Dzienne archiwum: Czerwiec 7, 2019

„Posiłek w szkole i w domu”

 

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa w Niemczynie otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego wsparcie finansowe w kwocie 79 908,43 zł na realizację zadania w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wkład własny gminy Damasławek w tym Programie wynosi 19 977,13 zł. W ramach modułu 3 Programu szkoła doposaży i poprawi standard funkcjonującej stołówki. Warto dodać, że nasza szkoła jako jedyna w powiecie wągrowieckim otrzymała dofinansowanie na ten cel.

 

Debata nad raportem o stanie gminy

 

Debata nad raportem o stanie gminy

 

Urząd Gminy Damasławek informuje, że zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) mieszkaniec gminy, który chciałby wziąć udział w debacie nad raportem o stanie gminy podczas sesji absolutoryjnej w dniu 12 czerwca br., składa  do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja.