Dzienne archiwum: Grudzień 2, 2019

Zmiana lokalizacji przystanku komunikacyjnego.

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Damasławek informuje o czasowej zmianie
lokalizacji przystanku autobusowego przy ul. Rynek w Damasławku.

Tymczasowy przystanek zostanie zlokalizowany obok
Urzędu Gminy Damasławek.

Zmiana będzie obowiązywać

od 6 grudnia 2019 r. od godziny 6:00
 do 7 grudnia 2019 r. do godziny 6:00.

 

Wójt Gminy Damasławek
/-/ mgr Cyprian Wieczorek

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Smuszewie

                                                                                        

  

 

W minioną sobotę odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie rozbudowanej Świetlicy Wiejskiej w Smuszewie. Zaproszonych gości powitał Roman Adamski – Sołtys Smuszewa. Obiekt został poświęcony przez ks. Krzysztofa Szydłowskiego – Proboszcza Parafii pw. św. Mikołaja w Srebrnej Górze. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:

– Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc,
– Wójt Gminy Damasławek Cyprian Wieczorek,
– Przewodniczący Rady Gminy Damasławek Sławomir Buk,
– Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Srebrnej Górze ks. Krzysztof Szydłowski,
– Sołtys Smuszewa Roman Adamski,
– Prezes Stowarzyszenia „Dolina Wełny” Janusz Woźniak.

W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzeni Mieszkańcy Smuszewa, którzy nie kryli szczęścia i satysfakcji ze zmodernizowanego obiektu. Mamy nadzieję, że nowa świetlica pomoże w aktywizacji oraz integracji lokalnego społeczeństwa. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji. Gratulujemy Mieszkańcom!

Zrealizowaliśmy zadanie pod nazwą „Rozbudowa oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Smuszewo”. Wykonawcą była Firma Handlowo-Usługowa Ewa Śmiech z Werkowa. Roboty budowlane polegały m. in. na wyburzeniu istniejącej ściany i zamontowaniu podciągu w wyniku czego powstała nowa większa sala o pow. użytkowej 74,63 m2. Do istniejącego budynku została dobudowana nowa część, w której to znajdują się pomieszczenia tj.: kuchnia, zmywalnia, sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, kotłowania z ekologicznym piecem 5 klasy. Powierzchnia użytkowa całego obiektu wzrosła o 49,42 m2. Zostało również zagospodarowane otoczenie poprzez utwardzenie terenu kostką brukową. Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie w wysokości 77.653,00 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Pozyskanie środków było możliwe dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Dolina Wełny”.