Dzienne archiwum: Czerwiec 15, 2019

VIII Sesja Rady Gminy Damasławek

 

12 czerwca br. odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Damasławek, podczas której po raz pierwszy zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym został przedłożony Radzie Gminy przez Wójta Gminy Damasławek – Cypriana Wieczorka raport o stanie gminy za 2018 rok. Po przedstawieniu raportu i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok radni w głosowaniu jawnym, jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Wójt podziękował radnym za zaufanie, wsparcie oraz dotychczasową współpracę. Na sesji Rada podjęła łącznie 27 uchwał, które są dostępne na stronie internetowej www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl .