Miesięczne archiwum: Październik 2019

Zakończenie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY DAMASŁAWEK

z dnia 28 października 2019 r.

 

                Informuję, że w dniach od 10 października 2019 r. do 25 października 2019 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Konsultacje ww. projektu uchwały zostały przeprowadzone na podstawie uchwały Nr XXXIX/242/10 Rady Gminy Damasławek z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii zainteresowanych podmiotów do ww. projektu uchwały.

             Projekt uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” wraz z obwieszczeniem o konsultacjach został wywieszony w okresie konsultacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Damasławek, zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damasławek www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl oraz na stronie internetowej www.gminadamaslawek.pl .

            W wyznaczonym terminie konsultacji żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła uwag i opinii do projektu uchwały.

            Biorąc powyższe pod uwagę konsultacje uważa się za przeprowadzone.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

mgr Cyprian Wieczorek

                                                                                             

 

Damasławek, 28 października 2019 r.

90. urodziny Pani Barbary Doroty Lisieckiej

 

25 października br. Pani Barbara Dorota Lisiecka obchodziła 90. rocznicę urodzin i tym samym dołączyła do zaszczytnego grona najstarszych mieszkańców naszej gminy. Tego pięknego jubileuszu gratulował dzisiaj dostojnej Jubilatce Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek. Z tej okazji Włodarz wręczył kwiaty i pamiątkowy dyplom, jednocześnie życząc dużo zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności.

Pani Barbara urodziła się i od zawsze mieszka w Damasławku. Jubilatka jest przesympatyczną i niezwykle pogodną osobą. Na każdy dzień życzymy dużo uśmiechu i życzliwości 🙂

 

Świetlica w Dąbrowie oficjalnie otwarta

                                                                                          

 

 

Pięknieją sołectwa i pięknieje nasza gmina, która wzbogaciła się o nowe miejsce spotkań i aktywizacji lokalnego społeczeństwa. W minioną sobotę dokonano oficjalnego otwarcia świetlicy wiejskiej w Dąbrowie. Uroczystość rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną przez księdza wikariusza Krzysztofa Januchowskiego i administratora parafii pw. św. Stanisława BM w Damasławku księdza Grzegorza Iwińskiego. Dopełnieniem ceremonii była wspólna modlitwa i poświęcenie budynku.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście w tym: Wójt Gminy Damasławek – Cyprian Wieczorek, Przewodniczący Rady Gminy Damasławek – Sławomir Buk, Starosta wągrowiecki – Tomasz Kranc, Radni Gminy Damasławek, Sołtysi Gminy Damasławek, projektant – Cezary Chojnowski, a także najważniejsi goście – Mieszkańcy Dąbrowy.

Powitania dokonał gospodarz wsi Henryk Kaczmarek. Następnie dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. Wójt pogratulował realizacji inwestycji na miarę XXI wieku, podziękował wszystkim osobom, które były zaangażowane w to przedsięwzięcie oraz życzył satysfakcji z wykorzystywania tak funkcjonalnego obiektu.

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku pod przewodnictwem pań: Żanety Mosiek, Marioli Kominiarek i Sylwii Stasiak – Dziczek. Po części oficjalnej Sołtys zaprosił wszystkich na poczęstunek oraz wspólną integrację. Mieszkańcom gratulujemy oraz życzymy radości i satysfakcji z czasu spędzonego w nowym obiekcie. Niech Wam dobrze służy przez wiele lat i przyczyni się do integracji i aktywizacji lokalnej społeczności!

______________________________________________
W ramach inwestycji wybudowano nowy budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 199,74 m2. W budynku zaprojektowano następujące pomieszczenia: sala, kuchnia, zmywalnia, magazyn, kotłownia, szatnie, łazienki dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Na zewnątrz powstały: parkingi i dojścia utwardzone kostką brukową, taras częściowo zadaszony, podjazd dla osób niepełnosprawnych, teren został ogrodzony, zamontowano zewnętrzne oświetlenie. Zasilanie budynku i ogrzewanie cwu jest wspomagane panelami fotowoltaicznymi. Wartość inwestycji wyniosła 1 036 160,95 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację inwestycji w wysokości 500 000,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Barwy wolontariatu 2019

 

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego zapraszają organizacje pozarządowe, instytucje, wolontariuszy do udziału w konkursie BARWY WOLONTARIATU 2019.

 

W ramach tegorocznego konkursu można zgłaszać kandydatury w 5 kategoriach:

 • Wolontariusz roku
 • Wolontariat rodzinny
 • Wolontariat szkolny
 • Wolontariat senioralny
 • Organizacja/instytucja przyjazna wolontariuszom

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, instytucje samorządowe, podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby fizyczne, korzystające z pomocy wolontariuszy, wolontariusze (możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury).

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne lub wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć na piśmie.

 

Możliwe jest zgłoszenie kilku kandydatur przez jeden podmiot.

Dany kandydat czy grupa może być zgłoszony tylko raz i może być przypisany tylko do jednej kategorii.

Kandydatów należy zgłaszać za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej: www.wolontariuszroku.wrk.org.pl

Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działalności nominowanych osób/grup/organizacji/instytucji, ukazujący ich działania na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.
Opis powinien być zamieszczony na maksymalnie 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksje, pamiętnik.

Opis kandydata, instytucji, organizacji należy dołączyć do zgłoszenia na stronie internetowej www.wolontariuszroku.wrk.org.pl. Opis należy sporządzić w wersji elektronicznej i dołączyć w formie pliku (pdf, jpg, doc, docx lub zip).  W przypadku wielu plików (np. kilku rekomendacji) należy je skanować do 1 pliku lub umieszczać wszystkie w pliku zip.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 15 listopada 2019 roku.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi na uroczystej Gali Wielkopolskiego Dnia Wolontariusza połączonej w tym roku z obchodami 25-lecia WRK.

Uroczysta Gala odbędzie się 12 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00 w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na Galę połączoną z koncertem gwiazdy (w 2018 roku był to Kamil Bednarek a w roku 2019 szykujemy kolejną niespodziankę) obowiązują osobne zapisy także za pośrednictwem strony www.wolontariuszroku.wrk.org.pl.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur, podzielenia się informacją o konkursie i Gali z innymi instytucjami, organizacjami, wolontariuszami. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli ten szczególny dzień spędzicie razem z nami.

R E G U L A M I N

Krew jest niezastąpionym i bezcennym lekiem – warto się nią dzielić.

 

      W minioną sobotę w Państwowej Szkole Muzycznej w Wągrowcu odbyły się obchody 100 – lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Na początku uroczystości Prezes PCK w Wągrowcu Jan Maćkowiak zaprezentował historię Polskiego Czerwonego Krzyża, przedstawił przywileje dawców oraz dotychczasowe statystyki dotyczące krwiodawstwa. Ceremonia była okazją do wręczenia licznych wyróżnień, odznaczeń i medali, w tym dla mieszkańców Gminy Damasławek. Polski Czerwony Krzyż odznaczył Pana Marcina Jakimowicza po oddaniu 15/18 litrów krwi i Pana Adama Różaka po oddaniu 5/6 litrów krwi. Pan Mariusz Piekarski za szczególne zaangażowanie w honorowym krwiodawstwie otrzymał Nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego. Wójt Gminy Damasławek za wieloletnie dzielenie się bezcennym lekiem jakim jest krew wyróżnił Pana Edmunda Goździka, Pana Tomasza Stalicę i Pana Ireneusza Szablewskiego. Wręczono również odznaki ME DARE związane z zakończeniem misji oddawania krwi, z których jedna trafiła do Pani Lidii Szablewskiej. Nie zabrakło podziękowań dla Polskiego Czerwonego Krzyża oraz władz samorządowych.Zakończenie uroczystości uświetnił występ Adriana Zdanowskiego – laureata Ogólnopolskich i Międzynarodowych Koncertów Pianistycznych Młodych Talentów.

Wszystkim osobom zaangażowanym w szlachetną ideę oddawania krwi dziękujemy za odwagę i wytrwałości w dążeniu do ratowania ludzkiego zdrowia i życia a Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi za promowanie krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

fot. Archiwum Urzędu x1
fot. Roman Kowalczewski x3

Informacja dotycząca ruchu samochodowego i miejsc parkingowych przy cmentarzu w Damasławku

 

Uprzejmie informuję, że w Dniu Wszystkich Świętych tj.  1 listopada br. zostanie wprowadzona przy cmentarzu w Damasławku zmiana organizacji ruchu, która przedstawia się następująco:

 • Zorganizowano trzy parkingi dla samochodów, w tym: parking nr 1 przy cmentarzu, parking  nr 2 przy ul. Lipowej i parking nr 3 na terenie mleczarni.
 • Na drodze koło mleczarni będzie ruch jednokierunkowy od strony cmentarza w kierunku ul. Janowieckiej.
 • Na drodze dojazdowej asfaltowej do cmentarza – od strony ul. Lipowej – zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się pojazdów po obu stronach jezdni.

               

Proszę o zastosowanie się do wprowadzonej zmiany organizacji ruchu, która jest niezbędna w celu zapewnienia porządku komunikacyjnego i bezpieczeństwa pieszych.

Udział przedszkolaków w akcji MEN „Szkoła pamięta”

 

Dnia 25.X.2019 r. Publiczne Przedszkole w Damasławku włączyło się w Akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”.

W ramach Akcji dzieci z poszczególnych grup odwiedziły lokalne miejsca pamięci:

 • cmentarz – grób ks. Z. Drzewieckiego, uczestnika Powstania Warszawskiego oraz grób pomordowanych we wrześniu 1939 r.,
 • grób pierwszego proboszcza parafii p.w. św. Stanisława BM w Damasławku- księdza Bronisława Tylewskiego,
 • pomnik Jana Pawła II,
 • pomnik poległych i pomordowanych za wolność w latach 1939-1944
 • pomnik ku czci Poległych i Pomordowanych w II wojnie światowej

Przy każdym z pomników omówiono ich historię oraz zapalono znicze na znak pamięci.

Opracowały:

Romana Mróz, Iwona Przybył

 

Ahoj przygodo!

 

Dnia 23 października 2019 roku w naszej szkole odbyło się pasowanie klasy pierwszej. Dzieci w stylu marynarskim zostały mianowane na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły. Wśród zaproszonych gości oprócz Rodziców pierwszoklasistów byli: Wójt Gminy Damasławek pan Cyprian Wieczorek, Dyrektor szkoły pani Maria Machaj – Socha, kierownik świetlicy w Niemczynie pani  Magdalena Maciuba, klasa II i III wraz z  wychowawcami p. Żanetą Buk oraz Renatą Moeglich. Podczas przedstawienia uczniowie wykazali się nie tylko wielką sprawnością fizyczną jak przystało na prawdziwych marynarzy, ale również znajomością swoich ról. Pani Dyrektor jako Kapitan dokonała pasowania i włączyła uczniów do społeczności szkolnej bez wahania! Po pięknym pasowaniu w nagrodę dzieci zostały obdarowane licznymi prezentami i słodkościami.

Program przygotowała wychowawczyni p. Magdalena Macieja i p. Marzanna Huszcza. Pomocą służył również Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. Anity Stefańskiej.

Gratulujemy pierwszakom wspaniałego występu!