Dzienne archiwum: Grudzień 6, 2019

Informacja o utylizacji azbestu.

 

Informacja

     Wójt Gminy Damasławek informuje, że  w 2019 roku kontynuowaliśmy dofinansowanie utylizacji azbestu dla właścicieli nieruchomości  położonych na terenie gminy.

W tegorocznym budżecie na ww. cel zaplanowano kwotę 10 000,00 złotych. Za ww. kwotę zutylizowano 24,915  megagramów wyrobów zawierających azbest, które zostały przekazane na składowisko odpadów niebezpiecznych w Małociechowie.

Z dofinansowania w roku bieżącym skorzystało piętnastu właścicieli nieruchomości.