Dzienne archiwum: Marzec 23, 2020

Sesja Rady Gminy Damasławek

 

Rada Gminy Damasławek

informuje, że 31 marca 2020 roku o godz. 16:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

Sesja Rady Gminy

Sesja ma charakter otwarty

 

 

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Damasławek.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Damasławek na rok 2020,
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Damasławek w 2020 r.,
 • zmieniająca uchwałę nr XLV/276/18 Rady Gminy Damasławek z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
 • przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Damasławek dla szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół na terenie Gminy Damasławek,
 • rozpatrzenia petycji,
 • zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zakończenie.

 

W trosce o Państwa zdrowie informuję, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zalecam, aby XIX Sesja Rady Gminy Damasławek odbyła się tylko z udziałem radnych Rady Gminy Damasławek i przedstawicieli urzędu. Transmisja obrad sesji dostępna on – line na stronie internetowej:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1235/rada-gminy-damaslawek.htm .

 

Przewodniczący Rady  Gminy

Sławomir Buk

II Gminno – Parafialny konkurs na Palmę Wielkanocną został odwołany.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo odwołujemy tegoroczną edycję Gminno-Parafialnego Konkursu na Palmę Wielkanocną. Wprowadzony stan epidemii jest potwierdzeniem ogromnego zagrożenia. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców. Konkurs ma na celu integrację lokalnego środowiska oraz wspólne świętowanie. W związku z powyższym uznaliśmy, że zaoczne rozstrzygnięcie mija się ideą naszej zabawy. Jeżeli ktoś już rozpoczął pracę, to proszę się nie martwić. Za rok planujemy kolejną edycję. Już dzisiaj zachęcamy do udziału. Do zobaczenia!

 

 

 

 

 

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Szanowni Państwo,
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu brali udział:
– Wójt Gminy Damasławek oraz Kierownicy Referatów,
– Kierownik Posterunku Policji w Gołańczy,
– Kierownik Przychodni Lekarskiej „VENA”,
– Dyrektor Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku,
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemczynie,
– Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
– Przedstawiciel Dyrektora Publicznego Przedszkola,
– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
– Komendant Gminny Związku OSP RP,
– oraz Inspektor ds. technicznych i obronnych.
Przedmiotem obrad było omówienie podjętych działań, analiza aktualnej sytuacji oraz przedstawienie wniosków i planu na najbliższe dni. Bezpieczeństwo Mieszkańców jest dla nas priorytetem. Robimy wszystko, aby przygotować się na przyjście wirusa. To kiedy przyjdzie i jakie będą skutki, w dużej mierze zależy od Państwa. Proszę zwrócić uwagę na trzy najważniejsze kwestie:

1. Maksymalne organicznie wzajemnych kontaktów.
2. Odpowiedzialne podejście do zagrożenia.
3. Stosowanie się do komunikatów i zaleceń.

Sytuacja jest poważna. Najgorsze przed nami. Zróbmy wszystko, aby uniknąć błędów naszych sąsiadów. Koronawirus dotyczy wszystkich. Każdy może zachorować lub zarazić.
Na tę chwilę w Polsce mamy 378 przypadków. Zmarło 6 osób. W związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem 3 osoby z powiatu wągrowieckiego są hospitalizowane. Kwarantanną objęto 75 osób (5 osób z Gminy Damasławek). Pod nadzorem epidemiologicznym jest 48 osób.
To jakie będzie tempo wzrostu w kolejnych dniach, w głównej mierze zależy od całego społeczeństwa.

Wójt Gminy Damasławek
/-/ Cyprian Wieczorek

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki

Obszar województwo wielkopolskie powiat wągrowiecki

Ważność od godz. 20:00 dnia 21.03.2020 do godz. 09:00 dnia 25.03.2020

Przebieg Prognozuje się spadek temperatury od -6°C do -3°C, a przy gruncie od -8°C do -6°C. Temperatura maksymalna: w niedzielę do 4°C, w poniedziałek do 5°C, we wtorek do 6°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 85%

Uwagi Brak.