Dzienne archiwum: Sierpień 16, 2019

XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Damasławek

 

 

 

R A D A     G M I N Y

D A M A S  Ł A W E K

informuje, że dnia 20 sierpnia 2019 r. o godz. 14:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

XI NADZWYCZAJNA SESJA  RADY  GMINY

Sesja ma charakter otwarty

 

 

  1. Otwarcie
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Powołanie sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Damasławek.
  5. Ustosunkowanie się do ponaglenia pana A.Sz. z 14.08.2019 r. (data wpływu do urzędu 16 sierpnia br.).
  6. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Sławomir Buk