Dzienne archiwum: Marzec 14, 2020

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Damasławek.

 

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemicznego, na terenie powiatu wągrowieckiego wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu urzędów administracji samorządowej, w tym Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, Urzędu Gminy Damasławek, Urzędu Stanu Cywilnego w Damasławku i Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku oraz wszystkich pozostałych urzędów na terenie gmin i miast naszego powiatu.

Urzędy te będą pracować, jednak będą niedostępne dla interesantów. Wyjątek stanowić będą jedynie uzasadnione prawem sytuacje, takie jak np. zawiadomienie o zgonie i akty stanu cywilnego, a także sprawy, których nie można załatwić w terminie późniejszym ze względu na ważny i uzasadniony interes prawny.

Pozostałe sprawy będą załatwiane telefonicznie, korespondencyjnie lub przez internet.

Obostrzenia te wchodzą w życie od poniedziałku i będą obowiązywać co najmniej do 25 marca, z możliwością przedłużenia.

Komunikat Starosty Wągrowieckiego w tej sprawie, powstały w uzgodnieniu z wójtami i burmistrzami, znajduje się na stronie internetowej: https://www.wagrowiec.pl/

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania urzędów i instytucji na terenie Gminy Damasławek zostaną przedstawione w stosownym komunikacie w poniedziałek.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i zastosowanie się do wytycznych.

Wójt Gminy Damasławek
/-/ Cyprian Wieczorek

Ostrzeżenie meteorologiczne.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki

Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki

Ważność od godz. 20:00 dnia 14.03.2020 do godz. 08:00 dnia 15.03.2020

Przebieg Prognozuje się spadek temperatury do -5°C, a przy gruncie do -7°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Uwagi Brak.