Dzienne archiwum: Kwiecień 15, 2019

Oferta pracy.

                                                                                                                                            

OFERTA PRACY

 

            Wójt Gminy Damasławek zatrudni w ramach umowy zlecenia na kąpielisku gminnym w Kozielsku nad Jeziorem Stępuchowskim od 13 czerwca 2019 r.  do 3 września 2019 r., dwie osoby w charakterze ratownika wodnego śródlądowego. Oferty należy dostarczyć w terminie do 6 maja 2019 r. do godz. 16:30.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-26-86-332 oraz na stronie internetowej: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl .

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek

 

Rycerz Floriana 2018.

REGULAMIN

PATRONAT HONOROWY

Krzysztof Paszyk, poseł na Sejm RP
Tomasz Kranc, Starosta Wągrowiecki

Osoby wspierające:
Dh Andrzej Jankowski, Dyrektor Wykonawczy ZOW ZOSP RP w Poznaniu
Dh Andrzej Woźnicki, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu
Dh bryg. Zbigniew Dziwulski, Komendant Powiatowy PSP w Wągrowcu

1. Organizator plebiscytu:
Redakcja Głosu Wągrowieckiego 

2. Cel plebiscytu: 
Wyłonienie najbardziej popularnego naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej ze wszystkich samorządów powiatu wągrowieckiego oraz gmin: Budzyń, Margonin, Janowiec Wlkp., Kcynia, Rogoźno, który swoją aktywną postawą, pracą, społecznikostwem, czynieniem dobra przyczynił się do rozwoju jednostki i jej promocji w regionie.

3. Kandydaci do tytułu Rycerz Floriana i Honorowy Rycerz Floriana 2018:
a) Kandydatami w plebiscycie są wszyscy naczelnicy jednostek OSP z regionu objętego plebiscytem. W wyniku głosowania SMS-owego i za pomocą kuponów wyłoniony zostanie najpopularniejszy naczelnik OSP.
b) Dodatkowo kapituła – złożona z przedstawicieli strażaków i dziennikarzy – wyłoni Honorowego Rycerza Floriana 2018, który jej zdaniem uznany zostanie za najlepszego strażaka. Kapitułę powoła Redakcja Głosu Wągrowieckiego w porozumieniu z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Zarządem Powiatowym ZOSP RP w Wągrowcu.
c) Honorowy Rycerz Floriana zostanie wyróżniony statuetką i certyfikatem oraz Złotym Hełmem Strażackim.

4. Tryb głosowania:
a) Czytelnicy wybierają jednego z zaproponowanych kandydatów i oddają na niego głos za pomocą kuponu wyciętego z Głosu Wągrowieckiego lub za pomocą SMS na numer 72601 o treści: GWS. numer kandydata (ważne, aby po GWS wpisać kropkę i numer, np. GWS.80 ). Koszt wysłania jednego SMS-a to 2 zł plus 23 % VAT,
b) na tego samego kandydata można głosować wielokrotnie,
c) każdy jeden przesłany SMS równa się jednemu punktowi,
d) każdy oryginalny kupon wycięty z Głosu Wągrowieckiego odpowiada dwóm głosom.

5. Zwycięzca plebiscytu:
a) zwycięzcą plebiscytu zostanie naczelnik OSP, który otrzyma największą liczbę SMS-ów,
b) zwycięzca zostanie uhonorowany statuetką Rycerza Floriana, zaś jego jednostka OSP otrzyma nagrodę rzeczową. Wszyscy naczelnicy pierwszej trójki plebiscytu będą wyróżnieni tytułami Rycerz Floriana, I Rycerz Floriana i II Rycerz Floriana oraz upominkami i certyfikatami.

6. Plebiscyt rozpoczyna się 10 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia włącznie (do godz. 12.00).

7. Uroczystość wręczenia laurów odbędzie się 4 maja podczas Festynu Strażackiego w Skokach.

8. Uwagi końcowe:
a) interpretacja regulaminu i sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z kapitułą
b) patronat medialny nad plebiscytem sprawuje Stowarzyszenie Prasy Lokalnej.