Dzienne archiwum: Wrzesień 4, 2019

Wójt Gminy Damasławek informuje

 

Wójt Gminy Damasławek informuje,
że od 05.09.2019 r. rolnicy którzy złożyli wniosek
do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie w Damasławku

w sprawie oszacowanie strat w uprawach polowych spowodowanych suszą
mogą zgłaszać się do tut. Urzędu pok. nr 8  w celu  podpisania protokołów.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK
/-/ mgr Cyprian Wieczorek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na…

 

Uprzejmie informuję, że Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile, w dniu 10.09.2019 r., organizuje Mobilny Punkt Informacyjny w:

Urzędzie Gminy Damasławek w godz. 11:30-14:00.

 

Podczas dyżuru zainteresowani Funduszami Europejskimi będą mogli uzyskać informacje m.in. z zakresu:

– dotacji i pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

– dofinansowania na wsparcie oświaty, kultury, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej oraz działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym termomodernizację i instalacje OZE,

– oraz informacje dotyczące oferty Sieci Punktów Informacyjnych.

 

Ponadto będzie można dowiedzieć się, jakie zasady i procedury obowiązują przy aplikowaniu o środki w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.

 

Miejsce dyżuru:

Urząd Gminy Damasławek

ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

w godzinach 11.30 – 14.00.