Dzienne archiwum: Październik 22, 2019

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY AUTOBUSU SZKOLNEGO W NIEMCZYNIE 25 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

 

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY AUTOBUSU SZKOLNEGO W NIEMCZYNIE

25 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

 

 DOWOZY do godz. 7:55 Szkoła Podstawowa w Niemczynie, Publiczne Przedszkole
z oddziałami zamiejscowymi – Niemczyn (budynek SP w Niemczynie).

 

TRASA: RAKOWO – KOŁYBKI – NIEMCZYN

Rakowo 6:50 – Wiśniewo 6:55 – Wiśniewko – posesja nr 7 7:00 – Wiśniewko – posesja nr 9 7:05 – Kołybki – 7:10 – Kołybiec 7:15 – Niemczyn posesja nr 35 7:20 – Niemczyn szkoła 7:25.

 

TRASA: KOZIELSKO – STĘPUCHOWO – NIEMCZYN

 Kozielsko posesja nr 23 7:30 – Kozielsko – posesja nr 18 7:33 – Kozielsko – wieś 7:35
– Stępuchowo – Stara wieś 7:40 – Stępuchowo – wieś 7:42 – Stępuchowo– Pątnów 7:44 – Niemczyn – szkoła 7:50.

 

ODWOZY ZE  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMCZYNIE

 

TRASA: NIEMCZYN – RAKOWO – KOŁYBKI

11:25

Niemczyn szkoła 11:25 – Rakowo 11:29 – Kołybki 11:32 – Wiśniewko 11:37 – Wiśniewko
-posesja nr 7 11:40 – Wiśniewo – posesja nr 9 11:43 – Kołybiec 11:52 – Niemczyn – posesja
nr 35 11:55 – Niemczyn szkoła 11:58.

 

TRASA: NIEMCZYN – STĘPUCHOWO – KOZIELSKO

 12:00

Niemczyn szkoła 12:00 – Stępuchowo Pątnowo 12:05 – Stępuchowo wieś 12:08
– Stępuchowo Stara wieś 12:10 – Kozielsko wieś 12:14 – Kozielsko posesja nr 23 12:16
– Kozielsko – posesja nr 18 12:18 – szkoła Niemczyn 12:23.

 

TRASA: NIEMCZYN – RAKOWO – KOŁYBKI

12:40

Niemczyn szkoła 12:40 – Rakowo 12:44 – Kołybki 12:47 – Wiśniewko 12:52 – Wiśniewko
-posesja nr 7 12:55 – Wiśniewo – posesja nr 9 12:57  – Kołybiec 13:05 – Niemczyn – posesja nr 35 13:07 – Niemczyn szkoła 13:10.

 

 

Plan polowań zbiorowych w obwodach 95 i 101 w sezonie łowieckim 2019/2020.

 

KOŁO  ŁOWIECKIE

Nr 58 „ODYNIEC”  MIEŚCISKO
ul. ŚW. HUBERTA 3

 

Adres korespondencyjny:  ul. Pokoju 5, 62-290 Mieścisko

 

                                                           Mieścisko, dnia 3 października  2019r.

 

Plan polowań zbiorowych w obwodach 95  i 101

w sezonie łowieckim 2019/2020.

 

L.p

 

Data

polowania

 

Teren polowania

 

Rodzaj zwierzyny 1

Miejsce
i godzina zbiórki
 

Prowadzący polowanie

1.

 

3 XI 2019

HUBERTOWSKIE

Stępuchowo, Żabiczyn, Rąbczyn, Mirkowiczki

Tumidaj, Redgoszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zwierzyna gruba,

drapieżniki

Parking k/ kościoła w Kozielsku godz. 8.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustala Łowczy Koła na 5 dni przed polowaniem

2.

 

30 XI 2019 Miłosławice, Kakulin, Jaroszewo I i II  

 

 

 

 

 

Parking
k/ Domu Myśliwego wyjazd na polowanie godz. 8.00

3.

 

14 XII 2019

WIGILIJNE

Redgoszcz, Werkowo, Rąbczyn, Tumidaj
4.

 

28 XII 2019 Pląskowo, Budziejewko, Nieświastowice
5.

 

11 I 2020

NOWOROCZNE

Popowo Kościelne, Jaroszewo I i II, Miłosławice
6. 16 XI 2019 Poniższe polowania  odbędą się w zależności od wykonania  RPŁ po potwierdzeniu telefonicznym.

Stępuchowo, Żabiczyn, Miłosławice, Kakulin, Rąbczyn, Redgoszcz, Budziejewko, Tumidaj

7.  

7 XII 2019

9.  

 

18 I 2020

10. 1 II 2020

 

11. 7 II 2020

        

        drapieżniki –  lisy, kuny, tchórze, jenoty,

 

  • ustala prowadzący polowanie

Darz  Bór !

 

Sekretarz Koła

/-/  Jan Kryskowiak

 

97. urodziny Pani Łucji

 

21 października 2019 roku Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek odwiedził Panią Łucję Białkowską zamieszkałą w Piotrkowicach, aby z okazji 97. urodzin pogratulować dostojnej Jubilatce pięknego wieku oraz złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wójt wręczył Jubilatce bukiet kwiatów, okolicznościową statuetkę oraz drobny upominek. Pani Łucja jest bardzo wesołą i pogodną osobą, a spotkanie z nią i jej najbliższymi upłynęło w miłej i rodzinnej atmosferze. Warto dodać, że Pani Łucja Białkowska jest najstarszą kobietą w naszej gminie. Szanownej Jubilatce życzymy samych szczęśliwych chwil w otoczeniu najbliższych.

PS. Pani Łucja życzyła wszystkim, aby doczekali tak eleganckiego wieku.

 

Posadzono drzewa miododajne w pasie drogi gminnej w miejscowości Piotrkowice

 

Posadzono drzewa miododajne w pasie drogi gminnej w miejscowości Piotrkowice (droga w kierunku Juncewa). Gmina Damasławek wzbogaci się o 143 lipy drobnolistne. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20 000,00 zł. Wkład własny wynosi 3 000,00 zł. Rola pszczół w ekosystemie jest nie do przecenienia. Pszczoły nie tylko produkują miód, ale też zapylają blisko 80% roślin. Przenosząc pyłek, zwiększają jakość i ilość plonów. Bez pszczół i ich zapylania, rozwój i wzrost roślin nie jest możliwy. Ocenia się, że co trzecia łyżka spożywanego przez nas jedzenia zależy właśnie od procesu zapylania. Dlatego staramy się regularnie dokonywać nowych nasadzeń, a co za tym idzie zwiększać plony i produkcję żywności.