Dzienne archiwum: Lipiec 5, 2019

Sesja Rady Gminy Damasławek

 

R A D A     G M I N Y
 D A M A S  Ł A W E K
informuje, że 15 lipca 2019 r. o godz. 16:00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku
odbędzie się
SESJA  RADY  GMINY
   Sesja ma charakter otwarty

                                                                           

 

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z VII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Damasławek i VIII Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu,
 • zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2019 – 2027,
 • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
 • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Damasławek.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych

      w okresie międzysesyjnym.

 1. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie.

 

Przewodniczący
Rady  Gminy
Sławomir Buk

Badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Damasławek

 

Realizowane przez OPEN programy:

 

 • Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego (badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn od 68 r.ż.)

 

 • Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu moczowo – płciowego mężczyzn (badanie krwi na PSA dla mężczyzn od 50 r.ż.)

 

 

SPOTKANIE EDUKACYJNE

w dn. 15 lipca 2019 r.  o godz. 14:00

w Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku

 

(podczas spotkania zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne probówki do samodzielnego przygotowania materiału do badania na krew utajoną w kale)

 

BADANIA KRWI oraz ODBIÓR KAŁÓWEK

w dn. 25 lipca 2019 r.  o godz. 9:00 – 13:00

w Przychodni Lekarskiej s.c. „Vena” w Damasławku

 

Zapisy na badania w Urzędzie Gminy Damasławek pokój nr 4

bądź pod nr tel.  67-26-86-332

 

Informacje dodatkowe:

– na wszystkie badania należy zabrać ze sobą dokument tożsamości

– wyniki nieprawidłowe zostaną wysłane pocztą na wskazany przez uczestnika adres

– zapisy przeprowadzane są przez Państwa Gminę