Miesięczne archiwum: Marzec 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 18

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie

Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki

Ważność od godz. 00:00 dnia 31.03.2020 do godz. 09:00 dnia 31.03.2020

Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg po opadach śniegu z deszczem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna do około -4°C, temperatura minimalna gruntu około -6°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Uwagi Brak.

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki

Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki

Ważność od godz. 20:00 dnia 29.03.2020 do godz. 08:00 dnia 01.04.2020

Przebieg Prognozuje się spadek temperatury do -4°C, a przy gruncie do -8°C. W dzień temperatura maksymalna od 3°C do 5°C, w środę do 7°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Uwagi Brak.

Komunikat w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

 

Ze względu na ograniczony dostęp do Urzędu Gminy Damasławek spowodowany ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, można dokonywać w następujący sposób:

 • przesłać (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu, tj. poniedziałek 7:30-16:30, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:30) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej
  na adres: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl (nie jest wymagany przy tym podpis elektroniczny). W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać

do urzędu tradycyjną pocztą (oryginały dokumentów nie muszą zostać doręczone
do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń),

 • złożyć bezpośrednio do pojemnika na przyjmowanie korespondencji w zaklejonych  i opisanych kopertach w budynku głównym Urzędu Gminy Damasławek, ul. Rynek 8.

           Jednocześnie informuję, że w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem
za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

 • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Informacje dotyczące zgłaszania kandydatów można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 67-26-86-332.

           Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji  zawarte są w Uchwale Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (zmieniona uchwałami PKW   Nr 79/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. i Nr 20/2020 z dnia 17 lutego 2020 r.), która dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

www. damasławek.nowoczesnagmina.pl w zakładce „Wybory”.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Cyprian Wieczorek

Wycieczka do sklepu.

 

       Przedszkolaki z grupy „Motylki” w ramach realizacji „Wewnątrzprzedszkolnego systemu doradztwa zawodowego” wybrały się z swoimi paniami do „Sklepu Firmowego Piekarnia – Cukiernia Cholewińscy” w Damasławku. Tam dzięki uprzejmości Pana kierownika poznały zawód sprzedawcy oraz różne działy sklepu.

Serdecznie dziękujemy Panu Przemysławowi za zaproszenie nas do swojego sklepu, przybliżenie nam zawodu sprzedawcy oraz upominki dla dzieci.

Opracowała: A. Kokowska

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego
Nr 16 wydanego o godz. 13:59 dnia 21.03.2020

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki

Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki

Ważność od godz. 13:54 dnia 24.03.2020 do godz. 09:00 dnia 27.03.2020

Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną: w nocy 24/25.03 od -8°C do -6°C, przy gruncie do -10°C;w nocy 25/26.03 od -5°C do -2°C, przy gruncie do – 7°C; w nocy 26/27.03 lokalnie przymrozek do -1°C, przy gruncie ok. -3°C. Temperatura maksymalna: w środę do 7°C, w czwartek do 10°C, w piątek do 15°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%

Uwagi Zmiana dotyczy terminu ważności ostrzeżenia.

Spotkanie autorskie z Wiesławą Pyrcz.

 

W poniedziałek, dnia 9 marca nasze przedszkole odwiedziła Pani Wiesława Pyrcz. Jest to autorka licznych wierszy dla dzieci. Spotkanie autorskie przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Pani Wiesława przeczytała nam kilka swoich wierszy oraz pokazała liczne książki i ilustracje do nich. Zajęcia bardzo nam się podobały. Niecodziennie można osobiście spotkać i porozmawiać z autorką ulubionych wierszy z dzieciństwa.

Serdecznie dziękujemy Pani Wiesławie za odwiedzenie naszego przedszkola

Opracowała: A. Kokowska

Sesja Rady Gminy Damasławek

 

Rada Gminy Damasławek

informuje, że 31 marca 2020 roku o godz. 16:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

Sesja Rady Gminy

Sesja ma charakter otwarty

 

 

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Damasławek na rok 2020,
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Damasławek w 2020 r.,
 • zmieniająca uchwałę nr XLV/276/18 Rady Gminy Damasławek z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
 • przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Damasławek dla szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół na terenie Gminy Damasławek,
 • rozpatrzenia petycji,
 • zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.

 

W trosce o Państwa zdrowie informuję, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zalecam, aby XIX Sesja Rady Gminy Damasławek odbyła się tylko z udziałem radnych Rady Gminy Damasławek i przedstawicieli urzędu. Transmisja obrad sesji dostępna on – line na stronie internetowej:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1235/rada-gminy-damaslawek.htm .

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Sławomir Buk

II Gminno – Parafialny konkurs na Palmę Wielkanocną został odwołany.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo odwołujemy tegoroczną edycję Gminno-Parafialnego Konkursu na Palmę Wielkanocną. Wprowadzony stan epidemii jest potwierdzeniem ogromnego zagrożenia. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców. Konkurs ma na celu integrację lokalnego środowiska oraz wspólne świętowanie. W związku z powyższym uznaliśmy, że zaoczne rozstrzygnięcie mija się ideą naszej zabawy. Jeżeli ktoś już rozpoczął pracę, to proszę się nie martwić. Za rok planujemy kolejną edycję. Już dzisiaj zachęcamy do udziału. Do zobaczenia!

 

 

 

 

 

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Szanowni Państwo,
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu brali udział:
– Wójt Gminy Damasławek oraz Kierownicy Referatów,
– Kierownik Posterunku Policji w Gołańczy,
– Kierownik Przychodni Lekarskiej „VENA”,
– Dyrektor Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku,
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemczynie,
– Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
– Przedstawiciel Dyrektora Publicznego Przedszkola,
– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
– Komendant Gminny Związku OSP RP,
– oraz Inspektor ds. technicznych i obronnych.
Przedmiotem obrad było omówienie podjętych działań, analiza aktualnej sytuacji oraz przedstawienie wniosków i planu na najbliższe dni. Bezpieczeństwo Mieszkańców jest dla nas priorytetem. Robimy wszystko, aby przygotować się na przyjście wirusa. To kiedy przyjdzie i jakie będą skutki, w dużej mierze zależy od Państwa. Proszę zwrócić uwagę na trzy najważniejsze kwestie:

1. Maksymalne organicznie wzajemnych kontaktów.
2. Odpowiedzialne podejście do zagrożenia.
3. Stosowanie się do komunikatów i zaleceń.

Sytuacja jest poważna. Najgorsze przed nami. Zróbmy wszystko, aby uniknąć błędów naszych sąsiadów. Koronawirus dotyczy wszystkich. Każdy może zachorować lub zarazić.
Na tę chwilę w Polsce mamy 378 przypadków. Zmarło 6 osób. W związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem 3 osoby z powiatu wągrowieckiego są hospitalizowane. Kwarantanną objęto 75 osób (5 osób z Gminy Damasławek). Pod nadzorem epidemiologicznym jest 48 osób.
To jakie będzie tempo wzrostu w kolejnych dniach, w głównej mierze zależy od całego społeczeństwa.

Wójt Gminy Damasławek
/-/ Cyprian Wieczorek

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki

Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki

Ważność od godz. 20:00 dnia 21.03.2020 do godz. 09:00 dnia 25.03.2020

Przebieg Prognozuje się spadek temperatury od -6°C do -3°C, a przy gruncie od -8°C do -6°C. Temperatura maksymalna: w niedzielę do 4°C, w poniedziałek do 5°C, we wtorek do 6°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 85%

Uwagi Brak.

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/ 1

Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki

Ważność od godz. 22:00 dnia 20.03.2020 do godz. 08:00 dnia 21.03.2020

Przebieg Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -3°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 85%

Uwagi Ostrzeżenie będzie kontynuowane przez kolejne doby.