Dzienne archiwum: Październik 17, 2019

INFORMACJA

 

UWAGA ROLNICY!

Informacja o odbiorze odpadów rolniczych.

 

Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek informuje, że firma Folmaren Sp. z o.o. z siedzibą w Mieścisku przy ul. Dworcowej 6  www.folmaren.pl  przyjmuje folię po sianokiszonkach, pryzmach, nawozach, worki big bag.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr  604 460 330.

Ważna informacja dla rolników.

 

UWAGA!
Opłaty za przejazd po drogach publicznych nienormatywnym pojazdem.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu informuje, że na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 64b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) na przejazd po drogach publicznych nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego (kombajn, opryskiwacz, prasa, sieczkarnia), ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej wymagane jest uzyskanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie wydawane jest na okres 12 miesięcy. Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 100,00 zł. Zezwolenie wydaje z upoważnienia starosty – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu.

Zgodnie z art. 140aa w/w ustawy „za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia nakłada się karę pieniężną (1500,0 zł dla kat. II), w drodze decyzji administracyjnej”.

Wszystkie wykonywane przejazdy pojazdami nienormatywnymi należy zalegalizować do końca roku 2019.