Miesięczne archiwum: Czerwiec 2019

Oświadczenie w sprawie odwołania pani Magdaleny Zygmunt ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

 

Damasławek, 27.06.2019 r.

 

 OŚWIADCZENIE

w sprawie odwołania pani Magdaleny Zygmunt ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

 

Po wyborze na stanowisko Wójta Gminy Damasławek informowałem, że jakiekolwiek decyzje dotyczące zmian kadrowych przeprowadzę po minimum półrocznej ocenie współpracowników. Ocenie podlegały m.in. realizacja zadań powierzonych przez pracodawcę, terminowość, przygotowanie merytoryczne oraz ocena pracownika przez bezpośrednich przełożonych. W ostatnim czasie podjąłem się także merytorycznej oceny pracy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku. Ocena ta jest negatywna, w związku z tym podjąłem decyzję o odwołaniu Pani Dyrektor ze stanowiska z dniem 27 czerwca 2019 r.

Powodem mojej decyzji jest przede wszystkim brak jakiejkolwiek współpracy Pani Dyrektor z Urzędem Gminy Damasławek. Oznacza to brak realizacji statutowego zakresu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku.  Dotychczasowe rozmowy z Panią Dyrektor w zakresie oczekiwań, co do jej pracy również  nie przyniosły  pożądanych rezultatów. W związku z tym nie mam możliwości realizacji zadań własnych Gminy w sposób płynny, efektywny i zgodny z oczekiwaniami mieszkańców. Decyzja o odwołaniu dyrektora GOK podparta jest analizą prawną. Wynika z niej jednoznacznie, że zgodnie z  art. 70 § 1 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie – niezwłocznie lub w określonym terminie – odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał.

Jestem przekonany, że argumenty, na podstawie których podjąłem taką decyzję zarówno w opinii Państwa jak i Radnych naszej Gminy będą przekonujące. Wśród wielu uwag do pracy Pani Dyrektor są m.in.: odmowa włączania się w organizację gminnych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym organizację „Powitania Lata na Plaży w Kozielsku”, nieefektywne i niegospodarne wykorzystywanie pieniędzy poprzez organizację wydarzeń podobnych do wydarzeń organizowanych przez Gminę Damasławek, czy niespłacanie pożyczki udzielonej przez Urząd Gminy Damasławek. Ponadto w mojej ocenie dotychczasowe koszty organizacji wielu wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GOK w Damasławku były zbyt wysokie i nieuzasadnione. Podczas kontroli pracy Pani Dyrektor okazało się także, że nie wyznaczyła ona stałych godzin otwarcia jednostki, co negatywnie wpływa na transparentność oraz możliwość korzystania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku. Aktualna oferta Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku nie jest regularnie aktualizowana i dostosowywana do potrzeb Mieszkańców Gminy Damasławek. Ocena pracy GOK wykazała także, że Gminny Ośrodek Kultury nie koordynuje działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, mimo że taka jest jego rola, a brak współpracy z Urzędem Gminy Damasławek negatywnie wpływa na ofertę kulturalno-rozrywkową oraz wizerunek Gminy.

Jednocześnie informuję, że od 27 czerwca 2019 roku pełniącym obowiązki Dyrektora GOK będzie Pani Kinga Wojciechowska – kierownik biblioteki publicznej w Damasławku. Konkurs na stanowisko Dyrektora GOK zostanie rozpisany 28 czerwca 2019 r. Wyboru dokona specjalna komisja powołana w tym celu.

    

                                                                                              

 

 

Zaproszenie na drugą dawkę szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV

 

 

ZAPROSZENIE

 

Przychodnia „EDICTUM” Sp. z.o.o. jako realizator „Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” finansowanego w 50% ze środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz w 50% z budżetów Gminy Miejskiej Wągrowiec, Gminy Wągrowiec, Gminy Damasławek, Miasta i Gminy Gołańcz, Gminy Mieścisko, Miasta i Gminy Skoki, Gminy Wapno, zaprasza na drugą dawkę szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnemu za powstawanie raka szyjki macicy i innych nowotworów w obrębie narządów moczowo – płciowych oraz głowy i szyi dziewczynki z rocznika 2005, które z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogły przyjąć szczepienia w dniach 17.06.2019 oraz 18.06.2019r.

