniec”), który wywodzi się z dawnych tańców korsarskich.

 Ceny biletów:

– ulgowy – 10,00 zł

– normalny – 14,00 zł

– rodzinny – 30 zł

 

Kasa czynna od godz. 12.00

 

Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n. Notecią

ul. Dworcowa 12

89-333 Osiek n. Notecią

SESJA RADY GMINY

R A D A     G M I N Y   D A M A S  Ł A W E K

informuje, że 30 kwietnia 2019 r. o godz. 16:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

SESJA  RADY  GMINY

Sesja ma charakter otwarty

 

 

 1. Otwarcie
 2. Wręczenie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Damasławku zaświadczenia o wyborze na radnego.
 3. Ślubowanie radnego.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 6. Powołanie sekretarza obrad.
 7. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy Damasławek.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany uchwały nr I/2/18 Rady Gminy Damasławek z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Damasławek,
 • zmiany uchwały nr I/3/18 Rady Gminy Damasławek z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Gminy oraz określenia przedmiotu ich działalności,
 • uchylenia uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XXXIV/244/13 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kozielsko,
 • przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
 • zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2019 – 2027,
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Damasławek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Damasławek,
 • udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła,
 • zmiany uchwały nr II/7/18 Rady Gminy Damasławek z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Damasławek na 2019 rok,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w Niemczynie na rzecz Gminy Damasławek od osób fizycznych,
 • określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Damasławek na rok 2019,
 • „Regulaminu kąpieliska oraz terenu przyległego przeznaczonego do odpoczynku w Kozielsku nad Jeziorem Stępuchowskim”.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych

      w okresie międzysesyjnym.

 1. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie.

 

 

 Przewodniczący Rady  Gminy

Sławomir Buk

PAPIER DASZ – DRZEWKO MASZ

 

PAPIER DASZ – DRZEWKO MASZ

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. organizuje zbiórkę makulatury pn. PAPIER DASZ – DRZEWKO MASZ. 

11 maja 2019 roku na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie 31, przeprowadzona zostanie akcja wymiany makulatury na rośliny ozdobne. Za każde dostarczone 10 kg makulatury można otrzymać jedną roślinę, przy czym jedna osoba może maksymalnie otrzymać 20 sztuk roślin. 

ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW GMINY DAMASŁAWEK DO WZIĘCIA UDZIAŁU W AKCJI.

Niedziela Palmowa.

 

W Niedzielę Palmową w naszej gminie odbył się I Gminno-Parafialny konkurs na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Konkurs został podzielony na trzy kategorie: palma sołecka, palma przedszkolna i szkolna oraz palma indywidualna i grupowa. Wydarzenie rozpoczęło się na damasławskim rynku, gdzie można było podziwiać barwne i różnorodne Palmy Wielkanocne. Następnie mieszkańcy wyruszyli w procesji do kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Damasławku, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta. Po liturgii nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Prezentowane palmy były bardzo oryginalne, nawiązywały do tradycji a ich przygotowanie wymagało ogromu pracy.

Komisja konkursowa przyznała uczestnikom następujące miejsca:

– kategoria palma sołecka:

            I miejsce Sołectwo Dąbrowa,

            II miejsce Sołectwo Smuszewo,

            III miejsce Sołectwo Starężyn.

– kategoria palma przedszkolna i szkolna:

      palma przedszkolna:
             I miejsce grupa Biedronki,
             II miejsce 5 – latki,
             III miejsce grupa Misie.

       palma szkolna klasy I – III:
             I miejsce klasa II a,
             II miejsce klasa II b,
             III miejsce klasa III.

        palma szkolna klasy IV – VI:
             I miejsce klasa VI b,
             II miejsce klasa IV b,
             III miejsce klasa V c.

palma szkolna klasy VII – VIII, klasy gimnazjalne, ponadgimnazjalne i technikum:
              I miejsce klasa III technikum,
              II miejsce klasa VII a.

– kategoria palma indywidualna oraz grupowa:

              I miejsce Urząd Gminy Damasławek,
              II miejsce Towarzystwo Sympatyków Ziemi Damasławskiej,
              III miejsce Wspólnota św. Marty.

W tej kategorii przyznano również wyróżnienia dla: Pani Krystyny Serwickiej, Pani Doroty Szczepańskiej, Państwa Łuczak, rodziny Kierna oraz rodziny Szlenger.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia.

Tekst: Maria Chojnacka

 

Fot: B.Szmania

Więcej zdjęć można obejrzeć TUTAJ

 

Oferta pracy.

                                                                                                                                            

OFERTA PRACY

 

            Wójt Gminy Damasławek zatrudni w ramach umowy zlecenia na kąpielisku gminnym w Kozielsku nad Jeziorem Stępuchowskim od 13 czerwca 2019 r.  do 3 września 2019 r., dwie osoby w charakterze ratownika wodnego śródlądowego. Oferty należy dostarczyć w terminie do 6 maja 2019 r. do godz. 16:30.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-26-86-332 oraz na stronie internetowej: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl .

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek