Dzienne archiwum: Wrzesień 9, 2019

Gminno-Parafialne Dożynki 2019

W minioną sobotę na terenie Gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego w Damasławku odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki. Gospodarzem tegorocznego Święta Plonów była wieś Gruntowice. Zaszczytną funkcję Starościny pełniła Pani Dorota Konowalska, natomiast Starostą był Pan Szymon Wicher.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą odprawił Administrator damasławskiej parafii ks. Grzegorz Iwiński. Następnie odbyły się obrzędy dożynkowe, nastąpiło uroczyste przekazanie chleba, którym podzielono się z Mieszkańcami. O wspaniałą oprawę zadbał Zespół Pieśni i Tańca „Krajna” oraz nasze „Talarki” z Niemczyna. Po części oficjalnej można było spróbować regionalnych przysmaków przygotowanych przez Gospodynie reprezentujące poszczególne miejscowości z tereny Gminy Damasławek. Niewątpliwie pięknie przystrojone stoiska i przepyszne lokalne dania dodały wyjątkowego klimatu. O dobre nastroje uczestników zadbała Pani Joanna Bartel. Wspólne biesiadowanie zakończyło się zabawą taneczną i pokazem różnobarwnych efektów świetlnych.

Dziękujemy za wyjątkowe zaangażowanie Mieszkańców. Piękne wieńce dożynkowe, wiejskie dekoracje, różnorodne ozdoby z roślin, regionalne smakołyki, pomysłowe stoiska oraz integrujące się społeczeństwo. To wszystko sprawiło, że te dożynki na długo zapadną nam w pamięci.

I najważniejsze… dziękujemy Rolnikom, że dbają, aby nikomu nie zabrakło chleba!
___________________
fot. Łukasz Grochowski

Sesja Rady Gminy Damasławek

 

R A D A     G M I N Y

D A M A S  Ł A W E K

informuje, że 16 września 2019 r. o godz. 16:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

SESJA  RADY  GMINY

Sesja ma charakter otwarty

 

 

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Turzy od osób fizycznych,
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek w rejonie ul. Żnińskiej,
 • zmieniająca uchwałę nr XXVII/161/16 Rady Gminy Damasławek z dnia 28 września 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Damasławek,
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • wyboru ławnika na kadencję 2020 – 2023.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Sławomir Buk

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 51

 • Nazwa biura         IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
 • Zjawisko/stopień zagrożenia      Silny deszcz z burzami
 • Obszar  województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki
 • Ważność           od godz. 10:00 dnia 09.09.2019 do godz. 24:00 dnia 09.09.2019
 • Przebieg           Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu  umiarkowanym lub silnym. Przewidywana wysokość opadów od 30 mm do 45 mm. W trakcie opadów deszczu  miejscami wystąpią burze
  z porywami wiatru do 70 km/h.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)      80%
 • Uwagi       Brak.
 • Dyżurny synoptyk IMGW-PIB     Barbara Wrzesińska

Harmonogram dyżurów przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych.

                         

                       Ilona Pater
……………………………………………….

         imię i nazwisko urzędnika wyb.

 

                       Damasławek
………………………………………………..

                              gmina

 

        Wykaz dyżurów w/s przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

Lp. Data Godzina
1. 12 września 2019 r. 8.00 – 15.30
2. 13 września 2019 r. 8.00 – 14.30