 

Szczepienia odbędą się według poniższego harmonogramu:

 

II dawka (drugi termin): 27.06.2019 (czwartek)

 

 godz.: 15:30-17:00          Szkoła Podstawowa Nr 2,
                                                   Krótka 4, 62-100 Wągrowiec

 


WAŻNE!

 • Szczegółowe informacje dotyczące szczepienia można uzyskać od realizatora programu szczepień EDICTUM Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 31 60-835 Poznań od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 61 847 04 54;
 • Na szczepienie proszę zabrać książeczkę zdrowia córki;
 • Dziewczynki przychodzą na szczepienie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej lub nauczyciela pod opieką którego będą podczas zajęć w szkole.

 

                                                                Serdecznie zapraszamy

                                                                                             Dr n. med. Maria Marcinkowska

Ostrzeżenie meteorologiczne – Upał

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35

Nazwa biura  IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 2
Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
Ważność od godz. 14:00 dnia 25.06.2019 do godz. 18:00 dnia 26.06.2019
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna we wtorek od 30°C do 32°C, w środę od 32°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)  90%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Magdalena Muszyńska-Karbowska
Godzina i data wydania godz. 09:54 dnia 25.06.2019
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 wielkopolskie/wągrowiecki od 14:00/25.06 do
18:00/26.06.2019 temp. maks we wtorek 32 st, w środę 34 st temp min 21 st.

Ogłoszenie

 

Urząd Gminy Damasławek informuje, że w związku z przeprowadzeniem wojewódzkiego treningu Systemu Ostrzegania i Alarmowania w dniu 27 czerwca 2019 roku o godzinie 12.00 na terenie gminy Damasławek zostaną uruchomione syreny alarmowe – dźwięk ciągły trwający jedną minutę.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK 

 /-/ Cyprian Wieczorek

W piątkowe popołudnie 21 czerwca na plaży gminnej w Kozielsku odbyło się powitanie lata.

 

W piątkowe popołudnie 21 czerwca na plaży gminnej w Kozielsku odbyło się powitanie lata. Impreza była okazją do przyjemnego spędzenia czasu w rodzinnym gronie. Na przybyłych czekało wiele atrakcji.  Najmłodsi mogli skorzystać z dmuchańców, animacji przeprowadzonych przez klauna czy zrobić pamiątkowe zdjęcie z maskotą – Królem Julianem. Nie zabrakło malowania twarzy oraz waty cukrowej. Na młodzież i dorosłych na scenie czekały występy grupy tanecznej „Talarki” i „Ptaszynki” oraz występ wokalny Agnieszki Szmiel, Eitnera oraz Jacoba A. Na głodnych i spragnionych czekała strefa gastronomiczna.

O 20.15 Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek oficjalnie powitał lato czego symbolem było puszczanie wianów na Jeziorze Stępuchowskim. Następnie rozpoczęła się taneczna impreza, podczas której grali następujący DJ: Cubase, Meszi, Cammil oraz Danley.

Impreza była barwna, kolorowa i radosna. Bogaty program imprezy przyciągnął wielu mieszkańców nie tylko naszej Gminy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego niesamowitego przedsięwzięcia oraz czuwali nad jej bezpieczeństwem.

Dzień Ojca

 

Z okazji Dnia Ojca wszystkim Tatom składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, siły i wytrwałości, ale przede wszystkim radości ze swoich pociech. Niech będą one dla Was zawsze wsparciem i powodem do uśmiechu.

Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Damasławek dla szczególnie uzdolnionych uczniów

 

 INFORMACJE OGÓLNE

Wniosek o stypendium może złożyć:

– dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia, pełnoletnim uczniem lub,

– rodzice/opiekunowie prawni ucznia lub pełnoletni uczeń.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Gminy Damasławek z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Damasławek dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Damasławek.

