Dzienne archiwum: Kwiecień 5, 2019

Remont drogi w kierunku cmentarza.

W II połowie marca br. w Urzędzie Gminy Damasławek podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Drogowym Sp. z o.o. z Olszy na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Damasławek”.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowania istniejącej drogi. Wyremontowany zostanie odcinek od skrzyżowania z ul. Lipową do cmentarza. Łączna długość remontowanej drogi wynosi 367,90 m.
W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące prace:
– zdjęcie warstwy humusu,
– profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża,
– wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi,
– wykonanie korekty włączenia w ul. Lipową,
– wykonanie umocnienia poboczy z tłucznia,
– ułożenie krawężnika betonowego 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15,
– humusowanie i obsianie trawą.
– oznakowanie poziome i pionowe.

Koszt remontu to 125.724,08 zł. Sołectwo Damasławek w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. przeznaczyło na ten cel 30.000,00 zł.

Termin zakończenia remontu planowany jest na czerwiec br. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Wójt Gminy Damasławek

/-/ Cyprian Wieczorek

 

Pożyczki unijne.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., od 15 lat, udziela niskooprocentowanych, atrakcyjnych pożyczek. Pożyczka unijna pomoże Ci osiągnąć sukces w biznesie. To dobra alternatywa dla dotacji. Środki pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Sprawdź!