Dzienne archiwum: Kwiecień 9, 2019

Jubileusz 90 rocznicy urodzin.

Pani Dominika Jóźwiakowska zamieszkała w Damasławku 5 kwietnia bieżącego roku obchodziła Jubileusz 90 rocznicy urodzin. Z tej okazji Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek złożył Szanownej Jubilatce życzenia, wręczył bukiet kwiatów i okolicznościową statuetkę.

Fot: B. Szmania

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.

W piątek 5 kwietnia br. Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek wspólnie z Sołtysem wsi Dąbrowa Henrykiem Kaczmarkiem i członkami Rady Sołeckiej: Pauliną Galińską, Elżbietą Jadach, Emilem Ćwikiem i Robertem Jadachem w obecności przedstawicieli Firmy „Wielądek” Tomasz Wielądek z Podanina dokonali symbolicznego wmurowania pierwszego bloczka betonowego na fundamencie nowo powstającej świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.

Wartość umowy na wykonanie zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie” opiewa na kwotę 977.850,00 zł. W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 199,74 m2. W budynku zaprojektowano następujące pomieszczenia: sala, kuchnia, zmywalnia, magazyn, kotłownia, szatnie, łazienki dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Na zewnątrz powstaną: parkingi i dojścia utwardzone kostką brukową, taras częściowo zadaszony, podjazd dla osób niepełnosprawnych, teren zostanie ogrodzony, zamontowane zostanie zewnętrzne oświetlenie. Zasilanie budynku i ogrzewanie cwu będzie wspomagane panelami fotowoltaicznymi. Zadanie dofinansowane jest z PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w wysokości 500.000,00 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2019 r.

Fot: B. Szmania