Dzienne archiwum: Styczeń 8, 2020

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.

 

Wójt Gminy Damasławek działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) i uchwały Nr XV/101/19 Rady Gminy Damasławek z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

ogłasza

wybór oferty złożonej przez organizację pozarządową na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla tych rodzin i osób, na zadanie wspieranie działań w zakresie pozyskiwania, magazynowania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Damasławek – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra Nadziei” – Damasławek:

1) wnioskowana kwota dotacji                                                              –           2 748,00 zł

2) przyznana kwota dotacji na 2020 r.                                                   –           2 748,00 zł

3) termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy w 2020 r. – 31.12.2020 r.

 

                                           

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

 Cyprian Wieczorek

 

Damasławek, 8 stycznia 2020 roku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.

 

Wójt Gminy Damasławek działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) i uchwały Nr XV/101/19 Rady Gminy Damasławek z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Damasławek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

ogłasza

wybór oferty złożonej przez organizację pozarządową na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie podtrzymywanie aktywności życiowej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ułatwienie im uczestnictwa w życiu społecznym – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra Nadziei” – Damasławek:

1) wnioskowana kwota dotacji                                                              –           3 000,00 zł

2) przyznana kwota dotacji na 2020 r.                                                   –           3 000,00 zł

3) termin realizacji zadania: 1.10.2020 r. –20.12.2020 r.

 

                                                                                                                                       

 WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

 Cyprian Wieczorek

 

Damasławek, 8 stycznia 2020 roku

Informacja o drogowych

Na dzień 08 stycznia 2020 r.

Realizowane jest rozdrabnianie gałęzi:

  • 1560P Czerlin

 

Wykaszanie poboczy odbywa się:

  • 1594P Kozielsko

 

Trwa remont chodnika:

  • 1581P Srebrna Góra

 

Mając na uwadze powyższe, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych prac i dostosowanie się do oznakowania oraz poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem.

Wspieraj lokalnie – przekaż 1% w Damasławku

 

Gmina Damasławek przystąpiła do największego w Polsce projektu wspierającego lokalne organizacje pozarządowe pn. „Wspieraj lokalnie”. Projekt umożliwia mieszkańcom gminy złożenie deklaracji podatkowej poprzez specjalnie przygotowaną dla naszej gminy wersję programu PITax.pl Łatwe podatki. Skorzystanie z tej możliwości rozliczenia jest całkowicie bezpłatne.

Aby to zrobić należy kliknąć w poniższe linki:

 

 
 
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
 
 
Pod tym linkiem, znajduje się podgląd OPP znajdujących się w regionie. Lista ta może jeszcze ulec zmianie gdyż NIW jeszcze nie udostępnił oficjalnej wersji listy.

 

 

 

 

Remont kuchni w OSP Damasławek

 

Od początku roku ruszamy z kolejnymi inwestycjami. Tym razem łączymy siły OSP Damasławek, Sołectwo Damasławek, KGW Damasławek i Urząd Gminy Damasławek. Czas na remont kuchni w miejscowej remizie. Do tej pory było to słabe ogniwo całego obiektu. W tym roku to zmienimy. Sala jest użytkowana przez wiele organizacji i stowarzyszeń. W przedsięwzięcie włącza się wiele osób. Sporą część prac wykonają Druhowie w czynie społecznym. Panie z KGW zajmują się porządkowaniem i sprzątaniem. Zakres prac obejmuje… właściwie wszystko. Od rozbiórki, przez stworzenie nowych instalacji, po zakup sprzętu i wyposażenia. Póki co kuchnia wygląda tak: