Dzienne archiwum: Październik 18, 2019

Konkurs „Się gra się ma Bezpieczny Playroom”

 

Świetlica szkolna w ZSP bierze udział w konkursie „Się gra się ma Bezpieczny Playroom”,
w którym możemy wygrać generalny remont świetlicy (sala 43) wraz z wyposażeniem w gry dla dzieci.

Konkurs polega głównie na oddawaniu głosów przez osoby dorosłe na stronie organizatora: www.siegrasiema.com (należy odszukać naszą szkołę i zagłosować).
Konkurs trwa od 15.10.2019 r. do 28.11.2019 r. Szczegółowe zasady konkursu i regulamin znajduje się na stronie organizatora.

Trwa budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kopaninie.

 

Zadanie obejmuje budowę drogi dojazdowej o długości 366,51 m. W stosunku do istniejącego przebiegu dokonano znacznej korekty tak, aby wpasować się w pas drogowy. Szerokość jezdni 4,00 – 6,0 m (na łukach) plus obustronne pobocze umocnione kruszywem łamanym.

Konstrukcja jezdni:
– warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 3 cm,
– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grub. 3 cm,
– podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm grub. 20 cm (kruszywo twarde – nie kamień wapienny),
– warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę grub. 10 cm.

Wartość zadania 292 814,83 zł brutto. Przedsięwzięcie jest dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.