Dzienne archiwum: Kwiecień 11, 2019

VIII Festiwal Smaku Regionalnego i Twórczości Rękodzielniczej.

W sobotę 6 kwietnia br. w hali sportowej przy Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku odbył się VIII Festiwal Smaku Regionalnego i Twórczości Rękodzielniczej, przyciągający spora ilość uczestników, a także wielbicieli dobrego smaku. Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprezentowały swoje najlepsze potrawy i nie tylko. Podziwiać można było również prace rękodzielników.

Komisja oceniała stoiska w czterech kategoriach: najlepsza zupa, najlepsze danie obiadowe mięsne, wyroby piekarskie i cukiernicze oraz wystrój stoiska.

 

Po podliczeniu punktów:

I miejsce wywalczyło KGW Margońska Wieś,

II miejsce KGW Zbyszewice,

III miejsce Mokronosy Stokrotki”.

Komisja przyznała też trzy wyróżnienia dla KGW Niemczyn, KGW Damasławianki i KGW Kaliszany.

Warto wspomnieć, że Koła Gospodyń Wiejskich w Damasławku i Mokronosach powstały pod koniec zeszłego roku i już po krótkim czasie swojej działalności odniosły duże sukcesy startując po raz pierwszy w tego typu imprezie.

W trakcie imprezy można było podziwiać występy artystyczne dzieci. Gościem specjalnym tegorocznej edycji był Mateusz Krojenka ze Zbyszewic, uczestnik MasterChefa. Organizatorem festiwalu był Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

Serdecznie dziękujemy Organizatorom, Gościowi specjalnemu, Komisji, Młodym artystom
za organizację i uświetnienie Festiwalu, Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za przepyszne potrawy i włożone serce w ich przygotowanie. Dziękujemy wszystkim odwiedzającym za niezawodne kibicowanie i degustowanie potraw.

 

Fot: A.Szmania

 

 

 

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Damasławku przy ul. Żnińskiej, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

Zarządzenie nr SG.0050.61.2019 Wójta Gminy Damasławek z dnia 3 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), uchwały Nr V/27/19 Rady Gminy Damasławek z dnia 14 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Damasławek, a osobą fizyczną gruntowych położonych w Damasławku, Wójt Gminy Damasławek zarządza co następuje:

 

  • 1.Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Damasławku przy ul. Żnińskiej, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, stanowiącej działkę nr 372/6 o pow. 0,0136 ha obręb Damasławek, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

 

  • 2.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

  • 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  • 4.Zarządzenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damasławek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

 Załącznik do zarządzenia:

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SG.0050.61.2019

 

WÓJT
GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek