Dzienne archiwum: Luty 19, 2020

Sesja Rady Gminy Damasławek

 

Rada Gminy Damasławek

informuje, że 27 lutego 2020 roku o godz. 15:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

Sesja Rady Gminy.

Sesja ma charakter otwarty

 

 

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Damasławek na lata 2020 – 2023,
 • zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Sławomir Buk