Dzienne archiwum: Marzec 13, 2020

Komunikat w sprawie zawieszenia pracy inkasentów

 

Informuję, że w trosce o dobro mieszkańców Gminy Damasławek oraz pracowników Urzędu podjąłem decyzję o zawieszeniu dokonywania odczytów wodomierzy przez inkasentów do 29 marca 2020 roku. Podejmowane działania mają na celu ograniczenie bezpośredniego kontaktu, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Jednocześnie przypominam, że stan wodomierza można zgłosić telefonicznie pod numerem 67 26 86 324 lub na stronie internetowej: https://wodkan.pl/ewoda/Damaslawek/

Wójt Gminy Damasławek
/-/ Cyprian Wieczorek

Komunikat w sprawie zawieszenia działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej

 

Informuję, że sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zawieszeniu działalności od 12 do 25 marca 2020 roku instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin, bibliotek oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

W związku z powyższym zawieszam organizację wydarzeń z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli oraz zajęć i wydarzeń specjalnych odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury w Damasławku. Ponadto informuję, że od 12 do 25 marca 2020 roku Biblioteka Publiczna w Damasławku wraz z oddziałem w Niemczynie będzie niedostępna dla czytelników.

Zalecam również zaprzestania uczestnictwa w grupowych zajęciach sportowych.
Proszę o zachowanie spokoju oraz stosowanie wzmożonych środków higieny. Najprostsze metody są najskuteczniejsze. Kolejne komunikaty będę przekazywał na bieżąco.

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1

Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki

Ważność od godz. 12:00 dnia 13.03.2020 do godz. 18:00 dnia 13.03.2020

Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Uwagi Brak.