 

KRYTERIA  PRZYZNAWANIA STYPENDIUM:

 1. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej, wygaszanych klas gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych
  oraz ponadpodstawowych, stałych mieszkańców Gminy Damasławek, którzy spełniają kryteria określone w pkt 1 lub 2 tj:

1) W wyniku klasyfikacji rocznej, bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
co najmniej:

– 5,7 – w przypadku uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,

– 5,5 – w przypadku uczniów VII-VIII szkół podstawowych i wygaszanych klas gimnazjum,

– 5,0 – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

2) W wyniku klasyfikacji rocznej, bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
co najmniej:

– 5,0 – w przypadku uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,

– 4,75 – w przypadku uczniów VII-VIII szkół podstawowych, wygaszanych klas gimnazjum , szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz dodatkowo spełniają jedno
z następujących kryteriów:

 1. a) są laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych/pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
 2. b) są laureatami konkursów przedmiotowych i tematycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
 3. c) są laureatami konkursów artystycznych co najmniej na szczeblu ogólnopolskim,
 4. d) w konkurencjach indywidualnych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe zdobyli medal, zajmując I-III miejsce w wojewódzkich zawodach sportowych lub I – III miejsce w ogólnopolskich zawodach,
 5. e) zostali powołani do młodzieżowej kadry narodowej w swojej dyscyplinie sportu.

3) W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch lub kilku wysokich wyników naukowych, przyznaje się jedno stypendium za najlepszy z osiągniętych wyników.

 

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM:

 Do wniosku o stypendium należy dołączyć:

1) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne – kserokopie świadectwa, zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów.

2) Oświadczenie dyrektora o średniej ocen..

 

 Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia ucznia w danym roku szkolnym należy składać w terminie od 1 lipca do 15 lipca w Urzędzie Gminy 

Damasławek. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urząd Gminy Damasławek

Rynek 8

62-110 Damasławek

Sekretariat

 

GODZINY PRACY URZĘDU:

poniedziałek 7:30-16:30, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:30.

 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Urząd Gminy Damasławek

Rynek 8

62-110 Damasławek

Pokój nr 4

 

KONTAKT:

tel. 67 26 86 332

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA – KĄPIELISKO

 

 

Wójt Gminy Damasławek

informuje, że dnia 21 czerwca br. (piątek)

Kąpielisko gminne w Kozielsku będzie nieczynne

ze względu na przygotowania do imprezy „Powitanie LATA na plaży w Kozielsku”.
       Jednocześnie informujemy, że 22 czerwca br. kąpielisko będzie czynne od godz. 12.00.
W czasie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, prosimy o zachowanie ostrożności.

Zapraszamy do udziału w imprezie.

 

Wójt Gminy Damasławek
/-/ Cyprian Wieczorek

VIII Sesja Rady Gminy Damasławek

 

12 czerwca br. odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Damasławek, podczas której po raz pierwszy zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym został przedłożony Radzie Gminy przez Wójta Gminy Damasławek – Cypriana Wieczorka raport o stanie gminy za 2018 rok. Po przedstawieniu raportu i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Wójt podziękował radnym za zaufanie, wsparcie oraz dotychczasową współpracę. Na sesji Rada podjęła łącznie 27 uchwał, które są dostępne na stronie internetowej www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl .

Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 32

 • Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia –  Burze z gradem
 • Obszar – województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność od godz. 17:00 dnia 12.06.2019 do godz. 06:00 dnia 13.06.2019
 • Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 20 mm do 40 mm, lokalnie do 60 mm oraz maksymalnymi porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami grad, lokalnie duży powyżej 5 cm. Istnieje ryzyko 30% wystąpienia opadów deszczu do 90 mm.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 90%
 • Uwagi Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Piotr Szewczak
 • godz. 11:51 dnia 12.06.2019
 • IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 wielkopolskie/wągrowiecki od 17:00/12.06 do 06:00/13.06.2019 deszcz 60 mm, porywy 115 km/h, ryzyko30%, opady 90 mm.