Miesięczne archiwum: Wrzesień 2019

Urząd statystyczny w Poznaniu informuje…

 

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że na terenie Państwa gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni realizują Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).

Dodatkowe informacje o aktualnych badaniach ankietowych dostępne są na https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2019/ oraz https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/

Zapraszamy także do śledzenia aktualności na twiterze @Poznan_STAT

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 53

Nazwa biura   IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia     Silny wiatr/ 2

Obszar     województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki

Ważność      od godz. 08:00 dnia 30.09.2019 do godz. 19:00 dnia 30.09.2019

Przebieg       Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, początkowo południowo-zachodni, później zachodni. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią po południu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)     90%

Uwagi     Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB      Magdalena Muszyńska-Karbowska

Godzina i data wydania       godz. 22:58 dnia 29.09.2019

SMS        IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 wielkopolskie/wągrowiecki od 08:00/30.09 do 19:00/30.09.2019 predkosc do 45 km/h, porywy do 100 km/h, SW, W.

Chcesz otworzyć własną działalność?

 

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

 Termin: 09.10.2019 r. w godzinach od 10:00-12:00

Miejsce spotkania:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
sala szkoleniowa

Cel spotkania:

Celem spotkania jest przybliżenie informacji o środkach z FE na rozpoczęcie działalności. Podczas spotkania zostaną omówione działania skierowane do osób wieku do 29 r.ż., do osób w wieku od 30 r.ż. oraz osoby zagrożone utratą zatrudnienia lub zwolnione z przyczyn pracodawcy.

Do kogo kierowane jest spotkanie:

Spotkanie skierowane jest do każdego, kto chciałby dowiedzieć się lub pogłębić swoją wiedzę w zakresie funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 Uwaga!

Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 07.10.2019 r. do godziny 12:00.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-pila@warp.org.pl

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 07.10.2019 r. do godziny 15:00.

W załączeniu przesyłam:

– formularz zgłoszeniowy,

– plan spotkania.

Link do formularza i planu spotkania: http://warp.org.pl/chcesz-otworzyc-wlasna-dzialalnosc-chcesz-skorzystac-z-funduszy-na-start-3/

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Informacje na temat spotkania dostępne są pod nr telefonu: 61 65 06 233, 61 65 06 235.

Program spotkania informacyjnego   

 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  09.10.2019 roku, godz. 10:00-12:00

 

1. 10.00-10.10 Rozpoczęcie spotkania
2. 10.10-10.20 Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
3. 10.20-11.20 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

– działanie 1.1.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

– działanie 6.1

– poddziałanie 6.3.1

4. 11.20-11.30 Przerwa
5. 11.30-11.50 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

– działanie 6.5

6. 11.50-12.00 Pytania

 

 

Po zakończonym spotkaniu informacyjnym będzie istniała możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych.

 

 

                

Podpisano umowę na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kopaninie, Mokronosach i Smuszewie.

 

Droga w Kopaninie – wartość zadania 292.814,83 zł brutto. Zadanie obejmuje budowę drogi dojazdowej o długości 366,51 m. W stosunku do istniejącego przebiegu dokonano znacznej korekty tak, aby wpasować się w pas drogowy. Szerokość jezdni 4,00 – 6,0 m (na łukach).

Droga w Mokronosach – wartość zadania 375.291,42 zł brutto. Zadanie obejmuje budowę drogi dojazdowej o długości 648,00 m. Szerokość jezdni 4,00 m.

Droga w Smuszewie – wartość zadania 96.595,47 zł brutto. Zadanie obejmuje budowę drogi dojazdowej o długości 111,32 m. Szerokość jezdni 4,50 m.

Na wszystkich drogach zostanie wykonana warstwa stabilizująca, podbudowa oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 224.725,00 zł. 💶

Łączna wartość zadań to aż 764.701,72 zł.❗️

Nowe drogi powstaną jeszcze tej jesieni.

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

 

Podpisano trójstronną umowę pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego, OSP Niemczyn oraz Gminą Damasławek na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody 200 litrów typu kontener. Pojazd będzie fabrycznie nowy, o masie całkowitej do 3,5 t., z napędem 4 x 2 oraz kabiną załogową 5 osobową. Druhowie mają otrzymać auto jeszcze w tym roku. Wkład własny Gminy Damasławek wynosi 47 385,75 zł. Dzięki szybkim i skutecznym działaniom do zakupu otrzymaliśmy dotację ze środków środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 142 157,25 zł. W tym roku nasza OSP jako jedyna w powiecie wągrowieckim otrzymała tego typu wsparcie. Teraz czekamy na odbiór i uzbrojenie pojazdu.

 

Sesja Rady Gminy Damasławek

 

 

 

R A D A     G M I N Y

D A M A S  Ł A W E K

 informuje, że dnia 30 września 2019 r. o godz. 16:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

XIII NADZWYCZAJNA SESJA 

RADY  GMINY

Sesja ma charakter otwarty

 

  1. Otwarcie
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Powołanie sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Damasławek.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w budżecie gminy na rok 2019.
  1. Zakończenie.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Sławomir Buk

 

 

Zakończył się remont pomieszczeń na parterze budynku przy ulicy Rynek 4.

 

W ramach zadania wykonano następujące prace:

– rozebrano ścianki działowe w toaletach, a nowe ścianki wydzielono z płyt laminowanych;

– w toaletach zamontowano nową armaturę, grzejniki c.o. umywalki, miski ustępowe, drzwi wejściowe z ościeżnicami regulowanymi, na podłodze i ścianach zamontowano płytki, jedna z toalet została dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych;

– uzupełniono ubytki w tynkach, ściany i sufity pokryto gładziami gipsowymi i pomalowano farbami;

– odmalowano istniejące drzwi drewniane i balustradę schodów;

– wewnątrz budynku zlikwidowano schody i wykonano pochylnię pokrytą gresem;

– zamontowano nową instalację elektryczną wraz z wymianą punktów świetlnych na oprawy typu led;

– wydzielono pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenie socjalne dla personelu;

– przed wejściem głównym zlikwidowano schody i wykonano nowe schody z kostki brukowej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto konieczna była wymiana wkładu kominowego. Całkowita wartość przedsięwzięcia to blisko 135 000,00 zł brutto. Wykonawcą usług był Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i GAZ Przemysław Wojciechowski.

 

Masz Głos startuje z kolejną edycją

 

Masz Głos startuje z kolejną edycją

W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin, akcja Masz Głos jest dla Ciebie. Organizatorzy – Fundacja Batorego i partnerzy – zapraszają do rejestracji na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a może wiele zmienić w Twojej miejscowości.

W akcji Masz Glos udział biorą organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury).

Dla swoich warto

Akcja Masz Głos to przedsięwzięcie, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby wszystkim wokół żyło się wygodniej, przyjemniej i ciekawiej. Przekonali się o tym mieszkańcy i mieszkanki już jednej trzeciej gmin w Polsce, z których chętni zgłosili się do akcji. Aż 60% Polek i Polaków deklaruje, że ma poczucie wypływu na wspólne sprawy na poziomie lokalnym (CBOS, 2018). To dużo więcej niż na poziomie krajowym (43% według CBOS, 2018). Widać to również na przykładzie Wielkopolski – przykładowo młodzież z Poznania doprowadziła do powstania Funduszu Samorządów Uczniowskich, dzięki któremu uczennice i uczniowie szkół średnich mogą realizować swoje pomysły. W ubiegłorocznej edycji Akcji Masz Głos wiele działań było zupełnie nowych lub często to kontynuacja procesów i działań rozpoczętych we wcześniejszych latach – dotyczy to nie tylko Miasta Poznania, ale też aktywności młodych w Murowanej Goślinie, aktywistów rowerowych
w Śremie, którzy doprowadzili do utworzenia Rady Rowerowej, działań na rzecz osób z niepełno-sprawnościami w Kole, Fundacji Akceptacja z Poznania, czy też np. warto zauważyć w Puszczykowie młodzi mieszkańcy walczyli o skatepark – ostatecznie władze lokalne zdecydowały o budowie pumptracku, który już daje sporo radości okolicznym dzieciakom, ale fakt, iż młodzi zebrali swoje podpisy pod inicjatywą do budżetu obywatelskiego w znacznym stopniu sprawiło, że w kolejnych latach budżetu obywatelskiego w Puszczykowie już głosować mogli wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek
– mówi Iwona Janicka, koordynatorka Akcji Masz Głos.

Za najskuteczniejsze działania co roku wręczana jest na Zamku Królewskim w Warszawie nagroda „Super Samorząd”. Otrzymują ją i uczestnicy akcji, i władze, które podjęły współpracę z mieszkańcami i mieszkankami – obydwie strony doceniamy za dialog i otwartość. W ubiegłym roku z województwa wielkopolskiego były to wspólnie władze gminy Zduny oraz Stowarzyszenie Razem dla Konarzewa. Dzięki udanej współpracy z władzami powstaje ścieżka pieszo-rowerowa. Wspólnie mieszkańcy i władze gminy wykorzystywali wiele rozwiązań z zakresu partycypacji lokalnej.

 

Masz Głos na wyciągnięcie ręki

Uczestników akcji Masz Głos w całej Polsce wspierają koordynatorzy regionalni, którzy podpowiadają, jak zrealizować pomysł na zmianę lub jak rozwiązać lokalny problem. Są ekspertami w dziedzinie współpracy mieszkańców z samorządem i działają w każdym województwie, więc są bliżej uczestników akcji, mogą być na spotkaniu danej społeczności lub na posiedzeniu rady gminy czy miasta. W województwie wielkopolskim wsparcia w ramach akcji Masz Głos udziela Fundacja Aktywności Lokalnej, która z powodzeniem realizuje działania włączające mieszkańców i mieszkanki  i wzmacnia organizacje we współpracy z władzami lokalnymi, wspiera m.in. rady pożytku, młodzieżowe rady, rady rodziców oraz organizacje obywatelskie zmieniające swoją przestrzeń lokalną.

 

Kojarzymy się dobrze

Rezultaty współpracy regionalnej między uczestnikami akcji a organizatorami akcji Masz Głos to nie tylko efekty ich pracy, z których korzystają społeczności lokalne, ale także w zwiększenie kompetencji uczestniczek i uczestników. Podkreślają też, że odkąd działają w akcji Masz Głos, częściej przekonują i mobilizują pozostałych mieszkańców do swoich projektów, są bardziej widoczni w środowisku jako grupa czy organizacja i łatwiej nawiązują dialog z samorządem oraz mediami lokalnymi. Wśród skutków zaangażowania w akcję wymieniają także załatwienie sprawy istotnej dla swojej społeczności, owocną wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami organizacjami z innych regionów w Polsce a uczestniczącymi w Masz Głos

Zacznij od szkolenia

Nikt tak dobrze nie zna potrzeb swojej miejscowości jak mieszkanki i mieszkańcy. Jeśli więc zmieniać i poprawiać – to oddolnie. Akcja Masz Głos jest dla wszystkich. Można zgłosić się już teraz przez stronę www.maszglos.pl albo przyjść na szkolenie wojewódzkie, poświęcone pierwszym krokom w aktywności lokalnej. Szkolenie jest bezpłatne, otwarte i nie zobowiązuje do zapisania się do akcji. Odbędzie się 28 września (sobota) w Poznaniu. Aby wziąć udział w szkoleniu, trzeba zgłosić się przez formularz rejestracyjny na stronie www.maszglos.pl Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o szkoleniach i o akcji Masz Głos na www.maszglos.pl

Wypowiedź Iwony Janickiej, koordynatorki Masz Głos w Wielkopolsce, Fundacja Aktywności Lokalnej

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Akcja Masz Głos jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, realizowanym od 2006 r. przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z organizacjami partnerskimi. W edycji 2019/2020 są to: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. Akcja Masz Głos pomaga aktywnym lokalnie lub gotowym zaangażować się w działanie, jak dokonywać zmian w najbliższym otoczeniu zgodnie z potrzebami mieszkanek i mieszkańców oraz we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny i zapewnia dostęp do wiedzy, szkoleń oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów lokalnych, którego udzielają koordynatorzy Masz Głos, działający regionalnie w całej Polsce. We wrześniu trwa nabór do akcji na stronie www.maszglos.pl

Prowadzone są także bezpłatne szkolenia wojewódzkie dla zainteresowanych aktywnością lokalną. Rejestracja na szkolenia na stronie akcji i na Facebooku Masz Głos.

 
   

 Kontakt:

Iwona Janicka (tel. 785 83 66 13)

Koordynatorka akcji Masz Głos

Fundacja Aktywności Lokalnej

lub od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00 pod nr 663 83 63 73

INFORMACJA

 

SO.5011.38.2019                                                                                                 Damasławek, 23.09.2019 r.

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 684) oraz § 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015 r. poz. 5) Wójt Gminy Damasławek informuje, że został sporządzony spis wyborców dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu od dnia 23 września do dnia 7 października 2019 r., w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek, przy ulicy Rynek 8, pok. nr 1 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 7:30-16:30, od wtorku do czwartku 7:30-15:30, piątek 7:30-14:30.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK
/-/ mgr Cyprian Wieczorek

 

Stypendia i wyróżnienia

 

Szczególnie uzdolnionych dwadzieścioro siedmioro uczniów zostało uhonorowanych przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek w obecności samorządowców podczas obrad XII sesji Rady Gminy:

1. Uczniowie Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku:
– Viktoria Ćwik,
– Jagoda Nowak,
– Mateusz Cieśliński,
– Natasza Pikula,
– Zuzanna Sierszulska,
– Klaudia Pałka,
– Julia Eliasz,
– Nadia Eliasz,
– Martyna Michalska,
– Szymon Michalski,
– Katarzyna Kępka,
– Patrycja Szczech,
– Franciszek Banaś,
– Miłosz Kossowicz,
– Karolina Kuberacka,
– Amelia Sturma,
– Emilia Duszkiewicz,
– Eleonora Wojciechowska,
– Jakub Fabiszak.

2. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Niemczynie:
– Bartosz Kasperkowiak,
– Zuzanna Sawa,
– Michalina Maciuba.

3. Martyna Rozmarynowska – Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu.
4. Enriko Witczak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wągrowcu.
5. Marcel Kurek – Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu.
6. Zuzanna Waleriańczyk – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 W Poznaniu.
7. Agata Stróżyńska – Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I Stopnia w Wągrowcu.

Jesteśmy przekonani, że Wasze zdolności i umiejętności oraz wytrwała praca pomogą Wam odnieść sukcesy w dalszej edukacji i realizować swoje pasje.
__________________________________
Podczas Sesji Wójt Gminy Damasławek wspólnie z Przewodniczącym Rady wręczyli podziękowania dla osób zaangażowanych w organizację Gminno-Parafialnych Dożynek w Damasławku. Ponadto specjalne gratulacje otrzymała Pani Anna Sakłak Sołtys Wsi Rakowo za zajęcie wysokiego miejsca w plebiscycie „Sołtys Roku”.

 

 

„Pierwsze czytanki dla…” przedszkolaka

 

Każdy przedszkolak, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki otrzyma w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki.  W ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce na dzieci w wieku 3-6 czeka 300 tysięcy wyjątkowych wyprawek czytelniczych. To kolejny etap wielkiego projektu bookstartowego „Mała książka – wielki człowiek”. Do tej pory książki otrzymywali młodzi rodzice na szpitalnych oddziałach położniczych oraz trzylatki, teraz wyprawki trafią także do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zaproszenie przedszkolaków do bibliotek to rozwinięcie programu prowadzonego od 2017 roku. Wówczas Instytut Książki rozpoczął dystrybucję wyprawek czytelniczych dla noworodków w  szpitalach. Do połowy 2019 roku przekazano ok. 600 tysięcy książek. Teraz w bibliotekach, biorących udział w programie, na młodych czytelników czeka wyjątkowy prezent – książka „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i  spełniająca najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i  mądrych książek dla najmłodszych.

W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W  publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat – nieogarniony, a przy tym pociągający i pobudzający dziecięcą ciekawość. Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia.

W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Celem projektu „Mała książka -wielki człowiek” jest systemowa poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez skoordynowane, wieloletnie działania na rzecz promocji, edukacji czytelniczej oraz kształtowania nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat. Projekt ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek, które dzisiaj, poza udostępnianiem księgozbiorów, pełnią również funkcję nowoczesnych centrów kultury. Dzieci natomiast, wyrabiając nawyk czytania, poznają bibliotekę jako miejsce będące ciekawą alternatywą dla telewizji i komputera.

„Te działania mają charakter kompleksowy i są niezbędne do tego, by w obszarze czytelnictwa w  Polsce zaszły nie tylko zmiany znaczące, ale przede wszystkim trwałe.” – mówi prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. „Mamy świadomość, że jest to inwestycja w  przyszłość dzieci, ich zawodowy sukces oraz dobre relacje rodzinne i społeczne. Czytelnictwo to rozwój człowieka – obywatela, absolutnie kluczowy obszar i misja polskiego państwa, wymagająca szczególnej uwagi i świadomego działania.” – dodaje Piotr Gliński.

Jesienią przekaz akcji wzmocni kampania telewizyjna i radiowa oraz promocja w Internecie i mediach społecznościowych, z udziałem pary aktorów Tamary Arciuch i Bartłomieja Kasprzykowskiego, prywatnie rodziców, którzy świadomie wychowują swoje pociechy w duchu zamiłowania do książek.

Jednocześnie dzięki ekspozycji informacji na nośnikach outdoorowych, kampania będzie widoczna w przestrzeni publicznej w wielu polskich miastach. Aktywna jest również dedykowana strona internetowa www.wielki-czlowiek.pl, a także prężnie działająca grupa facebookowa.

Pełna lista bibliotek biorących udział w projekcie dostępna jest na stronie www.wielki-czlowiek.pl.