Dzienne archiwum: Czerwiec 3, 2019

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

R A D A     G M I N Y   D A M A S  Ł A W E K

 informuje, że dnia 7 czerwca 2019 r. o godz. 15:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

VII NADZWYCZAJNA SESJA 

RADY  GMINY

Sesja ma charakter otwarty

 

 

  1. Otwarcie
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Powołanie sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Damasławek.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Damasławek,
  • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Damasławek,
  • powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych.
  1. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący
Rady  Gminy
Sławomir Buk