Dzienne archiwum: Listopad 6, 2019

Droga w Kopaninie oddana do użytku

 

Zadanie obejmowało budowę drogi dojazdowej o długości 366,51 m. W stosunku do istniejącego przebiegu dokonano znacznej korekty tak, aby wpasować się w pas drogowy. Szerokość jezdni 4,00 – 6,0 m (na łukach) plus obustronne pobocze umocnione kruszywem łamanym.

Konstrukcja jezdni:
– warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 3 cm,
– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 3 cm,
– podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm,
– warstwa odsączająca z piasku 10 cm.

Inwestycję zrealizowano przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wartość zadania 292.814,83 zł brutto.